Nacházíte se na: Odborná pracoviště » Přírodní vědy » Geologie »


Kalendář událostí

Červen 2023
Po Út St Čt So Ne
1

Dny Fajne rodiny – Den dětí – Deskové hry v muzeu

Přijďte s námi oslavit den dětí. Čeká na vás pestrá škála, deskových her a kvízů, např. Zázraky přírody, BrainBox, Timeline, ad., ve kterých si mohou návštěvníci prověřit nejen své znalosti, ale také reflexy a paměť. V tento den mají děti do 15 let volný vstup do muzea.

2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17

Dny Fajne rodiny – Den otců

Ostravské muzeum pro vás připravilo edukační program ke Dni otců. V první části programu si budeme povídat o tatíncích a jejich roli v našem životě. V krátkosti nahlédneme také do několika zvířecích rodin, ve kterých zastávají právě tátové zásadní roli během výchovy mláďat. V druhé části programu společně vyrobíme oslavencům drobný dárek.

18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Novinky

Sbírky online

Online prezentaci sbírek ostravského muzea naleznete na https://sbirkyonline.ostrmuz.cz/

08.03.2021 zobrazit


Katalog knihovny on-line

29.11.2021 zobrazit


Geologie

Odborný pracovník:

RNDr. Jiřina Kábrtová, mineralog  -  tel.: 597 578 462
Mgr. Eva Mertová, obecný geolog  -  tel.: 597 582 894,  mertova.muz@seznam.cz; mertova@ostrmuz.cz

Detašované pracoviště Ostravského muzea:
Lechowiczova 4, Ostrava-Fifejdy, 702 00

Charakteristika pracoviště:

• dokumentace přírodních poměrů regionu Ostravska a okolí z pohledu geologie
• sběr materiálu v terénu, jeho zpracování, uložení
• následná prezentace (publikování, vystavení apod.)

Charakteristika sbírky:

Stejně jako u všech přírodovědných sbírek ostravského muzea je i vznik geologického sbírkového fondu úzce spjat s činností Přírodovědecké společnosti. Mineralogicko – geologická sekce zahájila svou činnost v roce 1923. Jejím zakladatelem a prvním vedoucím byl Dr. Ing. Václav Šusta.

V roce 1928 byly společností zakoupeny a později darovány muzeu kolekce nerostů a hornin olomouckého přírodovědce Jindřicha Lause a Františka Langera z Branné. Ty se staly základem systematické části mineralogicko-petrografických sbírek.

V roce 1933 věnoval Dr. Ing.  V. Šusta muzeu větší část své rozsáhlé sbírky nerostů, hornin a zkamenělin, pocházející především z Ostravska (na 3000 ks). Po jeho smrti v roce 1953 byly do muzejních sbírek převedeny všechny jeho celoživotní sběry.

Paleontologická sbírka Ostravského muzea uchovává pro budoucí generace materiál nashromážděný v průběhu více než osmdesáti let, počínaje rokem 1921, kdy Ing.V.Šusta nastoupil jako báňský inženýr na Františce a Hlubině v Karviné. Jeho sběry pochází především z dolů na Karvinsku a převažuje v nich flóra.

Karbonská fauna, nasbíraná v letech 1954 až 1990 Františkem a Miladou Řehořovými pochází především z průzkumných vrtů a dolů české části hornoslezské pánve. Kolekce flóry byla vytvořena Evou Purkyňovou ve stejném období. Celá paleontologická sbírka dnes čítá na 22 000 vzorků.

Nejvzácnější částí sbírky je kolekce holotypů flóry a fauny produktivního karbonu (148 ks). Jde o zkameněliny, popsané jako první svého druhu.

Zajímavá je také sbírka pátera Slavíčka, obsahující kolekci zkamenělé druhohorní fauny ze Štramberka.

Mineralogicko – petrografický sbírkový fond zahrnuje v současné době více než 5000 kusů nerostů a hornin. Sestává ze sbírky systematické a regionální. Součástí regionální sbírky je i kolekce leštěných polodrahokamů z Hončovy hůrky, zakoupená od Josefa Valáška.

Odborná a vědecká činnost:

• Minerály OKR a těšínitové formace Beskyd

Další aktivity pracovníků:

• přednášky: Geologie a geologické zajímavosti Ostravska a přilehlého okolí Drahé kameny
• vycházky s tématikou geologie a vlivu člověka na krajinu (halda Ema, Landek)
• výukové hodiny v expozicích a depozitáři
• studium materiálu v depozitáři
• vedení a oponování diplomových prací
• možnost zápůjčky sbírkových předmětů pro studijní a výstavní účely

Stálé expozice:

Geologická expozice se dělí do dvou částí, které odrážejí strukturu rozsáhlých mineralogických, petrografických a paleontologických sbírek

Regionální část představuje sbírky, které mají vztah ke geologii Ostravy i jejího okolí. Jde o Šustovu sbírku, zastoupenou minerály a horninami ostravských a karvinských dolů a karbonskými zkamenělinami, sbírku pátera Slavíčka, která obsahuje fosílie a minerály ze štramberských vápenců a kolekci polodrahokamů z Hončovy hůrky u Příbora sběratele Josefa Valáška. Je doplněna grafikami Ireny Foralové.

Část mineralogie a petrografie představuje průřez systematickou mineralogicko-petrografickou sbírkou, obsahující minerály a horniny z celého světa. Minerály jsou vystaveny ve vitrínách s kryty ve tvaru krystalů.

Publikační činnost:

• Slavíková S., Prymusová Z., Deckerová H. & Mertová E. (2006): Průvodce naučnou stezkou města Šenova. -Městský úřad Šenov, Nakladatelství Tilia, 1-39.
• Zpravodaj Ostravského muzea
• Jitrocel !!!, Ostravský zpravodaj EVVO
• časopis Minerál
• časopis Slezského zemského muzea
• denní tisk, rozhlas, TV

 

 Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory: