Nacházíte se na: Archív výstav a akcí » 2012 » Cesta ke Zlaté bule sicilské »


Kalendář událostí

Prosinec 2019
Po Út St Čt So Ne
1
2

Muchomůrky / RNDr. Vladimír Antonín

Podzimní cyklus přednášek s mykologickou tématikou, začátek v 17 hodin.

3 4 5

!!! Přednášky pro seniory v cyklu Moje Ostrava, moje historie

Ostravské muzeum, 5. 12. 2019, 15.00 hod., přednáška PhDr. Davida Majera na téma Odkud přišli tři králové.

6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17

Šachta pohřbených ideí (Rudolf Myzet, Antonín Ludvík Havel, 1921) - Křižovatky slezské kinematografie 2

Uhlobaroni versus dělníci aneb Vánoční drama ostravských průkopníků. Filmový mýtus, dílo považované za dlouhodobě ztracené se záhadně objevilo v zahradním pavilonu koncem 90. let minulého století. Dělnické bouře na Ostravsku, Bezručovy verše, rakousko-uherská cenzura, jedinečný kolorit havířských kolonií na Zárubku, to vše vytváří unikátní příběh plný avantgardní poetiky.

Začínáme v 17 hodin v přednáškovém sále Ostravského muzea. Vstupné 50 Kč.
Doporučujeme rezervaci na tel. 597 578 450 nebo na pokladně muzea (pondělí-pátek 9,00-16,30).

18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Novinky

Cesta ke Zlaté bule sicilské

13. 7.  – 12. 9. 2012

 

Zlatá bula přivěšena k listině vydané 26. 9. 1212 v Basileji Fridrichem, sicilským králem a budoucím císařem Fridrichem II. (Listina obecně známá jako Zlatá bula sicilská.) Národní archiv v Praze, AČK Inv. č. 2

Dne 26. září 1212 vystavil v Basileji sicilský král, pozdější římský císař Fridrich II. Přemyslu Otakarovi I. listinu, která je všeobecně známá pod názvem Zlatá bula sicilská. Fridrich II. v ní především uznal dědičný královský titul českých panovníků. Právě k 800. výročí vydání tohoto jedinečného státoprávního dokumentu proběhne ve dnech 13. července až 12. září na půdě Ostravského muzea výstava „Cesta ke Zlaté bule sicilské.“

Výstava si neklade za cíl pouze prezentovat tuto významnou událost, ale především přibližuje úsilí Vratislava II., Vladislava II. a Přemysla Otakara I. o získání královské koruny. Veřejnost bude také seznámena s podstatnými změnami, které před 800 lety probíhaly na pomezí Moravy a Slezska. Obě témata spojují osoby Přemysla Otakara I. a jeho bratra moravského markraběte Vladislava Jindřicha.

Ražby z doby Vladislava II.
První tři české krále výstava přiblíží prostřednictvím mincí a pečetí. K ozdobám výstavy budou patřit fragmenty reliéfu z kláštera sv. Jiří v Praze, kde je i zobrazen král Přemysl. Návštěvníci mohou též shlédnout rukopisy z 11. – 12. století, zbraně z 12. století a také zdobenou mosaznou mísu z přelomu 12. a 13. století.
Fragmenty reliéfu z kláštera sv. Jiří v Praze, Sbírka pražského hradu

Originál Zlaté buly sicilské nemůže být pro svůj význam v Ostravě vystaven. Proto bude listina prezentována formou zdařilé faksimile, laskavě zapůjčené Národním archivem v Praze.

Druhá část výstavy, která se věnuje proměně pomezní oblasti Moravy a Slezska, si klade za cíl dotknout se problematiky vzniku prvních měst, tedy nejen Uničova, Bruntálu, Opavy ale i Hlubčic. V návaznosti na Bruntál a Uničov bude přiblížena také hornická činnost v Jeseníkách s názornými ukázkami rud, včetně zlaté.

Fragment reliéfu z věže bývalého Juditina mostu, Muzeum hlavního města Prahy

Odraz dobových změn se projevil také na poli sakrální architektury. Poprvé budou zveřejněny výsledky archeologických výzkumů v Holasovicích (raně gotický kostel a jeho dřevěný předchůdce) a v areálu kostela P. Marie ve Starém Městě (pozdně románská trojlodní bazilika). Opomenuty nezůstanou ani architektonické články a dílce vypovídající o podobě a výzdobě těchto zaniklých staveb z 1. poloviny 13. století. Návštěvníci se na výstavě také budou moci dozvědět, jaká situace panovala na přelomu 12. a 13. století na Ostravsku. Návštěvníci budou mít jedinečnou možnost po omezenou dobu zhlédnout listinu Přemysla Otakara I. z roku 1223, ve které český král potvrzuje městu Uničovu práva, které mu dal před 10 lety markrabě Vladislav a rozšiřuje je o další, zejména o právo magdeburské.

Vyšehradský kodex, umělecká maketa, Národní knihovna ČR

Ostravské muzeum při realizaci výstavy spolupracovalo s řadou předních českých i zahraničních kulturních institucí, především však s Národním památkovým ústavem ú.o.p. Ostrava.

 

Kurátoři výstavy:

Bc. Roman Bertha
Mgr. Kateřina Barcuchová
Mgr. Zbyněk Moravec
Mgr. Michal Zezula

 


Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory: