Nacházíte se na: Muzeum » Po stopách staré Ostravy » Archeologické nálezy » Hrnec »


Kalendář událostí

Březen 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3
4 5 6

POLŠTINA VE VEŘEJNÉM PROSTORU MĚSTA OSTRAVY / přednáška / Stolik polski

6. března v 17 hodin

přednáškový sál Ostravského muzea

vstup volný

7 8 9 10
11 12 13 14

MÚZEJNÍ LITERÁRNÍ PODVEČER / KRAJINA MILOST Jindřicha Jenáčka a Jana Jiřího Víchy, OFM Cap.

14. března v 17 hodin
přednáškový sál Ostravského muzea
vstup 60 Kč / os.

přednáší PhDr. Lukáš Průša Ph.D.

15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Novinky

Uzavření knihovny Ostravského muzea

Od 1. března 2024 je knihovna Ostravského muzea až do odvolání pro veřejnost uzavřena. Ruší se také badatelské hodiny. Děkujeme za pochopení.

29.02.2024 zobrazit


Hrnec

Při archeologických výzkumech na neolitických až novověkých lokalitách bývají nejčastějším nálezem keramické nádoby či jejich části. Hrnce byly nejvyužívanějším keramickým tvarem ve středověkých kuchyních. Např. v odpadním areálu z 15. století na Kostelním náměstí v Ostravě tvořil podíl hrnce 78% všech nádob (stolních i kuchyňských). Toto nádobí bylo užíváno k vaření a hrnce mohly být vkládány s připravovaným pokrmem i do otevřeného ohně. Svědčí o tom druhotné opálení vnější strany, saze i tmavé stopy po stékající tekutině. Hrncovité nádoby se v průběhu desetiletí postupně měnily a tak je možné na základě utváření okraje, způsobu úpravy dna i následně vypáleného keramického těsta jednotlivé kusy minimálně orientačně časově zařadit.

Literatura ke středověké keramice v Ostravě:

Zezula M. Vrcholně středověká keramika a její výpověď. In: (Przybylová Blažena red.) Ostrava. Počátky a vývoj středověkého města. Ostrava 2017, s. 66-69.

Zezula M. Mladší vrcholně středověká keramika. In: (Przybylová Blažena red.) Ostrava. Počátky a vývoj středověkého města. Ostrava 2017, s. 155-158.

Hrnec s uchem

Hrnec se dochoval od okraje po dno. Odlomená je asi čtvrtina nádoby s části okraje a vydutí. Okraj je ven vyhnutý a rozšířený, hrdlo prohnuté, krátké.

Nádoba byla vytáčena na rychle rotujícím (nožním) hrnčířské kruhu (pravidelné zvlnění vnitřního povrchu). Na vnějším povrchu jsou stopy po druhotném opálení a sazích, na vnitřním pak po usazeninách (zbytcích po jídle?). Na plecích nádoby se lokálně objevuje lesk.

Datování: 3. třetina 15. století

Lokalizace: Ostrava, ulice 28. října, viz mapy.cz

Způsob získání: archeologický výzkum na ulici 28. října v roce 2010

Nálezové okolnosti: Předmět byl nalezen v rámci výplně odpadní jímky ve střední části městiště domu, který byl zlikvidován v roce 1841 (za účelem rozšíření dnešní ulice 28. října).

Rozměry: výška = 147 mm, průměr okraje = 121 mm, výška ucha = cca 70 mm, průměr dna = 83 mm, síla stěny (plece) = 2 mm.

Objem nádoby: cca 1,2 l

Hmotnost: 425 g

 

Literatura: Odpadní jímka z ulice 28. října v Ostravě

 

Hrnec

Nádoba je dochována od okraje po dno. Okraj je římsovitý na vnější straně zdobený šroubovicí (3-4 žlábky). Hrdlo je klasicky prohnuté oddělené od horního vydutí mírným odsazením. V maximálním prohnutí hrdla je vyveden oběžný žlábek. Na plecích i spodku nádoby se opět objevuje výzdoba šroubovice. Dno je podsypávané. Celkově má nádoba soudkovitý tvar, přičemž okraj má větší průměr než maximální výduť.

Keramické těsto bylo míšeno křemitým ostřivem s příměsi tuhy. Na vnější straně nese nádoba stopy po druhotném opálení, sazích a zbytcích po znečištění (od tekutého pokrmu?).

Datování: poslední třetina 13. století až přelom 14. století

Lokalizace: Ostrava, Muzejní ulice, viz mapy.cz

Způsob získání: archeologický výzkum na Muzejní ulici v roce 2009.

Nálezové okolnosti: Předmět pochází z humusovité jílovité hlíny s četnými organickými nálezy, snad z doby, kdy byly na okolních parcelách budovány první usedlosti a jiné dřevo-hliněné stavby a odpad i z této činnosti se dostával také mimo hranice městišť.

Rozměry: průměr okraje = 140 mm, průměr dna = 95 mm, výška = 175 mm, síla stěny horního vydutí = 8 mm.

Objem nádoby: cca 1,5 l

Hmotnost: 976 g

Literatura: nepublikováno

k výzkumu na Muzejní ulici
 

 


Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory: