Nacházíte se na: Muzeum » Po stopách staré Ostravy » Archeologické nálezy » Hrnec »


Kalendář událostí

Listopad 2019
Po Út St Čt So Ne
1 2 3
4

Hřibovité houby I. / Mgr. Michal Graca

Podzimní cyklus přednášek s mykologickou tématikou, začátek v 17 hodin.

5 6 7 8 9 10
11

Hřibovité houby II. / Mgr. Michal Graca, Holubinky I. / RNDr. Vít Balner

Podzimní cyklus přednášek s mykologickou tématikou, začátek v 17 hodin.
HŘIBOVITÉ HOUBY a HOLUBINKY
V první části přednášky dokončíme z minula Hřibovité houby. Čeká na Vás skupina velmi pěkných barevných hřibů. V druhé části se můžete těšit na úvod do tématu holubinek, na které se v poradně často ptáte. Tak neváhejte a udělejte si v pondělí čas :-)

12 13 14 15 16 17
18

Holubinky (2. část) / RNDr. Vít Balner

Podzimní cyklus přednášek s mykologickou tématikou, začátek v 17 hodin.

19 20 21 22 23 24
25

Zajímavosti o houbách - Mgr. Tereza Tejklová

Podzimní cyklus přednášek s mykologickou tématikou, začátek v 17 hodin.

26

Město mé naděje (Jan Kačer, 1978) - Křižovatky slezské kinematografie 2

Budovatelský příběh a drama o výrobě jaderného reaktoru přetavené do filmové poémy. Osobité vyznání se z lásky k Ostravě a jejímu okolí. Film plný unikátních záběrů z Vítkovic a dnes už neexistující části centrální Ostravy.

Začínáme v 17 hodin v přednáškovém sále Ostravského muzea. Vstupné 50 Kč.
Doporučujeme rezervaci na tel. 597 578 450 nebo na pokladně muzea (pondělí-pátek 9,00-16,30).

27 28 29 30

Novinky

Hrnec

Při archeologických výzkumech na neolitických až novověkých lokalitách bývají nejčastějším nálezem keramické nádoby či jejich části. Hrnce byly nejvyužívanějším keramickým tvarem ve středověkých kuchyních. Např. v odpadním areálu z 15. století na Kostelním náměstí v Ostravě tvořil podíl hrnce 78% všech nádob (stolních i kuchyňských). Toto nádobí bylo užíváno k vaření a hrnce mohly být vkládány s připravovaným pokrmem i do otevřeného ohně. Svědčí o tom druhotné opálení vnější strany, saze i tmavé stopy po stékající tekutině. Hrncovité nádoby se v průběhu desetiletí postupně měnily a tak je možné na základě utváření okraje, způsobu úpravy dna i následně vypáleného keramického těsta jednotlivé kusy minimálně orientačně časově zařadit.

Literatura ke středověké keramice v Ostravě:

Zezula M. Vrcholně středověká keramika a její výpověď. In: (Przybylová Blažena red.) Ostrava. Počátky a vývoj středověkého města. Ostrava 2017, s. 66-69.

Zezula M. Mladší vrcholně středověká keramika. In: (Przybylová Blažena red.) Ostrava. Počátky a vývoj středověkého města. Ostrava 2017, s. 155-158.

Hrnec s uchem

Hrnec se dochoval od okraje po dno. Odlomená je asi čtvrtina nádoby s části okraje a vydutí. Okraj je ven vyhnutý a rozšířený, hrdlo prohnuté, krátké.

Nádoba byla vytáčena na rychle rotujícím (nožním) hrnčířské kruhu (pravidelné zvlnění vnitřního povrchu). Na vnějším povrchu jsou stopy po druhotném opálení a sazích, na vnitřním pak po usazeninách (zbytcích po jídle?). Na plecích nádoby se lokálně objevuje lesk.

Datování: 3. třetina 15. století

Lokalizace: Ostrava, ulice 28. října, viz mapy.cz

Způsob získání: archeologický výzkum na ulici 28. října v roce 2010

Nálezové okolnosti: Předmět byl nalezen v rámci výplně odpadní jímky ve střední části městiště domu, který byl zlikvidován v roce 1841 (za účelem rozšíření dnešní ulice 28. října).

Rozměry: výška = 147 mm, průměr okraje = 121 mm, výška ucha = cca 70 mm, průměr dna = 83 mm, síla stěny (plece) = 2 mm.

Objem nádoby: cca 1,2 l

Hmotnost: 425 g

 

Literatura: Odpadní jímka z ulice 28. října v Ostravě

 

Hrnec

Nádoba je dochována od okraje po dno. Okraj je římsovitý na vnější straně zdobený šroubovicí (3-4 žlábky). Hrdlo je klasicky prohnuté oddělené od horního vydutí mírným odsazením. V maximálním prohnutí hrdla je vyveden oběžný žlábek. Na plecích i spodku nádoby se opět objevuje výzdoba šroubovice. Dno je podsypávané. Celkově má nádoba soudkovitý tvar, přičemž okraj má větší průměr než maximální výduť.

Keramické těsto bylo míšeno křemitým ostřivem s příměsi tuhy. Na vnější straně nese nádoba stopy po druhotném opálení, sazích a zbytcích po znečištění (od tekutého pokrmu?).

Datování: poslední třetina 13. století až přelom 14. století

Lokalizace: Ostrava, Muzejní ulice, viz mapy.cz

Způsob získání: archeologický výzkum na Muzejní ulici v roce 2009.

Nálezové okolnosti: Předmět pochází z humusovité jílovité hlíny s četnými organickými nálezy, snad z doby, kdy byly na okolních parcelách budovány první usedlosti a jiné dřevo-hliněné stavby a odpad i z této činnosti se dostával také mimo hranice městišť.

Rozměry: průměr okraje = 140 mm, průměr dna = 95 mm, výška = 175 mm, síla stěny horního vydutí = 8 mm.

Objem nádoby: cca 1,5 l

Hmotnost: 976 g

Literatura: nepublikováno

k výzkumu na Muzejní ulici
 

 


Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory: