Nacházíte se na: Odborná pracoviště » Přírodní vědy » Botanika » Prof. Jindřich Vodička – první správce přírodovědných sbírek Ostravského muzea »


Kalendář událostí

Březen 2023
Po Út St Čt So Ne
1 2 3

Knižní festival Ostrava

Knihovnu Ostravského muzea můžete navštívit na Knižním festivalu na Černé louce.

4

Knižní festival Ostrava

Knihovnu Ostravského muzea můžete navštívit na Knižním festivalu na Černé louce.

5
6 7 8 9 10 11 12
13

literární podvečer

Muzejní literární podvečer - Haló, Jácíčku - u příležitosti 100. výročí narození Daisy Mrázkové.
Začátek v 17 hodin.

14 15 16 17 18 19
20 21 22 23

Na jasankach za polárním kruhem

Beseda je součástí doprovodného programu k výstavě "Počátky lyžníků v Beskydech".
Začátek v 17 hodin.

24 25 26
27 28 29 30 31

První Noc s Andersenem v Ostravském muzeu

Chcete zažít „Noc v muzeu“?
V rámci akce Noc s Andersenem bude mít 10 dětí jedinečnou šanci přespat v budově muzea z pátku 31. 3. na sobotu 1. 4..
Celým večerem nás bude provázet Ferda mravenec, jenž se promítne do všech částí programu.
Čeká nás společné čtení, zábavné hry, tvůrčí aktivity, objevování světa hmyzu, návštěva přírodovědné expozice a spousta zábavy!

Novinky

Sbírky online

Online prezentaci sbírek ostravského muzea naleznete na https://sbirkyonline.ostrmuz.cz/

08.03.2021 zobrazit


Katalog knihovny on-line

29.11.2021 zobrazit


Prof. Jindřich Vodička – první správce přírodovědných sbírek Ostravského muzea

(*8. 7. 1886 †12. 1. 1961)

Zdenka Rozbrojová, Eva Mertová

Jindřich Vodička se narodil 8. července 1886 v Blansku na Moravě. Gymnázium navštěvoval v Brně. Zájem o přírodu jej po maturitě zavedl ke studiu přírodních věd na Karlově univerzitě. Působil na gymnáziích v Praze, v Místku a Příboře, dále na reálkách v Lipníku nad Bečvou a v Uherském Brodě. Od roku 1919 vyučoval přírodopis na české státní reálce v Moravské Ostravě (Krkavec 1956).

Prof. Jindřich Vodička se po příchodu do Ostravy zapojil do činnosti Přírodovědecké společnosti v Moravské Ostravě, ve které setrval jako dlouholetý člen a jednatel. Od roku 1936 vykonával také funkci konzervátora Státního památkového ústavu pro ochranu přírody a krajiny v okresu Ostrava. Spolu s Ing. Madlmayerem, prof. Kalusem a prof. Štěpničkou byl členem kuratoria botanické zahrady, které usilovalo o zřízení botanické a zoologické zahrady v Ostravě v městském parku v nově zakládané části městských sadů (Zprávy spolkové  1921).

Prof. Vodička se s dalšími významnými osobnostmi ostravské přírodovědné obce prof. Kranichem a Ing. Dr. Mont. Šustou zasloužili o shromažďování přírodovědných sbírek v Ostravě a o pozdější vznik přírodovědného oddělení Ostravského muzea. Na žádost správy muzea a doporučení Přírodovědecké společnosti se stal prvním kustodem přírodovědných sbírek: „Správcem ustanoven neúnavný prof. Jindřich Vodička, který v krátké době umístil v tomto oddělení všechny savce, ptáky a plazy ostravského kraje a nerosty nejen z Ostravska, ale i cizích nalezišť, pokud se zpracovávají ve Vítkovických železárnách. Expozice byla otevřena dne 10. dubna 1933.“ (Zpráva o činnosti musejního spolku v Mor. Ostravě za rok 1932-1933).

O širokém záběru přírodovědných znalostí prof. Vodičky lze usuzovat mimo jiné ze znalostí z výzkumu v oboru botaniky, archeologie a geologie: V jihozápadním výběžku Landeku ... samostatně zde kopal v r. 1936 také J. Vodička.“ (Jiřík 1993), a také z úvodních přednášek k přírodovědným filmům promítaných Přírodovědeckou společností.

Prof. Vodička spolupracoval rovněž se Slezským studijním ústavem v Opavě, kde jej Dr. Kempný pověřoval úkoly v oblasti botanické, zoologické i mineralogické a paleobotanické. V letech 1953 až 1958 vedl skupinu botaniků (RNDr. Řeháček, Klein a Millerová) při průzkumu Rychlebských hor, Beskyd, Nízkého Jeseníku a Kotouče. Podílel se na výzkumech v místech projektu vodního díla přehrady Šance-Řečice. Informuje o nich např. prof. Krkavce ze Slezského ústavu ČSAV. Jednalo se o zničení lokality rašeliniště u Starých Hamer i rašelinného lesa v Hutích pod Smrkem s výskytem ojedinělých druhů rostlin a dále o potřebnost zřízení chráněného naleziště v lužním háji v Ostravici s výskytem kapradiny pérovníku pštrosího (Matteuccia struthiopteris) (Korespondence prof. Vodičky s Dr. Kempným). Část jeho botanických sběrů se zachovala v muzejním herbáři.

Významnou měrou se podílel i na vzniku geologických sbírek muzea. Z inventáře sbírek, pořízeného po II. světové válce vyplývá, že od něj pocházela více než polovina sběrů ve sbírce nerostů ostravského kraje a ve sbírce dynamické geologie (obsahovala různé genetické typy hornin a minerálů a příklady vlivu geologických činitelů).

Výsledky svých terénních výzkumů přispíval do časopisu Přírodovědný sborník Ostravského kraje, ve kterém působil i jako člen redakční rady v letech 1950–1952. V Ostravském muzeu pracoval až do roku 1960.

Prof. Jindřich Vodička byl jedním z nejlepších znalců beskydské květeny své doby.

 

Použité zdroje:

Jiřík K. !COMPILER-ERROR-TAG-NOT-FOUND-ed.!(1993): Dějiny Ostravy. – Ostrava, 811 pp.

Korespondence prof. Vodičky s Dr. Kempným. – Ms. !COMPILER-ERROR-TAG-NOT-FOUND-Depon.!

Krkavec F. (1956): Prof. Jindřich Vodička sedmdesátníkem. – Přírod. sborník Ostravského kraje, Opava, 17: 287-288.

Zprávy spolkové (1921): I. Z dějin Přírodovědecké společnosti. – Sborník přírodovědecké společnosti v Mor. Ostravě, Moravská Ostrava, 1: 107.

Zpráva o činnosti musejního spolku v Mor. Ostravě za rok 1932-1933 (1935). – Věstník archivu a musea ostravského kraje, 2: 53.

 

Publikační činnost:

Vodička J. (1931): Zpráva o činnosti Přírodovědecké společnosti v Mor. Ostravě za leta 1930 a 1931. – Sborník Přírod. společnosti v Moravské Ostravě, Moravská Ostrava, 6: 187-190.

Vodička J. (1932): Za profesorem Janem Kranichem. – Sborník Přírod. společnosti v Moravské Ostravě, Moravská Ostrava, 7: 187-190.

Vodička J. (1934-1935): Přírodovědecká společnost v Mor. Ostravě. – Rok lidovýchovné práce v širším Ostravsku, Mor. Ostrava, 31.

Vodička J. (1951a): Pralesní rezervace v Beskydách. – Přírod. sborník Ostravského kraje, Opava,12: 133-135.

Vodička J. (1951b): Zalesňování a zakládání rybníků v okresích ostravském a místeckém. – Přírod. sborník Ostravského kraje, Opava, 12: 419.

Vodička J. (1951c): Fosilní dubové kmeny na Ostravsku. – Přírod. sborník Ostravského kraje, Opava, 12: 560-561.

Vodička J. (1951d): Přírodovědecká společnost v Ostravě. – Zpráva o činnosti v roce 1950. Přírod. sborník Ostravského kraje, Opava, 12: 276-277.

Vodička J. (1952a): Zpráva o činnosti Přírodovědecké společnosti v Ostravě v roce 1951. – Přírod. sborník Ostravského kraje, Opava, 13: 280-281.

Vodička J. (1952b): Ing. Dr. Václav Šusta – šedesátníkem. – Přírod. sborník Ostravského kraje, Opava, 13: 575-576.

Vodička J. (1953a): Zemřel hymenopterolog ředitel Vilém Zavadil. – Přírod. sborník Ostravského kraje, Opava, 13: 219-220.

Vodička J. (1953b): Zpráva o činnosti Přírodovědecké společnosti v Ostravě v roce 1952.

– Přírod. sborník Ostravského kraje, Opava, 13: 245-246.

Vodička J. (1953c): Zemřel geolog ing. dr. mont. Václav Šusta. – Přírod. sborník Ostravského kraje, Opava, 13: 519.

Vodička J. (1954a): Příspěvek k poznání květeny Moravskoslezských Beskyd. – Přírod. sborník Ostravského kraje, Opava, 15: 144-158.

Vodička J. (1954b): Nález největšího balvanu na Ostravsku. – Přírod. sborník Ostravského kraje, Opava, 15: 409.

Vodička J. (1956): Zpráva o činnosti Přírodovědecké společnosti při městském muzeu v Ostravě v roce 1955. – Přírod. sborník Ostravského. kraje, Opava, 17: 292-293.

Vodička J. (1957a): Příbojový zjev na Jakovci ve Slezské Ostravě. – Přírod. sborník Ostravského kraje, Opava, 18: 300-301.

Vodička J. (1957b): Příspěvek k floristickému výzkumu Moravskoslezských Beskyd. – Přírod. sborník Ostravského kraje, Opava, 18: 434-436.

Vodička J. (1957c): Bludné balvany v Ostravě – Radvanicích. – Přírod. sborník Ostravského kraje, Opava, 18: 439.

Vodička J. (1958): 50 let Přírodovědecké společnosti v Ostravě  – Přírod. Sborník Ostravského  kraje, Opava, 19: 142-146.

Vodička J. (1959): Nové nálezy Pteretis struthiopteris (L.) Nieuwl. v Moravskoslezských Beskydách. – Přírod. sborník Ostravského kraje, Opava, 20: 104-105.

 


Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory: