Nacházíte se na: Obrázkové menu » Sbírky » Z geologického depozitáře »


Kalendář událostí

Duben 2019
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

Velikonoční dílny - výroba zapichovátek

Srdečně Vás zveme na Velikonoční dílny pro děti i dospělé, které se uskuteční v neděli 14. 4. od 9 do 17 hodin v přízemí Ostravského muzea. Dílny vede Markéta Jarešová

15 16 17

Komentovaná prohlídka výstava "Rezonance světla a tmy" - 16:30

Provede Vás autorka výstavy Ing. arch. Dana Raková. Součástí komentované prohlídky bude i krátká exkurze ke kostelu sv. Václava. Návštěvníci budou mít možnost za pomocí speciálních brýlí vyzkoušet pohyb s omezením zraku a vnímat prostředí kostela hmatem, čichem a sluchem. Poté, přibližně v 17 hodin, se uskuteční workshop s haptickým (dotykovým) zařízením Touch, s jehož použitím lze docílit ohmatání virtuálních objektů. haptické zařízení představí firma MCAE Systems z Kuřimi.
Vstupné: odpovídá ceně vstupného na výstavu: 70 Kč / 50 Kč / 150 Kč (základní /snížené / rodinné)

18 19 20 21
22 23 24

Křižovatky slezské kinematografie

Filmový kritik a publicista Martin Jiroušek připravil pro přátele klasického filmu cyklus pěti setkání nad znovuobjevenými filmy ze 60. let z Ostravska (termín posledního dílů cyklu: 28. 5.). Předpokládaná délka pořadu: 120 min. Jednotné vstupné: 30,- Kč. Začátek v 17 hodin.

Den Země 2019 - Hlavní třída, Ostrava-Poruba

Stánek Ostravského muzea - Ostrava-Poruba, Hlavní třída, 9:00–16,30 hod.)

Ruční výroba symbolů jara s důrazem na procvičování jemné motoriky a práce s přírodními materiály. Pletení věnečků z proutí břízy a vrby.

Vědomostní soutěže z botaniky a geologie: přiřazování semen k plodům, ukázky větviček vrb, poznávání hornin

25

Den Země - Komentovaná vycházka přírodní památkou Turkov

KSraz zastávka Bedřicha Nikodéma v 8,45 (tram č. 4, bus 39 aj.) Kontakt a rezervace na komentované vycházky: Ing. Zdenka Rozbrojová, botanička Ostravského muzea, mob. 774 642 646.

26

Den Země - Komentovaná vycházka soutokem Ostravice s Lučinou směrem na Hranečník

Sraz zastávka Černá louka v 8,45 (tram 4, 10, 12). Kontakt a rezervace na komentované vycházky: Ing. Zdenka Rozbrojová, botanička Ostravského muzea, mob. 774 642 646.

27 28
29 30

Novinky

Velikonoce - otevírací doba

pátek 19. dubna 2019 - ZAVŘENO, sobota 20. dubna 2019 - 9:00 - 13:00, neděle 21. dubna 2019 - ZAVŘENO, pondělí 22. dubna 2019 - ZAVŘENO,

16.04.2019 zobrazit


Z geologického depozitáře

Stejně jako u všech přírodovědných sbírek ostravského muzea je i vznik geologického sbírkového fondu úzce spjat s činností Přírodovědecké společnosti. V roce 1928 byly společností zakoupeny a později darovány muzeu kolekce nerostů a hornin olomouckého přírodovědce Jindřicha Lause a Františka Langera z Branné. Ty se staly základem systematické části mineralogicko-petrografických sbírek.

Mineralogicko – petrografický sbírkový fond zahrnuje v současné době více než 5 000 kusů nerostů a hornin. Zahrnuje sbírku systematickou a regionální. Součástí regionální sbírky je i atraktivní kolekce leštěných polodrahokamů z Hončovy hůrky, zakoupená od Josefa Valáška.

Paleontologická sbírka je nazvána po svém zakladateli, Ing. Dr. Václavu Šustovi (1892 – 1953), který během svého života shromáždil na 7 000 geologických exponátů, především z dolů ostravsko-karvinského revíru, které postupně věnoval městu Ostravě. Do dnešního dne se sbírka rozrostla na více než 22 000 kusů a svým významem překročila regionální rámec a stala se vskutku světovou. Sbírka nezůstala v původním stavu, ale byla dále doplňována a rozšiřována. Největší zásluhu na jejím rozvoji do současné podoby mají Milada a František Řehořovi, kteří sbírali faunu z lokalit ostravsko-karvinského revíru, flóru sbírala Eva Purkyňová. Celá paleontologická sbírka dnes čítá na 22 000 vzorků.

Sbírka pátera Slavíčka, obsahující kolekci zkamenělé druhohorní fauny ze Štramberka je i nadále rozšiřována a doplňována o nové nálezy z dosud činného lomu Kotouč.

Fauna uhlonosného karbonu

 

Zdenekia grandis KUKALOVÁ, 1958

Holotyp, Insecta – Protorthoptera
Lokalita – jáma František, Horní Suchá, nadloží sloje D
Stratigrafická pozice – spodní sušské vrstvy, souvrství karvinské, namur C
Publikováno – Kukalová J.
Paoliidae HANDLIRSCH (Insecta-Protorthoptera) aus dem Uberchlesischen Steinkohlenbecken. Abb.1, Taf I, Bild 1
Jahrgang 7 – Geologie – Heft 7, Berlin 1958

kresba: Irena Foralová

 

 Lingula silesiaca f.cuspidovalis F.et M.ŘEHOŘ, 1972

holotyp Brachiopoda
lokalita - vrt Staříč NP 124, hl. 614 m
stratigrafická pozice - lingulový horizont ze skupiny horizontů Leonarda, vrstvy petřkovické, souvrství ostravské, namur A
publikováno - Řehoř F., Řehořová M.
Makrofauna uhlonosného karbonu čsl.části Hornoslezské pánve
Tab.IV, fig. 6 Profil Ostrava,1972

kresba: Irena Foralová

 

Belinurus shustai PRANTL et PŘIBYL, 1956

hololotyp Arthropoda
lokalita - Důl Hlubina, Karviná, nadloží 25. sloje, VII. patro
stratigrafická pozice - skupina Huberta, vrstvy sušské, souvrství karvinské, westphal A
publikováno - Prantl F., Přibyl A.
Ostrorepi (Xiphosura) česko-slovenského karbonu
Tab.I., fig. 3-4 Sborník ÚÚG XII, paleontol., Praha 1956

   

Flóra uhlonosného karbonu

 

Lepidodendron ostraviense
holotyp Lycopsida
lokalita - Jáma Anselm, Ostrava-Petřkovice nadloží sloje Fridolín
stratigrafická pozice - vrstvy petřkovické, souvrství ostravské, namur A
publikováno - Šusta V.
Fytopaleontologické novinky z karbonu ostravsko-karvinského
Tab.I, obr. 3
Sborník Přírodovědecké společnosti v Mor. Ostravě
str. 175 roč. IV, 1926-1628 Ostrava

foto: Viera Gřondělová, archív OM

 

Neuropteris doubravica PURKYŇOVÁ, 1971

holotyp Pteridophylla
lokalita - jáma Doubrava (Eleonora), Doubrava, nadloží sloje Ignác  
stratigrafická pozice - vrstvy doubravské, souvrství karvinské, westphal A
Publikováno - Purkyňová E.
New species of Lonchopteris and neuropteris from the Westphalian A, Upper Silesian Basin (Czechoslovakia). Tab.VI, fig. 1.
Sborník geologických věd, paleontologie, řada P, sv. 13, Praha 1971

 

Mariopteris nervosa BROGNIART

Pteridophylla
Lokalita – jáma Hlubina, Karviná, nadloží 17. sloje
Stratigrafická pozice – sušské vrstvy, karvinské souvrství, namur C

kresba: Irena Foralová

 

Paripteris gigantea STERNBERG

Pteridophylla
Lokalita – jáma Jindřich, Karviná
Stratigrafická pozice – sušské vrstvy, karvinské souvrství, namur C

kresba: Irena Foralová

   

Mineralogické sběry

 

Křemen křišťál - krystaly
Cavnic Rumunsko

foto: Viera Gřondělová, archív OM

 

Achát
Hončova Hůrka u Příbora

foto: Viera Gřondělová, archív OM

    
   

Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory: