Nacházíte se na: Muzeum » Ekonomické údaje » Rozpočet pro rok 2024 »


Kalendář událostí

Červen 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14

DEN OTCŮ V OSTRAVSKÉM MUZEU / Dny Fajne rodiny 2024

14. 6. 2024
15.00—17.00
vstup volný

15

OSTRAVSKÁ MUZEJNÍ NOC 2024 / Cestuj časem

V sobotu 15. 6. 2024 se uskuteční patnáctý ročník kulturního festivalu Ostravská muzejní noc. Až do pozdních nočních hodin můžete nahlédnout do ostravských institucí a organizací, které se věnují kultuře, vzdělávání a dalším sociálním aktivitám. Slavnostní zahájení se uskuteční letos poprvé na Masarykově náměstí v 17 hodin. Tématem letošního ročníku je 100 let Velké Ostravy, tak
Cestuj časem.
Vstup je i letos zdarma.
16
17 18 19

VERNISÁŽ VÝSTAVY / Od koně k vykřičníku / Od znaku k logu

středa 19. 6. 2024 / v 17 hodin
vstup na vernisáž volný

20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Novinky

Ostravská muzejní noc v Ostravském muzeu / 15. 6. 2024

V sobotu 15. 6. 2024 se uskuteční patnáctý ročník kulturního festivalu Ostravská muzejní noc. Až do pozdních nočních hodin můžete nahlédnout do ostravských institucí a organizací, které se věnují kultuře, vzdělávání a dalším sociálním aktivitám. Slavnostní zahájení se uskuteční letos poprvé na Masarykově náměstí v 17 hodin. Tématem letošního ročníku je 100 let Velké Ostravy, tak Cestuj časem. Vstup volný.

03.06.2024 zobrazit


Rozpočet pro rok 2024

 

Rozpočet p.o. na rok 2024

        v tis.Kč
  2023 ROZPOČET
2024
SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ SKUTEČNOST
V Ý N O S Y   celkem 29 783 30 719 30 467 31 937
příspěvek zřizovatele - provozní 22 970 23 704 23 704 25291
příspěvek zřizovatele - na odpisy 4 274 4 274 4 276 4 069
příspěvek zřizovatele - účelový 347 400 400 0
dotace a příspěvky z jiných zdrojů 0 102 102 100
zúčtování 403 do výnosů 117 117 117 117
zapojení fondů do výnosů 1 250 1 250 1 000 1 250
ostatní výnosy 825 875 868 1 110
N Á K L A D Y   celkem 29 783 30 719 30 467 31 937
osobní náklady 19 388 20 167 20 167 20 064
odpisy 4 391 4 391 4 393 4 471
energie 1 700 2 000 1 900 3 800
ostatní náklady 4 304 4 161 4 007 3 602
V Ý S L E D E K   hospodaření 0 0 0 0
         
         
Vysvětlivky:        
Schválený - stav k 01.01.2023 
Upravený  - stav k 30.09.2023
Skutečnost - předpokládané plnění rozpočtu k 31.12.2023

 

Střednědobý výhled rozpočtu p.o. na léta 2025 a 2026

        v tis.Kč
  ROZPOČET 2024 VÝHLED 2025 VÝHLED 2026
V Ý N O S Y   celkem 31 937 31 937 31 937
příspěvek zřizovatele 29 360 29 645 29 645
dotace a příspěvky z jiných zdrojů 100 100 100
zúčtování 403 do výnosů 117 117 117
zapojení fondů do výnosů 1 250 1 250 1 250
ostatní výnosy 1 110 825 825
N Á K L A D Y   celkem 31 937 31 937 31 937
osobní náklady 20 064 20 064 20 064
odpisy 4 471 4 471 4 471
ostatní náklady 7 402 7 402 7 402
V Ý S L E D E K   hospodaření 0 0 0

 


Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory: