Nacházíte se na: Odborná pracoviště » Přírodní vědy » Botanika » Publikační činnost Ing. Rozbrojová: »


Kalendář událostí

Březen 2023
Po Út St Čt So Ne
1 2 3

Knižní festival Ostrava

Knihovnu Ostravského muzea můžete navštívit na Knižním festivalu na Černé louce.

4

Knižní festival Ostrava

Knihovnu Ostravského muzea můžete navštívit na Knižním festivalu na Černé louce.

5
6 7 8 9 10 11 12
13

literární podvečer

Muzejní literární podvečer - Haló, Jácíčku - u příležitosti 100. výročí narození Daisy Mrázkové.
Začátek v 17 hodin.

14 15 16 17 18 19
20 21 22 23

Na jasankach za polárním kruhem

Beseda je součástí doprovodného programu k výstavě "Počátky lyžníků v Beskydech".
Začátek v 17 hodin.

24 25 26
27 28 29 30 31

První Noc s Andersenem v Ostravském muzeu

Chcete zažít „Noc v muzeu“?
V rámci akce Noc s Andersenem bude mít 10 dětí jedinečnou šanci přespat v budově muzea z pátku 31. 3. na sobotu 1. 4..
Celým večerem nás bude provázet Ferda mravenec, jenž se promítne do všech částí programu.
Čeká nás společné čtení, zábavné hry, tvůrčí aktivity, objevování světa hmyzu, návštěva přírodovědné expozice a spousta zábavy!

Novinky

Sbírky online

Online prezentaci sbírek ostravského muzea naleznete na https://sbirkyonline.ostrmuz.cz/

08.03.2021 zobrazit


Katalog knihovny on-line

29.11.2021 zobrazit


Publikační činnost Ing. Rozbrojová:

• Prymusová Z., Krajíček A., Rucki J. (1991): Léčivé rostliny doma a v lékárně, Lingua Ostrava, s.95
• Sobotková V. et Prymusová Z. (1992): Dokumentace hodnocení vlivů na životní prostředí, část C. Hutní projekt, Frýdek-Místek a.s., 165-213.
• Prymusová Z.(1996): nCHÚ Rezavka - Inventarizační průzkum botanický podle metodiky SÚPOP.- Závěrečná zpráva.- Ms. (depon.in MMO - OE ).
• Prymusová Z.(1996): nCHÚ Štěpán - Inventarizační průzkum botanický podle metodiky SÚPOP. - Závěrečná zpráva. - Ms. ( depon. in MMO - OE ).
• Prymusová Z.(1996): nPP Turkov - Inventarizační botanický průzkum podle metodiky SÚPOP. - Závěrečná zpráva. - Ms. ( depon. in MMO - OE ).
• Prymusová Z.(1996): nPCHP Martinovský mokřad - Inventarizační průzkum botanický podle metodiky SÚPOP. - Závěrečná zpráva - Ms.( depon.in MMO-OE ).
• Koutecká V. et Prymusová Z. (1996): Ohrožené druhy rostlin mokřadů části Ostravska a Karvinska. Mokřady České republiky, sborník abstraktů z celostátního semináře k 25. výročí Ramsarské konvence, Třeboň, 96-98p.
• Prymusová Z. (1996): Nová přírodovědná expozice Ostravského muzea. Zprav. Ostr. Muzea, roč. I, 2:4-5.
• Prymusová Z., Deckerová H., Janouchová K. (1997): Příroda pro život - katalog k botanické expozici Ostravského muzea. - Ms. ( depon. in Ostravské muzeum ).
• Prymusová Z. (1997): Historie vzniku botanického pracoviště. Zprav. Ostr. Muzea, roč. II, 2:10-14.
• Prymusová Z. (1998): Přírodní rezervace Štěpán. -Zprav. Ostr. Muzea,  roč. III, 2: 17-20.
• Prymusová Z. (1998): Bublinatka jižní. - Zprav. Ostr. Muzea, roč. III, 4:27-28.
• Prymusová Z. (1999): Změna vegetačních poměrů PR Štepán vlivem povodně v červenci 1997. - Zprav. Ostr. Muzea, roč. IV, 2:23-25.
• Prymusová Z. (1999): Květena chráněných území Ostravska. -Zprav. Ostr. Muzea, roč. IV, 4:12-14.
• Prymusová Z. (1999): Vzácná orchidej na Ostravsku.- Okolo domu, 9:5.
• Prymusová Z, et Černíková L. (1999): Rostliny v hudbě, katalog k výstavě. – Ms. (Depon in Ostravské muzeum), 21 pp.
• Kábrtová J. et  Prymusová Z. (2000): Průvodce starým Svinovem a PR Rezavkou. - Zprav. Ostr. Muzea, roč.V, 2:12-13.
• Prymusová Z. (2000): Mokřady regionálního významu :Rezavka a slepá ramena U Bečkárny“. - Příroda Poodří. 1. celostátní přírodovědná konference s mezinárodní účastí,, 14-15p.
• Prymusová Z.(2000): Chráněná území Hlučínska. - Zprav. Ostr. Muzea,  roč. V, 3:16-19.
• Prymusová Z. (2000): Zasloužili se o ostravské muzejnictví. - Zprav. Ostr. Muzea,  roč.V, 4:27-30.
• Prymusová Z. (2001): Přehled prací a studií publikovaných v Přírodovědeckém sborníku (PS,1921-1982) a Časpisu Slezského zemského muzea (ČSZN,1978-1999) z Ostravsko-karvinského revíru. - Zprav. Ostr. Muzea, roč. VI, 3:30-37.
• Prymusová Z. (2001): Okolí Frýdku-Místku z pohledu floristy Zdeňka Kiliána. - Práce a Stud. Muz. Beskyd, 11: 181-187.
• Prymusová Z. (2001): Botanická bádání Zdeňka Kiliána na Těšínsku.- Těšínsko 2: 28-30.
• Kábrtová J. et Prymusová Z. !COMPILER-ERROR-TAG-NOT-FOUND-eds.!(2001): Průvodce starým Svinovem a přírodní rezervací Rezavkou. - Ostravské muzeum, 23 pp.
• Skácel A., Prymusová Z. et  Dolný A. (2001): Biologické hodnocení lokality Bílovky připravované pro revitalizaci toku. -  Ms. (Depon. in Ostravské muzeum).
• Prymusová Z.(2001): Přírodní památka Turkov-sukcese společenství rostlin vlivem dlouhodobé stagnace povodňové vody. –Sborník příspěvků z konference pořádané Katedrou biologie a ekologie PřF OU:  Změny životního prostředí a jejich bioindikace, 25-26.10.2001, BARTOŠOVICE. - Acta Facultatis Retům Naturalium Universitatis Ostraviensis 200, Biologia –Ekologia 8 : 178-181p.
• Prymusová, Z. (2001): Změny vegetačních poměrů přírodní rezervace Štěpán vlivem povodně v červenci 1997.– Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 36:105-116.
• Prymusová Z, et Černíková L. (2002): Rostliny v hudbě, pracovní listy k výrobě hudebních nástrojů. – Ms. (Depon in Ostravské muzeum), 23 pp.
• Prymusová Z. (2002): Zajímavý nález žebrovice různolisté v okrese Ostrava. - Zprav. Ostr. Muzea, roč VII, 1:25-27.
• Prymusová Z. (2002): Tůně v Holešovicích. - Zprav. Ostr. Muzea,  roč. VII, 3: 36-37.
• Prymusová Z. (2003-2004): Zajímavý výskyt okrotice bílé v Ostravě. - Zprav. Ostr. Muzea, roč. VIII-IX, 1: 45-47. 
• Hájková A., Prymusová Z. et  Troszoková M. (2003): Rod Polystichum v herbářové dokumentaci severovýchodní Moravy a Slezska. Práce a Stud. Muz. Beskyd (Přírod. Vědy), 13: 189-208.
• Prymusová Z. et Troszoková M. (2003): Abecední seznam taxonů s čísly rodů. Ms. (depon. in Ostravské muzeum),14 pp.
• Prymusová Z. et Stolarczik J. (2004): Přírodní hodnoty přírodní rezervace Štěpán.- Ms. (Depon in Ostravské muzeum).
• Prymusová Z. (2005): Vegetace přírodní rezervace Štěpán. Vlastivědné listy. - Matice Slezská, roč. 31: 38-39.
• Sedláčková M. et Plášek V. !COMPILER-ERROR-TAG-NOT-FOUND-eds.! (2005): Červený seznam rostlin Moravskoslezského kraje. - Čas. Slez. Zem muzea. (in lit).
• Prymusová Z. (2005): Červený seznam rostlin Moravskoslezského kraje- Zprav. Ostr. Muzea, roč. 10, 3:28-32.
• Prymusová Z. (2005): Šenovské rybníky. - Zpravodaj Ostr. Muz., roč. X, 3: 26-29.
• Slavíková S. et  Prymusová Z.(2006): Putování po historických a přírodovědných zajímavostech naučné stezky v Šenově. - Vlastivědné listy, Matice Slezská, roč. 32: 36-39.
• Prymusová Z. (2005): Lesnický průzkum v  přírodní rezervaci U Leskoveckého chodníka. -Ms. (depon in Ostravské muzeum), 32 pp.
• Prymusová Z. (2006): Changes in the conditions of the vegetation on the Štěpán Nature Reserve (Ostravian basin, The Czech Republic). -Evironmental changes and biological assessment III., Book of Abstracts, University of Ostrava, 19 p.
• Prymusová Z. (2006): Změny vegetačních poměrů přírodní rezervace Štěpán (Ostravská pánev, Česká republika). Enviromental Changes and Biological Assesment 3. Scripta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis, 163: 92-96.
• Prymusová Z. (2007): Mokřadní flóra severovýchodní části ostravsko-karvinské pánve (Petrovice u Karviné, Louky nad Olší). Zpravodaj Ostr. Muz., 12 (2): 42-47.
• Slavíková S., Prymusová Z., Deckerová H. & Mertová E. (2006): Průvodce naučnou stezkou města Šenova. Městský úřad Šenov, Nakladatelství Tilia, 1-39.
Prymusová Z., 2007: Historická a současná centra výskytu mokřadních rostlin na Karvinsku (Louky nad Olší, Petrovice u Karviné). Medzinárodná konferencia prírodovedných pracovníkov múzeí a pracovníkov múzeí v prírode. Zborník referátov. Liptovský Mikuláš. 23-26.
• Hájková A. & Prymusová Z.(2007): Příspěvek k rozšíření ostřice převislé Carex pendula Huds. na území severovýchodní Moravy a Slezska. Práce a studie Muzea Beskyd, 19: 223-232.
• Prymusová Z.(2008): Rostlinné motivy v křesťanské ikonografii. Zpravodaj Ostravského muzea, 13:16-18.
• Prymusová Z.(2008): Vliv Přírodovědecké společnosti na vznik přírodovědného pracoviště muzea a jeho nejstarší botanické sbírky. Zpravodaj Ostravského muzea, 13: 22-26.
• Foral M., Mertová E., Prymusová Z. & Vávra J. (2008): Národní přírodní památka Landek. Jitrocel zpravodaj pro ekologickou výchovu. VI: 2-5.
• Prymusová Z. (2008): Nebezpečná miříkovitá rostlina - bolševník velkolepý (Heracleummantegazzianum). Jitrocel zpravodaj pro ekologickou výchovu. VI: 14-15.
• Prymusová Z. (2008): Berula erecta (Huds.) Coville. – In: Plášek V. & Cimalová Š. !COMPILER-ERROR-TAG-NOT-FOUND-eds.!: Zajímavé nálezy z regionu severní Moravy a Slezska I., Čas. Slez. Muz. Opava (A), 57: 44-47, 2008.
• Prymusová Z. (2008): Erechtites hieraciifolia (L.) DC. – In: Plášek V. & Cimalová Š. !COMPILER-ERROR-TAG-NOT-FOUND-eds.!: Zajímavé nálezy z regionu severní Moravy a Slezska I., Čas. Slez. Muz. Opava (A), 57: 44-47, 2008.
• Prymusová Z. (2009): Botanické sbírky Ostravského muzea a Červený seznam cévnatých rostlin Moravskoslezského kraje. Jitrocel, Zpravodaj ekologické výchovy, 1: 2-4.
• Prymusová Z. (2009): Zvláště chráněné území Přírodní rezervace Novodvorský močál. Matice slezská, Vlastivědné listy, Opava, roč. 35/1: 40-41.
• Prymusová Z. (2009): Turkov - přírodní památka na trase severního spoje k dálnici D 47. Jitrocel, Magistrát města Ostravy, VI, 14-16.
• Mertová E., Foral M. & Prymusová Z.  (2009): Nové expozice Ostravského muzea, Jitrocel, Magistrát města Ostravy, IX, 13-15.
• Prymusová Z., 2009: Niva Odry na soutoku s Opavou (Česká republika, Ostravská pánev). Naturae Tutela, 13/2, 31-34, Liptovský Mikuláš, 33-37.
• Prymusová Z. et Mertová E., 2010: Důl Trojice, Petr Bezruč a  halda Ema. Jitrocel, 1: 13-15.
• Prymusová Z., 2010: Ostravská zeleň a botanické sbírky Ostravského muzea. Zpravodaj Ostravského muzea, 15: 36-41.
• Prymusová Z., 2010: Aktivity Ostravského muzea ke Dni Země. Jitrocel, VI:15.
• Prymusová Z., 2010: Tip na přírodovědnou vycházku v Šenově. Jitrocel, IX:14-15.
• Prymusová Z., 2010: Inventarizační průzkum Hrabětického lesa. - Ms. Depon in Ostravské muzeum.
• Prymusová Z. & Deckerová H., 2010: Tradice mykologie na Ostravsku, mykologická sbírka Ostravského muzea a významné regionální lokality (Ostravská pánev, Česká republika). Naturae Tutela, Liptovský Mikuláš. In press.
• Prymusová Z., 2009: Přírodní rezervace Bukovec. Ms. Depon in knihovna Ostravského muzea, 20 pp.
• Prymusová Z., 2009: Přírodní rezervace Rybníky. Ms. Depon in knihovna Ostravského muzea, 16 pp.
• Prymusová Z., 2010: Botanický průzkum Hrabětického lesa. Vegetační sezóna duben až listopad 2010. Ms. Depon in knihovna Ostravského muzea, 13 pp.
• Prymusová Z., 2010: Hrabětický les, místo mezi povodími. Poodří, roč. 13/4: 12-17.
• Prymusová Z., : Carex otrubae, Eleocharis mamillata subsp. mamillata, Chenopodium botrys, Veratrum lobelianum subsp. lobelianum. In.: Plášek V. et Cimalová Š.!COMPILER-ERROR-TAG-NOT-FOUND-eds.!: Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska. Čas. Slez. Muz. Opava (A), 59: 273-280.
• Prymusová Z., 2011: Kvetoucí keř v zimě. Jitrocel, I:10.
• Hájková A. & Prymusová Z., 2011: Výskyt a rozšíření karpatského druhu Valeriana simlpicifolia na Severní Moravě a ve Slezsku. Acta Musei Beskidensis, 3: 033-050, ISSN 1803-960X.
• Plášek V., Šárka Cimalová Š., Hlisnikovský D. & Prymusová Z.: Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska V., Interesting botanical findings from territory of the Northern Moravia and Czech Silesia V., ISSN 1211-3026 Čas. Slez. Muz. Opava (A), 60: 284-288, 2011 http://versita.metapress.com/content/122339
• Opálková M. & Prymusová Z., 2011: Pracovní list pro botanickou část expozice Příroda a krajina Ostravska. Ostravské muzeum, 8 pp.
• Jarešová M., Prymusová Z. & Prymusová H., 2011: Omalovánky pro nejmenší k přírodovědné expozici Příroda a krajina Ostravska, 16 pp.
• Prymusová Z., 2011: Rostliny v hudbě. Zpravodaj EVVO Jitrocel, Magistrát města Ostravy, III: 10.
• Prymusová Z., 2011: Příroda a krajina Ostravska. Zpravodaj EVVO Jitrocel, Magistrát města Ostravy, IV: 10-11.
• Prymusová Z., 2012: Ostravské muzeum a Den Země. Zpravodaj EVVO Jitrocel, Magistrát města Ostravy, I: 8.
• Rozbrojová Z., Mertová E. & Weglarzyová A., 2012: Muzeum - místo pro celožvotní environmntální vzdělávání II.
• Zpravodaj EVVO Jitrocel, Magistrát města Ostravy, I: 19.
• Rozbrojová Z. & Jarešová M., 2013: Invazní rostliny na Ostravsku. Ostravské muzeum, 4 pp.
• Rozbrojová Z,. 2013: Dřeviny Černé louky v Moravské Ostravě. Vlastivědné listy Slezska a Severní Moravy, roč. 39, 2:39-40.
• Rozbrojová Z. & Táborská M., 2014: Botanický průzkum Hrabětického lesa. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 307: 49-64.
• Rozbrojová Z., 2014: Prof. Jindřich Vodička (*8. 7. 1886 – †12. 1. 1961). Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti, roč. 3: 68 http://www.ms-cbs.cz/zpravy-moravskoslezske-pobocky-cbs-c-3-vysly/
• Rozbrojová Z. & Mertová E., 2015: Průvodce přírodními podmínkami Ostravska, průvodce lokalitami semináře muzejních botaniků. Ms.- depon in Ostravské muzeum, 1-17.
• Rozbrojová Z., 2016:  Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska X. Cucubalus baccifer. Acta Mus. Siles. Sci. Natur., 65: 243-255, 2016.
• Rozbrojová Z., 2016: Přírodovědec Karl Georg Theodor Kotschy. Vlastivědné listy, Matice Slezská, roč. 42, 1: 32.
• Rozbrojová Z., 2017:  Přírodní rezervace Rezavka – součást CHKO Poodří. Poodří, 20: 22-27. www.casopispoodri.cz

• Rozbrojová Z., 2017:  Přírodní rezervace Rezavka – součást CHKO Poodří. Poodří, 20: 22-27. www.casopispoodri.cz

• Rozbrojová Z. (2017): Nuphar lutea. – In: Dančák M. & Kocián P. !COMPILER-ERROR-TAG-NOT-FOUND-eds!, Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XI., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales, 66: 245.

• Rozbrojová Z., 2018:  Přírodní památka Turkov. Bulletin  okrašlovacího  spolku za krásnou Ostravu. 02:24-26.

• Rozbrojová Z. (2018): Prunus serotina . In. Dančák M. & Kocián P. (eds): Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XII. Acta Mus.. Siles. Sci. Natur., roč. 67: 153-154. ISSN 2336-3193.

• Kicková K. & Rozbrojová Z. 2018: Historické botanické zbery z rokov 1933-1940 z okolia Žiliny v herbári Ostravského muzea. Múza, Povážské múzeum v Žilině, roč. 6, 2: 42-45. https://pmza.sk/muza-2-2018-3/

• Polášek Z. & Rozbrojová Z. (2019):  Zámecký park v Šenově – příroda parku a jeho obyvatelé. – Město Šenov: 44.

• Rozbrojová Z. (2019): Zámecký park, významný krajinný prvek Šenova. Vlastivědné listy Slezska. Matice Slezská. Opava, 1-2: 50-54.

• Rozbrojová Z. (2019): Vycházka za přírodou Svinova a Rezavky. Za krásnou Ostravu. Bulletin  okrašlovacího  spolku Za krásnou Ostravu, roč. 7, 3: 36-38.

• Hruška P., Polášek R., Popelář M. et al. (2019): Cesty do ostravského (v)nitrozemí. Ostrava: spolek Fiducia.

• Barcuchová K., Gřondělová V. et  Rozbrojová Z., 2020: Děkuji za park. Krásná Ostrava. Bulletin okrašlovacího spolku za Krásnou Ostravu. Roč. 8, 2: 19-21.

• Rozbrojová Z. & Závalský O., 2020: Lesní společenstva a biodiverzita v areálu ZOO Ostrava. Vlastivědné listy Slezska. Matice slezská. Opava. 1-2/2020: 56-58.

• Rozbrojová Z., 2020: Znáte parky ve svém okolí. Zapojte se do projektu Děkuji za park. Moravská Ostrava a Přívoz, Centrum, listopad, 10-11.

• Rozbrojová Z., 2020: Výlety do zámecké zahrady v Kunčicích nad Ostravicí. Bulletin Krásná Ostrava. Spolek Fiducia a Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu, Ostrava 2020, roč. 8, 4: 36-38.

• Rozbrojová Z. & Litvíková P., 2021: Online výstava Děkuji za park mapuje ostravské parky.  Zpravodaj Prio-Poruba, 3: 18.

• Rozbrojová Z., Mertová E., Roháčová M. & Stanovský J., 2021: Bělský les v kontextu přírodních hodnot. Vlastivědné listy Slezska, Matice slezská, Opava, roč. 47, číslo 1- 2, 57-59 p.

• Rozbrojová Z. (2022): Invazky a co s nimi. Vlastivědné listy Slezska. Matice slezská, roč. 48, 1-2: 44-45. ISSN 1213-3140. 

• Rozbrojová Z. (2022): Paulownia tomentosa.- In: Dančák M. & Kocián P. (eds): Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska. XVI. Acta Mus. Siles. Sci. Natur., 71: 255-262. ISSN 2336-3193. 


• Zpravodaj Ostravského muzea

 


Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory: