Nacházíte se na: Odborná pracoviště » Přírodní vědy » Botanika »


Kalendář událostí

Leden 2021
Po Út St Čt So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26

Křižovatky slezské kinematografice - Syčák III. - ZRUŠENO

26. leden / 17 hod.: Špionážní záškodníci ve Vítkovicích aneb Případ Z8 (1948)

27 28 29 30 31

Novinky

OD 18. 12. ZAVŘENO

Těšíme se na Vás v novém roce, přejeme Vám klidné a radostné prožití vánočních svátků a do nového roku hlavně pevné zdraví a optimismus.

01.12.2020 zobrazit


Botanika

Odborný pracovník:
• Ing. Zdenka Rozbrojová, cévnaté rostliny  -  tel.:  597 582 728
• Michaela Troszoková, dokumentátor

Detašované pracoviště Ostravského muzea:
Lechowiczova 4, Ostrava-Fifejdy, 702 00
e-mail:  rozbrojova@ostrmuz.cz

Charakteristika pracoviště:
• floristický výzkum zaměřený na vodní makrofyta
• materiálová dokumentace s důrazem na Ostravskou pánev
• vycházky pro veřejnost s důrazem na znalosti z regionální ekologie
• ochrana přírody
• osvětová činnost

Charakteristika sbírky:
mezinárodní zkratka sbírky OSM

• rok založení: 

1929

• celkový počet inventárních čísel:

22 470 ks

• provenience sbírkového fondu:

Evropa

• jména hlavních sběratelů:

H. Laus, J. Zahradník, J. Vodička, A. Schindler, Z. Kilián, J. Kuthan, H. Deckerová, T. Kukulka, Z. Prymusová

• jiné než sbírkové položky:

akvarely rostlin, diapozitivy rostlin a hub, modely hub, sbírky plodů,
fotografie a diapozitivy (dokumentace Ostravska)

 

Odborná a vědecká činnost:

přednášky na témata: Přírodní rezervace Ostravska

 Povodňové změny vegetace v nivě řeky Opavy
 Zvláště chráněné druhy rostlin na SV Moravě a Slezsku
 Vývoj rostlin od pravěku dodnes

• Rod Polystichum v herbářové dokumentaci SV Moravy Slezska (spoluautor Dr. Hájková, Troszoková)
• Inventarizační průzkum navrhovaných přírodních rezervací na území města Ostravy.
• Změny vegetace vodních ploch po povodních v roce l997.

Další aktivity (prezentace):
• možnost studia sbírkových fondů v pracovní době
• možnost nahlédnutí do počítačových programů: INFO BACH, FYTOBÁZE, HOUBY II - počítačový program
• zápůjčky botanického materiálu dle směrnic OM
• spolupráce s jinými organizacemi: Ostravská univerzita, Správa CHKO Poodří, AOPK Ostrava, MMO-OE

Stálá expozice:

„Příroda pro život" (1996-2002)
Botanická expozice byla věnovaná přírodninám prezentovaných ve třech celcích: školní kabinet, les, zelená lékárna. K expozici byl vytištěn katalog s popisy přírodnin.


„Příroda a krajina Ostravska“ (2009) - přírodovědná expozice byla provedena a zrealizována podle scénářů:
Prymusová Z. (2005): Ideový záměr a scénář - Příroda a krajina Ostravska, část botanika.
Prymusová Z. (2006): Scénář - Projekce a filmové sekvence k přírodovědné expozici Příroda krajina Ostravska“.
Prymusová Z. (2006-2009): Scénář - Prezentační audiovizuální programy k přírodovědné expozici Příroda a krajina Ostravska - část botanika, ochrana přírody a krajiny (Evropsky významné lokality, zvláště chráněná území).

Putovní výstavy:

„Zvláště chráněné druhy rostlin a hub Severovýchodní Moravy a Slezska“, spoluautor M. Graca
výstava akvarelů s odbornými popisyAkce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory: