Nacházíte se na: Muzeum » Po stopách staré Ostravy » Muzejní ulice »


Kalendář událostí

Květen 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13

HOUBAŘSKÁ PORADNA

Od pondělí 13. 5. 2024 v čase 15:00—16:30
v přízemí Ostravského muzea

14 15

BESEDA / Stolik polski: Česká (a slovenská) univerzitní polonistika do roku 1939

15. 5. 2024
v 17 hodin
Vstup volný

16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

DEN DĚTÍ V OSTRAVSKÉM MUZEU

31. 5. 2024
10—17 h
vstup zdarma

Novinky

19 776 pozorování přírody za 4 dny. První účast Ostravy v City Nature Challenge přinesla úspěch.

Oficiálně skončil devátý ročník celosvětové výzvy v pozorování městské biodiverzity City Nature Challenge. Účast Ostravy, která se díky iniciativě Ostravského muzea do projektu zapojila poprvé, byla velmi úspěšná. Díky aktivnímu zapojení ostravských základních škol a veřejnosti Ostrava zvítězila v rámci České republiky a obsadila 4. místo v rámci Evropy za rakouskými městy Graz a Salzburg a italským Milazzem. Na území Ostravy proběhlo více pozorování, než v evropských metropolích jako jsou Berlín, Řím, Londýn nebo Paříž. V celosvětovém žebříčku Ostrava skončila na 27. místě z celkových 690 zúčastněných měst.

20.05.2024 zobrazit


Výběrové řízení

Ostravské muzeum hledá nové kolegy/kolegyně na pozice: Konzervátor/ka – Restaurátor/ka * Kurátor/ka historických fondů * Dokumentátor/ka přírodovědných fondů

01.05.2024 zobrazit


Muzejní ulice

Archeologické výzkumy

2004 – archeologický výzkum vedený J. Střílkovou byl prováděn v souvislostí s rekonstrukcí Ostravského muzea

2009-2010 – archeologický výzkum vedený P. Malíkem a Z. Moravcem byl prováděn v souvislosti s rekonstrukcí vodovodu a kanalizace

Archeologické výzkumy souhrnně pokryly podstatnou část průběhu ulice. Sondy probíhaly od křížení s ulicí Pivovarskou až téměř na úroveň podloubí Ostravského muzea.

Prostor ulice ve středověku

Dnešní trasa ulice Muzejní navazuje na vytýčení, vyměřené patrně již zakladateli samotného města. V prvních letech a desetiletích existence městské obce, byl do prostoru ulice odhazován odpad – objevují se zde v poměrně značném množství části keramických nádob, odřezky dřev, odkrojky kůží nebo kosti zvířat. Povrch ulice tedy poměrně rychle narůstal a i když jej lidé na některých místech zpevnili deskami nebo fošnami, případně i kameny, nepostačovalo to.

Někdy na přelomu 13. a 14. století je povrch ulice nejspíše ve svém celém rozsahu vyložen říčními valouny. Měšťané je sesbírali pravděpodobně z koryta anebo náplav Ostravice. Tato dlažba byla ale záhy překryta humusovitou vrstvou a problém se schůdností komunikace opět vyhřezl. Obyvatelé města ulici nevyčistili, ale opět se snažili bahnité a snad i páchnoucí uloženiny překrýt dalším zpevněním. V první polovině 14. století přistoupili k vytvoření dřevěné struktury, která měla dlažbu nahradit. Ve středové a jihovýchodní partii komunikace byl nejprve do vrstvy bahna zapuštěn dřevěný rošt, který se opřel o starší valounovou dlažbu. Na něj pak byly vyskládány desky jedna vedle druhé, takže vytvářely dobře schůdný dřevěný chodník. Na výdřevu ulice opět naléhají humusovité uloženiny, které mají své těžiště vzniku rovněž ve 14. století. Péče o ulici tedy pokračovala obdobným způsobem jako v předchozích letech. Snad někdy na konci 14. a v průběhu& 15. století došlo k dalšímu zpevnění povrchu ulice valounovou dlažbou, lokálně též násypem štěrku promíchaného s pískem. V tomto období (především v& 15. století) byla již ulice zřejmě čištěna, neboť z této doby nebyly identifikovány žádné splachové či odpadní vrstvy. Následná dlažba se již ukazuje jako novověká snad z doby okolo přelomu 16. a 17. století.

Celkově lze shrnout, že boční uličce do níž nebyla přivrácena žádná čelní strana domů byla věnována značná pozornost a lze předpokládat, že musela být ve středověku komunikačně poměrně vytížena.

ZM

Plán zachycuje dochovanou strukturu zpevnění povrchu ulice formou dřevěného chodníku (soutisk plánů z výzkumů 2004 a 2010),
sestavil ZM

 

 

Zachycení archeologicky zkoumané plochy na ulici Muzejní,
zakreslil ZM

Fotografie dochované části dřevěného chodníku, 1. pol. 14. st.,
foto NPÚ, OM

Fotografie valounové dlažby, okolo 13/14. st.,
foto NPÚ, OM

Keramický koník, dětská hračka, okolo 13./14. st.,
kresba ZM

Keramický hrnec pocházející z humusovitých odpadních vrstev, 4. čtvrtina 13. st.,
foto ZM

Patrně ztracená železná podkova, 14. st.,
foto ZM

Odkazy na literaturu

František Kolář – Johana Střílková, Archeologický výzkum v prostorách Staré radnice, in: Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska 22, 2005, s. 455-472.

Zbyněk Moravec, Předstihový archeologický výzkum na Muzejní ulici v Ostravě, Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 2009-2010. Katowice 2012, s. 80-84.


Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory: