Nacházíte se na: Archív výstav a akcí » 2012 » Cesta ke Zlaté bule sicilské »


Kalendář událostí

Říjen 2021
Po Út St Čt So Ne
1 2 3
4 5

Festival ostravských knihoven

Knihovna Ostravského muzea se zapojila do 5. ročníku FOK.

6 7 8 9 10

Děkuji za park - komentovaná vycházka

Přijměte pozvání na komentovanou vycházku parky zaniklými i současnými v Moravské Ostravě. Vycházka začíná ve 14.00 hodin před Ostravským muzeem a pokračuje k místu, kde se rozkládal nejstarší ostravský městský park. Poté směřuje k dalšímu zaniklému parku – Schillerův park – na náměstí Dr. E. Beneše a končí v sadu Dr. Milady Horákové. Vycházky doplňují projekt Ostravského muzea Děkuji za park. Parky vás provedou botanička Ing. Zdenka Rozbrojová a historička Mgr. Kateřina Barcuchová.
Těšíme se na shledání.

11 12 13 14 15 16 17

DO SEDEL 2021: OSTRAVSKÉ HRADČANY

ubilejní kolonie, architektura staveb, Malý Londýn v Ostravě, zámek, historie Vítkovic a Dolní oblasti Vítkovice, technické kuriozity, významné osobnosti, příběhy, nádraží Ostrava-střed.
START: 14 hodin, Jubilejní kolonie (Ostrava-Hrabůvka)

18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

DO SEDEL 2021: OD RADNICE K RADNICI

Historie centra Ostravy, architektura, stavby, sochy, veřejný prostor, památníky, významné osobnosti, legendy a příběhy Ostravy.
START: 14 hodin, před vchodem do Ostravského muzea (Masarykovo náměstí)


29 30 31

Novinky

Sbírky online

Online prezentaci sbírek ostravského muzea naleznete na https://sbirkyonline.ostrmuz.cz/

08.03.2021 zobrazit


Cesta ke Zlaté bule sicilské

13. 7.  – 12. 9. 2012

 

Zlatá bula přivěšena k listině vydané 26. 9. 1212 v Basileji Fridrichem, sicilským králem a budoucím císařem Fridrichem II. (Listina obecně známá jako Zlatá bula sicilská.) Národní archiv v Praze, AČK Inv. č. 2

Dne 26. září 1212 vystavil v Basileji sicilský král, pozdější římský císař Fridrich II. Přemyslu Otakarovi I. listinu, která je všeobecně známá pod názvem Zlatá bula sicilská. Fridrich II. v ní především uznal dědičný královský titul českých panovníků. Právě k 800. výročí vydání tohoto jedinečného státoprávního dokumentu proběhne ve dnech 13. července až 12. září na půdě Ostravského muzea výstava „Cesta ke Zlaté bule sicilské.“

Výstava si neklade za cíl pouze prezentovat tuto významnou událost, ale především přibližuje úsilí Vratislava II., Vladislava II. a Přemysla Otakara I. o získání královské koruny. Veřejnost bude také seznámena s podstatnými změnami, které před 800 lety probíhaly na pomezí Moravy a Slezska. Obě témata spojují osoby Přemysla Otakara I. a jeho bratra moravského markraběte Vladislava Jindřicha.

Ražby z doby Vladislava II.
První tři české krále výstava přiblíží prostřednictvím mincí a pečetí. K ozdobám výstavy budou patřit fragmenty reliéfu z kláštera sv. Jiří v Praze, kde je i zobrazen král Přemysl. Návštěvníci mohou též shlédnout rukopisy z 11. – 12. století, zbraně z 12. století a také zdobenou mosaznou mísu z přelomu 12. a 13. století.
Fragmenty reliéfu z kláštera sv. Jiří v Praze, Sbírka pražského hradu

Originál Zlaté buly sicilské nemůže být pro svůj význam v Ostravě vystaven. Proto bude listina prezentována formou zdařilé faksimile, laskavě zapůjčené Národním archivem v Praze.

Druhá část výstavy, která se věnuje proměně pomezní oblasti Moravy a Slezska, si klade za cíl dotknout se problematiky vzniku prvních měst, tedy nejen Uničova, Bruntálu, Opavy ale i Hlubčic. V návaznosti na Bruntál a Uničov bude přiblížena také hornická činnost v Jeseníkách s názornými ukázkami rud, včetně zlaté.

Fragment reliéfu z věže bývalého Juditina mostu, Muzeum hlavního města Prahy

Odraz dobových změn se projevil také na poli sakrální architektury. Poprvé budou zveřejněny výsledky archeologických výzkumů v Holasovicích (raně gotický kostel a jeho dřevěný předchůdce) a v areálu kostela P. Marie ve Starém Městě (pozdně románská trojlodní bazilika). Opomenuty nezůstanou ani architektonické články a dílce vypovídající o podobě a výzdobě těchto zaniklých staveb z 1. poloviny 13. století. Návštěvníci se na výstavě také budou moci dozvědět, jaká situace panovala na přelomu 12. a 13. století na Ostravsku. Návštěvníci budou mít jedinečnou možnost po omezenou dobu zhlédnout listinu Přemysla Otakara I. z roku 1223, ve které český král potvrzuje městu Uničovu práva, které mu dal před 10 lety markrabě Vladislav a rozšiřuje je o další, zejména o právo magdeburské.

Vyšehradský kodex, umělecká maketa, Národní knihovna ČR

Ostravské muzeum při realizaci výstavy spolupracovalo s řadou předních českých i zahraničních kulturních institucí, především však s Národním památkovým ústavem ú.o.p. Ostrava.

 

Kurátoři výstavy:

Bc. Roman Bertha
Mgr. Kateřina Barcuchová
Mgr. Zbyněk Moravec
Mgr. Michal Zezula

 


Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory: