Nacházíte se na: Muzeum » Ekonomické údaje »


Kalendář událostí

Červen 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14

DEN OTCŮ V OSTRAVSKÉM MUZEU / Dny Fajne rodiny 2024

14. 6. 2024
15.00—17.00
vstup volný

15

OSTRAVSKÁ MUZEJNÍ NOC 2024 / Cestuj časem

V sobotu 15. 6. 2024 se uskuteční patnáctý ročník kulturního festivalu Ostravská muzejní noc. Až do pozdních nočních hodin můžete nahlédnout do ostravských institucí a organizací, které se věnují kultuře, vzdělávání a dalším sociálním aktivitám. Slavnostní zahájení se uskuteční letos poprvé na Masarykově náměstí v 17 hodin. Tématem letošního ročníku je 100 let Velké Ostravy, tak
Cestuj časem.
Vstup je i letos zdarma.
16
17 18 19

VERNISÁŽ VÝSTAVY / Od koně k vykřičníku / Od znaku k logu

středa 19. 6. 2024 / v 17 hodin
vstup na vernisáž volný

20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Novinky

Ostravská muzejní noc v Ostravském muzeu / 15. 6. 2024

V sobotu 15. 6. 2024 se uskuteční patnáctý ročník kulturního festivalu Ostravská muzejní noc. Až do pozdních nočních hodin můžete nahlédnout do ostravských institucí a organizací, které se věnují kultuře, vzdělávání a dalším sociálním aktivitám. Slavnostní zahájení se uskuteční letos poprvé na Masarykově náměstí v 17 hodin. Tématem letošního ročníku je 100 let Velké Ostravy, tak Cestuj časem. Vstup volný.

03.06.2024 zobrazit


Ekonomické údaje

Výroční zprávy

 

Rozpočet p.o. na rok 2024

        v tis.Kč
  2023 ROZPOČET
2024
SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ SKUTEČNOST
V Ý N O S Y   celkem 29 783 30 719 30 467 31 937
příspěvek zřizovatele - provozní 22 970 23 704 23 704 25291
příspěvek zřizovatele - na odpisy 4 274 4 274 4 276 4 069
příspěvek zřizovatele - účelový 347 400 400 0
dotace a příspěvky z jiných zdrojů 0 102 102 100
zúčtování 403 do výnosů 117 117 117 117
zapojení fondů do výnosů 1 250 1 250 1 000 1 250
ostatní výnosy 825 875 868 1 110
N Á K L A D Y   celkem 29 783 30 719 30 467 31 937
osobní náklady 19 388 20 167 20 167 20 064
odpisy 4 391 4 391 4 393 4 471
energie 1 700 2 000 1 900 3 800
ostatní náklady 4 304 4 161 4 007 3 602
V Ý S L E D E K   hospodaření 0 0 0 0
         
         
Vysvětlivky:        
Schválený - stav k 01.01.2023 
Upravený  - stav k 30.09.2023
Skutečnost - předpokládané plnění rozpočtu k 31.12.2023

 

Střednědobý výhled rozpočtu p.o. na léta 2025 a 2026

        v tis.Kč
  ROZPOČET 2024 VÝHLED 2025 VÝHLED 2026
V Ý N O S Y   celkem 31 937 31 937 31 937
příspěvek zřizovatele 29 360 29 645 29 645
dotace a příspěvky z jiných zdrojů 100 100 100
zúčtování 403 do výnosů 117 117 117
zapojení fondů do výnosů 1 250 1 250 1 250
ostatní výnosy 1 110 825 825
N Á K L A D Y   celkem 31 937 31 937 31 937
osobní náklady 20 064 20 064 20 064
odpisy 4 471 4 471 4 471
ostatní náklady 7 402 7 402 7 402
V Ý S L E D E K   hospodaření 0 0 0

 

Rozpočet p.o. na rok 2018

Rozpočet p.o. na rok 2019

Rozpočet p.o. na rok 2020

Rozpočet p.o. na rok 2021

Rozpočet p.o. na rok 2022

Rozpočet p.o. na rok 2023

Rozpočet p.o. na rok 2024

Veřejné zakázky

číslo název veřejné zakázky uveřejněno lhůta pro podání nabídky
       
       

 profil zadavatele


Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory: