Nacházíte se na: Odborná pracoviště » Přírodní vědy » Geologie »


Kalendář událostí

Červen 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14

DEN OTCŮ V OSTRAVSKÉM MUZEU / Dny Fajne rodiny 2024

14. 6. 2024
15.00—17.00
vstup volný

15

OSTRAVSKÁ MUZEJNÍ NOC 2024 / Cestuj časem

V sobotu 15. 6. 2024 se uskuteční patnáctý ročník kulturního festivalu Ostravská muzejní noc. Až do pozdních nočních hodin můžete nahlédnout do ostravských institucí a organizací, které se věnují kultuře, vzdělávání a dalším sociálním aktivitám. Slavnostní zahájení se uskuteční letos poprvé na Masarykově náměstí v 17 hodin. Tématem letošního ročníku je 100 let Velké Ostravy, tak
Cestuj časem.
Vstup je i letos zdarma.
16
17 18 19

VERNISÁŽ VÝSTAVY / Od koně k vykřičníku / Od znaku k logu

středa 19. 6. 2024 / v 17 hodin
vstup na vernisáž volný

20 21 22 23
24 25

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKY VÝSTAVY / Od koně v vykřičníku / Od znaku k logu

Komentovaná prohlídka výstavy Od koně k vykřičníku / Od znaku k logu
úterý 25. 6. 2024 v 17 hodin

26 27 28 29 30

Novinky

MUSAIONFILM 2024 – Cena Františka Pospíšila míří do Ostravy!

Ve středu 12. 6. 2024 bylo v rámci 26. ročníku filmové přehlídky Musaionfilm 2024 oceněno 5 reprezentativních muzejních filmů a filmových projektů. Cenu Františka Pospíšila za tvůrčí invenci při zpracování témat z historie města získal archeolog Ostravského muzea Zbyněk Moravec a to za své animované filmy „Pád řetězového mostu v Ostravě“ a „Poklad z Jelínkova domu“.

24.06.2024 zobrazit


Geologie

Odborný pracovník:

Mgr. Eva Mertová — obecný geolog / tel.: 597 582 894,  mertova@ostrmuz.cz

Detašované pracoviště Ostravského muzea:
Lechowiczova 4, Ostrava-Fifejdy, 702 00

Charakteristika pracoviště:

• dokumentace přírodních poměrů regionu Ostravska a okolí z pohledu geologie
• sběr materiálu v terénu, jeho zpracování, uložení
• následná prezentace (publikování, vystavení apod.)

Charakteristika sbírky:

Stejně jako u všech přírodovědných sbírek ostravského muzea je i vznik geologického sbírkového fondu úzce spjat s činností Přírodovědecké společnosti. Mineralogicko – geologická sekce zahájila svou činnost v roce 1923. Jejím zakladatelem a prvním vedoucím byl Dr. Ing. Václav Šusta.

V roce 1928 byly společností zakoupeny a později darovány muzeu kolekce nerostů a hornin olomouckého přírodovědce Jindřicha Lause a Františka Langera z Branné. Ty se staly základem systematické části mineralogicko-petrografických sbírek.

V roce 1933 věnoval Dr. Ing.  V. Šusta muzeu větší část své rozsáhlé sbírky nerostů, hornin a zkamenělin, pocházející především z Ostravska (na 3000 ks). Po jeho smrti v roce 1953 byly do muzejních sbírek převedeny všechny jeho celoživotní sběry.

Paleontologická sbírka Ostravského muzea uchovává pro budoucí generace materiál nashromážděný v průběhu více než osmdesáti let, počínaje rokem 1921, kdy Ing.V.Šusta nastoupil jako báňský inženýr na Františce a Hlubině v Karviné. Jeho sběry pochází především z dolů na Karvinsku a převažuje v nich flóra.

Karbonská fauna, nasbíraná v letech 1954 až 1990 Františkem a Miladou Řehořovými pochází především z průzkumných vrtů a dolů české části hornoslezské pánve. Kolekce flóry byla vytvořena Evou Purkyňovou ve stejném období. Celá paleontologická sbírka dnes čítá na 22 000 vzorků.

Nejvzácnější částí sbírky je kolekce holotypů flóry a fauny produktivního karbonu (148 ks). Jde o zkameněliny, popsané jako první svého druhu.

Zajímavá je také sbírka pátera Slavíčka, obsahující kolekci zkamenělé druhohorní fauny ze Štramberka.

Mineralogicko – petrografický sbírkový fond zahrnuje v současné době více než 5000 kusů nerostů a hornin. Sestává ze sbírky systematické a regionální. Součástí regionální sbírky je i kolekce leštěných polodrahokamů z Hončovy hůrky, zakoupená od Josefa Valáška.

Odborná a vědecká činnost:

• Minerály OKR a těšínitové formace Beskyd

Další aktivity pracovníků:

• přednášky: Geologie a geologické zajímavosti Ostravska a přilehlého okolí Drahé kameny
• vycházky s tématikou geologie a vlivu člověka na krajinu (halda Ema, Landek)
• výukové hodiny v expozicích a depozitáři
• studium materiálu v depozitáři
• vedení a oponování diplomových prací
• možnost zápůjčky sbírkových předmětů pro studijní a výstavní účely

Stálé expozice:

Geologická expozice se dělí do dvou částí, které odrážejí strukturu rozsáhlých mineralogických, petrografických a paleontologických sbírek

Regionální část představuje sbírky, které mají vztah ke geologii Ostravy i jejího okolí. Jde o Šustovu sbírku, zastoupenou minerály a horninami ostravských a karvinských dolů a karbonskými zkamenělinami, sbírku pátera Slavíčka, která obsahuje fosílie a minerály ze štramberských vápenců a kolekci polodrahokamů z Hončovy hůrky u Příbora sběratele Josefa Valáška. Je doplněna grafikami Ireny Foralové.

Část mineralogie a petrografie představuje průřez systematickou mineralogicko-petrografickou sbírkou, obsahující minerály a horniny z celého světa. Minerály jsou vystaveny ve vitrínách s kryty ve tvaru krystalů.

Publikační činnost:

• Slavíková S., Prymusová Z., Deckerová H. & Mertová E. (2006): Průvodce naučnou stezkou města Šenova. -Městský úřad Šenov, Nakladatelství Tilia, 1-39.
• Zpravodaj Ostravského muzea
• Jitrocel !!!, Ostravský zpravodaj EVVO
• časopis Minerál
• časopis Slezského zemského muzea
• denní tisk, rozhlas, TV

 

 Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory: