Nacházíte se na: Odborná pracoviště » Přírodní vědy » Geologie »


Kalendář událostí

Říjen 2022
Po Út St Čt So Ne
1 2
3 4

Já Božena

přednáška v 10 a v 15.30 hod.

5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16

Den s herbářem

Celodenní program nejen pro rodiny s dětmi k derniéře výstav Příběh Mattioliho herbáře a Co (ne)skrývá herbář a knihovna Ostravského muzea.

17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Novinky

Sbírky online

Online prezentaci sbírek ostravského muzea naleznete na https://sbirkyonline.ostrmuz.cz/

08.03.2021 zobrazit


Katalog knihovny on-line

29.11.2021 zobrazit


Geologie

Odborný pracovník:

RNDr. Jiřina Kábrtová, mineralog  -  tel.: 597 578 462
Mgr. Eva Mertová, obecný geolog  -  tel.: 597 582 894,  mertova.muz@seznam.cz; mertova@ostrmuz.cz

Detašované pracoviště Ostravského muzea:
Lechowiczova 4, Ostrava-Fifejdy, 702 00

Charakteristika pracoviště:

• dokumentace přírodních poměrů regionu Ostravska a okolí z pohledu geologie
• sběr materiálu v terénu, jeho zpracování, uložení
• následná prezentace (publikování, vystavení apod.)

Charakteristika sbírky:

Stejně jako u všech přírodovědných sbírek ostravského muzea je i vznik geologického sbírkového fondu úzce spjat s činností Přírodovědecké společnosti. Mineralogicko – geologická sekce zahájila svou činnost v roce 1923. Jejím zakladatelem a prvním vedoucím byl Dr. Ing. Václav Šusta.

V roce 1928 byly společností zakoupeny a později darovány muzeu kolekce nerostů a hornin olomouckého přírodovědce Jindřicha Lause a Františka Langera z Branné. Ty se staly základem systematické části mineralogicko-petrografických sbírek.

V roce 1933 věnoval Dr. Ing.  V. Šusta muzeu větší část své rozsáhlé sbírky nerostů, hornin a zkamenělin, pocházející především z Ostravska (na 3000 ks). Po jeho smrti v roce 1953 byly do muzejních sbírek převedeny všechny jeho celoživotní sběry.

Paleontologická sbírka Ostravského muzea uchovává pro budoucí generace materiál nashromážděný v průběhu více než osmdesáti let, počínaje rokem 1921, kdy Ing.V.Šusta nastoupil jako báňský inženýr na Františce a Hlubině v Karviné. Jeho sběry pochází především z dolů na Karvinsku a převažuje v nich flóra.

Karbonská fauna, nasbíraná v letech 1954 až 1990 Františkem a Miladou Řehořovými pochází především z průzkumných vrtů a dolů české části hornoslezské pánve. Kolekce flóry byla vytvořena Evou Purkyňovou ve stejném období. Celá paleontologická sbírka dnes čítá na 22 000 vzorků.

Nejvzácnější částí sbírky je kolekce holotypů flóry a fauny produktivního karbonu (148 ks). Jde o zkameněliny, popsané jako první svého druhu.

Zajímavá je také sbírka pátera Slavíčka, obsahující kolekci zkamenělé druhohorní fauny ze Štramberka.

Mineralogicko – petrografický sbírkový fond zahrnuje v současné době více než 5000 kusů nerostů a hornin. Sestává ze sbírky systematické a regionální. Součástí regionální sbírky je i kolekce leštěných polodrahokamů z Hončovy hůrky, zakoupená od Josefa Valáška.

Odborná a vědecká činnost:

• Minerály OKR a těšínitové formace Beskyd

Další aktivity pracovníků:

• přednášky: Geologie a geologické zajímavosti Ostravska a přilehlého okolí Drahé kameny
• vycházky s tématikou geologie a vlivu člověka na krajinu (halda Ema, Landek)
• výukové hodiny v expozicích a depozitáři
• studium materiálu v depozitáři
• vedení a oponování diplomových prací
• možnost zápůjčky sbírkových předmětů pro studijní a výstavní účely

Stálé expozice:

Geologická expozice se dělí do dvou částí, které odrážejí strukturu rozsáhlých mineralogických, petrografických a paleontologických sbírek

Regionální část představuje sbírky, které mají vztah ke geologii Ostravy i jejího okolí. Jde o Šustovu sbírku, zastoupenou minerály a horninami ostravských a karvinských dolů a karbonskými zkamenělinami, sbírku pátera Slavíčka, která obsahuje fosílie a minerály ze štramberských vápenců a kolekci polodrahokamů z Hončovy hůrky u Příbora sběratele Josefa Valáška. Je doplněna grafikami Ireny Foralové.

Část mineralogie a petrografie představuje průřez systematickou mineralogicko-petrografickou sbírkou, obsahující minerály a horniny z celého světa. Minerály jsou vystaveny ve vitrínách s kryty ve tvaru krystalů.

Publikační činnost:

• Slavíková S., Prymusová Z., Deckerová H. & Mertová E. (2006): Průvodce naučnou stezkou města Šenova. -Městský úřad Šenov, Nakladatelství Tilia, 1-39.
• Zpravodaj Ostravského muzea
• Jitrocel !!!, Ostravský zpravodaj EVVO
• časopis Minerál
• časopis Slezského zemského muzea
• denní tisk, rozhlas, TV

 

 Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory: