Nacházíte se na: Odborná pracoviště » Přírodní vědy » Botanika » Publikační činnost Ing. Rozbrojová: »


Kalendář událostí

Duben 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24

PŘEDNÁŠKA / Stolik polski: Těšínské rukopisy „Roty“ Marie Konopnické

24. dubna v 17 hodin
přednáškový sál Ostravského muzea
vstup volný

Přednáší: Mgr. Wojciech Święs

25 26 27

KOMENTOVANÁ TERÉNNÍ EXKURZE / Přírodní krásy haldy Ema

27. 4. 2024
14:00—16:00

Sraz: na zastávce MHD Zoo Ostrava
Účast na exkurzi je zdarma

28

BOTANICKÁ VYCHÁZKA / Rostliny městské přírody

28. 4. 2024
14:00—16:00

Sraz: před budovou Ostravského muzea, Masarykovo náměstí 1, Ostrava
Účast na vycházce je zdarma

29 30

Novinky

Výběrové řízení — Uklízeč/ka

Ostravské muzeum příjme nového kolegu či kolegyni na celý úvazek na úklid vnitřních prostor muzea a jeho detašovaných pracovišť.

19.04.2024 zobrazit


Ostravské muzeum se zapojilo do projektu City Nature Challenge!

01.04.2024 zobrazit


Publikační činnost Ing. Rozbrojová:

• Prymusová Z., Krajíček A., Rucki J. (1991): Léčivé rostliny doma a v lékárně, Lingua Ostrava, s.95
• Sobotková V. et Prymusová Z. (1992): Dokumentace hodnocení vlivů na životní prostředí, část C. Hutní projekt, Frýdek-Místek a.s., 165-213.
• Prymusová Z.(1996): nCHÚ Rezavka - Inventarizační průzkum botanický podle metodiky SÚPOP.- Závěrečná zpráva.- Ms. (depon.in MMO - OE ).
• Prymusová Z.(1996): nCHÚ Štěpán - Inventarizační průzkum botanický podle metodiky SÚPOP. - Závěrečná zpráva. - Ms. ( depon. in MMO - OE ).
• Prymusová Z.(1996): nPP Turkov - Inventarizační botanický průzkum podle metodiky SÚPOP. - Závěrečná zpráva. - Ms. ( depon. in MMO - OE ).
• Prymusová Z.(1996): nPCHP Martinovský mokřad - Inventarizační průzkum botanický podle metodiky SÚPOP. - Závěrečná zpráva - Ms.( depon.in MMO-OE ).
• Koutecká V. et Prymusová Z. (1996): Ohrožené druhy rostlin mokřadů části Ostravska a Karvinska. Mokřady České republiky, sborník abstraktů z celostátního semináře k 25. výročí Ramsarské konvence, Třeboň, 96-98p.
• Prymusová Z. (1996): Nová přírodovědná expozice Ostravského muzea. Zprav. Ostr. Muzea, roč. I, 2:4-5.
• Prymusová Z., Deckerová H., Janouchová K. (1997): Příroda pro život - katalog k botanické expozici Ostravského muzea. - Ms. ( depon. in Ostravské muzeum ).
• Prymusová Z. (1997): Historie vzniku botanického pracoviště. Zprav. Ostr. Muzea, roč. II, 2:10-14.
• Prymusová Z. (1998): Přírodní rezervace Štěpán. -Zprav. Ostr. Muzea,  roč. III, 2: 17-20.
• Prymusová Z. (1998): Bublinatka jižní. - Zprav. Ostr. Muzea, roč. III, 4:27-28.
• Prymusová Z. (1999): Změna vegetačních poměrů PR Štepán vlivem povodně v červenci 1997. - Zprav. Ostr. Muzea, roč. IV, 2:23-25.
• Prymusová Z. (1999): Květena chráněných území Ostravska. -Zprav. Ostr. Muzea, roč. IV, 4:12-14.
• Prymusová Z. (1999): Vzácná orchidej na Ostravsku.- Okolo domu, 9:5.
• Prymusová Z, et Černíková L. (1999): Rostliny v hudbě, katalog k výstavě. – Ms. (Depon in Ostravské muzeum), 21 pp.
• Kábrtová J. et  Prymusová Z. (2000): Průvodce starým Svinovem a PR Rezavkou. - Zprav. Ostr. Muzea, roč.V, 2:12-13.
• Prymusová Z. (2000): Mokřady regionálního významu :Rezavka a slepá ramena U Bečkárny“. - Příroda Poodří. 1. celostátní přírodovědná konference s mezinárodní účastí,, 14-15p.
• Prymusová Z.(2000): Chráněná území Hlučínska. - Zprav. Ostr. Muzea,  roč. V, 3:16-19.
• Prymusová Z. (2000): Zasloužili se o ostravské muzejnictví. - Zprav. Ostr. Muzea,  roč.V, 4:27-30.
• Prymusová Z. (2001): Přehled prací a studií publikovaných v Přírodovědeckém sborníku (PS,1921-1982) a Časpisu Slezského zemského muzea (ČSZN,1978-1999) z Ostravsko-karvinského revíru. - Zprav. Ostr. Muzea, roč. VI, 3:30-37.
• Prymusová Z. (2001): Okolí Frýdku-Místku z pohledu floristy Zdeňka Kiliána. - Práce a Stud. Muz. Beskyd, 11: 181-187.
• Prymusová Z. (2001): Botanická bádání Zdeňka Kiliána na Těšínsku.- Těšínsko 2: 28-30.
• Kábrtová J. et Prymusová Z. !COMPILER-ERROR-TAG-NOT-FOUND-eds.!(2001): Průvodce starým Svinovem a přírodní rezervací Rezavkou. - Ostravské muzeum, 23 pp.
• Skácel A., Prymusová Z. et  Dolný A. (2001): Biologické hodnocení lokality Bílovky připravované pro revitalizaci toku. -  Ms. (Depon. in Ostravské muzeum).
• Prymusová Z.(2001): Přírodní památka Turkov-sukcese společenství rostlin vlivem dlouhodobé stagnace povodňové vody. –Sborník příspěvků z konference pořádané Katedrou biologie a ekologie PřF OU:  Změny životního prostředí a jejich bioindikace, 25-26.10.2001, BARTOŠOVICE. - Acta Facultatis Retům Naturalium Universitatis Ostraviensis 200, Biologia –Ekologia 8 : 178-181p.
• Prymusová, Z. (2001): Změny vegetačních poměrů přírodní rezervace Štěpán vlivem povodně v červenci 1997.– Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 36:105-116.
• Prymusová Z, et Černíková L. (2002): Rostliny v hudbě, pracovní listy k výrobě hudebních nástrojů. – Ms. (Depon in Ostravské muzeum), 23 pp.
• Prymusová Z. (2002): Zajímavý nález žebrovice různolisté v okrese Ostrava. - Zprav. Ostr. Muzea, roč VII, 1:25-27.
• Prymusová Z. (2002): Tůně v Holešovicích. - Zprav. Ostr. Muzea,  roč. VII, 3: 36-37.
• Prymusová Z. (2003-2004): Zajímavý výskyt okrotice bílé v Ostravě. - Zprav. Ostr. Muzea, roč. VIII-IX, 1: 45-47. 
• Hájková A., Prymusová Z. et  Troszoková M. (2003): Rod Polystichum v herbářové dokumentaci severovýchodní Moravy a Slezska. Práce a Stud. Muz. Beskyd (Přírod. Vědy), 13: 189-208.
• Prymusová Z. et Troszoková M. (2003): Abecední seznam taxonů s čísly rodů. Ms. (depon. in Ostravské muzeum),14 pp.
• Prymusová Z. et Stolarczik J. (2004): Přírodní hodnoty přírodní rezervace Štěpán.- Ms. (Depon in Ostravské muzeum).
• Prymusová Z. (2005): Vegetace přírodní rezervace Štěpán. Vlastivědné listy. - Matice Slezská, roč. 31: 38-39.
• Sedláčková M. et Plášek V. !COMPILER-ERROR-TAG-NOT-FOUND-eds.! (2005): Červený seznam rostlin Moravskoslezského kraje. - Čas. Slez. Zem muzea. (in lit).
• Prymusová Z. (2005): Červený seznam rostlin Moravskoslezského kraje- Zprav. Ostr. Muzea, roč. 10, 3:28-32.
• Prymusová Z. (2005): Šenovské rybníky. - Zpravodaj Ostr. Muz., roč. X, 3: 26-29.
• Slavíková S. et  Prymusová Z.(2006): Putování po historických a přírodovědných zajímavostech naučné stezky v Šenově. - Vlastivědné listy, Matice Slezská, roč. 32: 36-39.
• Prymusová Z. (2005): Lesnický průzkum v  přírodní rezervaci U Leskoveckého chodníka. -Ms. (depon in Ostravské muzeum), 32 pp.
• Prymusová Z. (2006): Changes in the conditions of the vegetation on the Štěpán Nature Reserve (Ostravian basin, The Czech Republic). -Evironmental changes and biological assessment III., Book of Abstracts, University of Ostrava, 19 p.
• Prymusová Z. (2006): Změny vegetačních poměrů přírodní rezervace Štěpán (Ostravská pánev, Česká republika). Enviromental Changes and Biological Assesment 3. Scripta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis, 163: 92-96.
• Prymusová Z. (2007): Mokřadní flóra severovýchodní části ostravsko-karvinské pánve (Petrovice u Karviné, Louky nad Olší). Zpravodaj Ostr. Muz., 12 (2): 42-47.
• Slavíková S., Prymusová Z., Deckerová H. & Mertová E. (2006): Průvodce naučnou stezkou města Šenova. Městský úřad Šenov, Nakladatelství Tilia, 1-39.
Prymusová Z., 2007: Historická a současná centra výskytu mokřadních rostlin na Karvinsku (Louky nad Olší, Petrovice u Karviné). Medzinárodná konferencia prírodovedných pracovníkov múzeí a pracovníkov múzeí v prírode. Zborník referátov. Liptovský Mikuláš. 23-26.
• Hájková A. & Prymusová Z.(2007): Příspěvek k rozšíření ostřice převislé Carex pendula Huds. na území severovýchodní Moravy a Slezska. Práce a studie Muzea Beskyd, 19: 223-232.
• Prymusová Z.(2008): Rostlinné motivy v křesťanské ikonografii. Zpravodaj Ostravského muzea, 13:16-18.
• Prymusová Z.(2008): Vliv Přírodovědecké společnosti na vznik přírodovědného pracoviště muzea a jeho nejstarší botanické sbírky. Zpravodaj Ostravského muzea, 13: 22-26.
• Foral M., Mertová E., Prymusová Z. & Vávra J. (2008): Národní přírodní památka Landek. Jitrocel zpravodaj pro ekologickou výchovu. VI: 2-5.
• Prymusová Z. (2008): Nebezpečná miříkovitá rostlina - bolševník velkolepý (Heracleummantegazzianum). Jitrocel zpravodaj pro ekologickou výchovu. VI: 14-15.
• Prymusová Z. (2008): Berula erecta (Huds.) Coville. – In: Plášek V. & Cimalová Š. !COMPILER-ERROR-TAG-NOT-FOUND-eds.!: Zajímavé nálezy z regionu severní Moravy a Slezska I., Čas. Slez. Muz. Opava (A), 57: 44-47, 2008.
• Prymusová Z. (2008): Erechtites hieraciifolia (L.) DC. – In: Plášek V. & Cimalová Š. !COMPILER-ERROR-TAG-NOT-FOUND-eds.!: Zajímavé nálezy z regionu severní Moravy a Slezska I., Čas. Slez. Muz. Opava (A), 57: 44-47, 2008.
• Prymusová Z. (2009): Botanické sbírky Ostravského muzea a Červený seznam cévnatých rostlin Moravskoslezského kraje. Jitrocel, Zpravodaj ekologické výchovy, 1: 2-4.
• Prymusová Z. (2009): Zvláště chráněné území Přírodní rezervace Novodvorský močál. Matice slezská, Vlastivědné listy, Opava, roč. 35/1: 40-41.
• Prymusová Z. (2009): Turkov - přírodní památka na trase severního spoje k dálnici D 47. Jitrocel, Magistrát města Ostravy, VI, 14-16.
• Mertová E., Foral M. & Prymusová Z.  (2009): Nové expozice Ostravského muzea, Jitrocel, Magistrát města Ostravy, IX, 13-15.
• Prymusová Z., 2009: Niva Odry na soutoku s Opavou (Česká republika, Ostravská pánev). Naturae Tutela, 13/2, 31-34, Liptovský Mikuláš, 33-37.
• Prymusová Z. et Mertová E., 2010: Důl Trojice, Petr Bezruč a  halda Ema. Jitrocel, 1: 13-15.
• Prymusová Z., 2010: Ostravská zeleň a botanické sbírky Ostravského muzea. Zpravodaj Ostravského muzea, 15: 36-41.
• Prymusová Z., 2010: Aktivity Ostravského muzea ke Dni Země. Jitrocel, VI:15.
• Prymusová Z., 2010: Tip na přírodovědnou vycházku v Šenově. Jitrocel, IX:14-15.
• Prymusová Z., 2010: Inventarizační průzkum Hrabětického lesa. - Ms. Depon in Ostravské muzeum.
• Prymusová Z. & Deckerová H., 2010: Tradice mykologie na Ostravsku, mykologická sbírka Ostravského muzea a významné regionální lokality (Ostravská pánev, Česká republika). Naturae Tutela, Liptovský Mikuláš. In press.
• Prymusová Z., 2009: Přírodní rezervace Bukovec. Ms. Depon in knihovna Ostravského muzea, 20 pp.
• Prymusová Z., 2009: Přírodní rezervace Rybníky. Ms. Depon in knihovna Ostravského muzea, 16 pp.
• Prymusová Z., 2010: Botanický průzkum Hrabětického lesa. Vegetační sezóna duben až listopad 2010. Ms. Depon in knihovna Ostravského muzea, 13 pp.
• Prymusová Z., 2010: Hrabětický les, místo mezi povodími. Poodří, roč. 13/4: 12-17.
• Prymusová Z., : Carex otrubae, Eleocharis mamillata subsp. mamillata, Chenopodium botrys, Veratrum lobelianum subsp. lobelianum. In.: Plášek V. et Cimalová Š.!COMPILER-ERROR-TAG-NOT-FOUND-eds.!: Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska. Čas. Slez. Muz. Opava (A), 59: 273-280.
• Prymusová Z., 2011: Kvetoucí keř v zimě. Jitrocel, I:10.
• Hájková A. & Prymusová Z., 2011: Výskyt a rozšíření karpatského druhu Valeriana simlpicifolia na Severní Moravě a ve Slezsku. Acta Musei Beskidensis, 3: 033-050, ISSN 1803-960X.
• Plášek V., Šárka Cimalová Š., Hlisnikovský D. & Prymusová Z.: Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska V., Interesting botanical findings from territory of the Northern Moravia and Czech Silesia V., ISSN 1211-3026 Čas. Slez. Muz. Opava (A), 60: 284-288, 2011 http://versita.metapress.com/content/122339
• Opálková M. & Prymusová Z., 2011: Pracovní list pro botanickou část expozice Příroda a krajina Ostravska. Ostravské muzeum, 8 pp.
• Jarešová M., Prymusová Z. & Prymusová H., 2011: Omalovánky pro nejmenší k přírodovědné expozici Příroda a krajina Ostravska, 16 pp.
• Prymusová Z., 2011: Rostliny v hudbě. Zpravodaj EVVO Jitrocel, Magistrát města Ostravy, III: 10.
• Prymusová Z., 2011: Příroda a krajina Ostravska. Zpravodaj EVVO Jitrocel, Magistrát města Ostravy, IV: 10-11.
• Prymusová Z., 2012: Ostravské muzeum a Den Země. Zpravodaj EVVO Jitrocel, Magistrát města Ostravy, I: 8.
• Rozbrojová Z., Mertová E. & Weglarzyová A., 2012: Muzeum - místo pro celožvotní environmntální vzdělávání II.
• Zpravodaj EVVO Jitrocel, Magistrát města Ostravy, I: 19.
• Rozbrojová Z. & Jarešová M., 2013: Invazní rostliny na Ostravsku. Ostravské muzeum, 4 pp.
• Rozbrojová Z,. 2013: Dřeviny Černé louky v Moravské Ostravě. Vlastivědné listy Slezska a Severní Moravy, roč. 39, 2:39-40.
• Rozbrojová Z. & Táborská M., 2014: Botanický průzkum Hrabětického lesa. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 307: 49-64.
• Rozbrojová Z., 2014: Prof. Jindřich Vodička (*8. 7. 1886 – †12. 1. 1961). Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti, roč. 3: 68 http://www.ms-cbs.cz/zpravy-moravskoslezske-pobocky-cbs-c-3-vysly/
• Rozbrojová Z. & Mertová E., 2015: Průvodce přírodními podmínkami Ostravska, průvodce lokalitami semináře muzejních botaniků. Ms.- depon in Ostravské muzeum, 1-17.
• Rozbrojová Z., 2016:  Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska X. Cucubalus baccifer. Acta Mus. Siles. Sci. Natur., 65: 243-255, 2016.
• Rozbrojová Z., 2016: Přírodovědec Karl Georg Theodor Kotschy. Vlastivědné listy, Matice Slezská, roč. 42, 1: 32.
• Rozbrojová Z., 2017:  Přírodní rezervace Rezavka – součást CHKO Poodří. Poodří, 20: 22-27. www.casopispoodri.cz

• Rozbrojová Z., 2017:  Přírodní rezervace Rezavka – součást CHKO Poodří. Poodří, 20: 22-27. www.casopispoodri.cz

• Rozbrojová Z. (2017): Nuphar lutea. – In: Dančák M. & Kocián P. !COMPILER-ERROR-TAG-NOT-FOUND-eds!, Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XI., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales, 66: 245.

• Rozbrojová Z., 2018:  Přírodní památka Turkov. Bulletin  okrašlovacího  spolku za krásnou Ostravu. 02:24-26.

• Rozbrojová Z. (2018): Prunus serotina . In. Dančák M. & Kocián P. (eds): Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XII. Acta Mus.. Siles. Sci. Natur., roč. 67: 153-154. ISSN 2336-3193.

• Kicková K. & Rozbrojová Z. 2018: Historické botanické zbery z rokov 1933-1940 z okolia Žiliny v herbári Ostravského muzea. Múza, Povážské múzeum v Žilině, roč. 6, 2: 42-45. https://pmza.sk/muza-2-2018-3/

• Polášek Z. & Rozbrojová Z. (2019):  Zámecký park v Šenově – příroda parku a jeho obyvatelé. – Město Šenov: 44.

• Rozbrojová Z. (2019): Zámecký park, významný krajinný prvek Šenova. Vlastivědné listy Slezska. Matice Slezská. Opava, 1-2: 50-54.

• Rozbrojová Z. (2019): Vycházka za přírodou Svinova a Rezavky. Za krásnou Ostravu. Bulletin  okrašlovacího  spolku Za krásnou Ostravu, roč. 7, 3: 36-38.

• Hruška P., Polášek R., Popelář M. et al. (2019): Cesty do ostravského (v)nitrozemí. Ostrava: spolek Fiducia.

• Barcuchová K., Gřondělová V. et  Rozbrojová Z., 2020: Děkuji za park. Krásná Ostrava. Bulletin okrašlovacího spolku za Krásnou Ostravu. Roč. 8, 2: 19-21.

• Rozbrojová Z. & Závalský O., 2020: Lesní společenstva a biodiverzita v areálu ZOO Ostrava. Vlastivědné listy Slezska. Matice slezská. Opava. 1-2/2020: 56-58.

• Rozbrojová Z., 2020: Znáte parky ve svém okolí. Zapojte se do projektu Děkuji za park. Moravská Ostrava a Přívoz, Centrum, listopad, 10-11.

• Rozbrojová Z., 2020: Výlety do zámecké zahrady v Kunčicích nad Ostravicí. Bulletin Krásná Ostrava. Spolek Fiducia a Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu, Ostrava 2020, roč. 8, 4: 36-38.

• Rozbrojová Z. & Litvíková P., 2021: Online výstava Děkuji za park mapuje ostravské parky.  Zpravodaj Prio-Poruba, 3: 18.

• Rozbrojová Z., Mertová E., Roháčová M. & Stanovský J., 2021: Bělský les v kontextu přírodních hodnot. Vlastivědné listy Slezska, Matice slezská, Opava, roč. 47, číslo 1- 2, 57-59 p.

• Rozbrojová Z. (2022): Invazky a co s nimi. Vlastivědné listy Slezska. Matice slezská, roč. 48, 1-2: 44-45. ISSN 1213-3140. 

• Rozbrojová Z. (2022): Paulownia tomentosa.- In: Dančák M. & Kocián P. (eds): Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska. XVI. Acta Mus. Siles. Sci. Natur., 71: 255-262. ISSN 2336-3193. 


• Zpravodaj Ostravského muzea

 


Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory: