Nacházíte se na: Obrázkové menu » Stálé expozice » Přírodovědná expozice » Co najdete v botanické expozici? » Dotykové obrazovky »


Kalendář událostí

Březen 2023
Po Út St Čt So Ne
1 2 3

Knižní festival Ostrava

Knihovnu Ostravského muzea můžete navštívit na Knižním festivalu na Černé louce.

4

Knižní festival Ostrava

Knihovnu Ostravského muzea můžete navštívit na Knižním festivalu na Černé louce.

5
6 7 8 9 10 11 12
13

literární podvečer

Muzejní literární podvečer - Haló, Jácíčku - u příležitosti 100. výročí narození Daisy Mrázkové.
Začátek v 17 hodin.

14 15 16 17 18 19
20 21 22 23

Na jasankach za polárním kruhem

Beseda je součástí doprovodného programu k výstavě "Počátky lyžníků v Beskydech".
Začátek v 17 hodin.

24 25 26
27 28 29 30 31

První Noc s Andersenem v Ostravském muzeu

Chcete zažít „Noc v muzeu“?
V rámci akce Noc s Andersenem bude mít 10 dětí jedinečnou šanci přespat v budově muzea z pátku 31. 3. na sobotu 1. 4..
Celým večerem nás bude provázet Ferda mravenec, jenž se promítne do všech částí programu.
Čeká nás společné čtení, zábavné hry, tvůrčí aktivity, objevování světa hmyzu, návštěva přírodovědné expozice a spousta zábavy!

Novinky

Sbírky online

Online prezentaci sbírek ostravského muzea naleznete na https://sbirkyonline.ostrmuz.cz/

08.03.2021 zobrazit


Katalog knihovny on-line

29.11.2021 zobrazit


Dotykové obrazovky

Pole,  remízky - dotyková obrazovka

Houby polí a remízků

 • Hvězdovka trojitá, Geastrum triplex
 • Bedla vysoká, Macrolepiota procera
 • Kozák březový, Leccinum scabrum
 • Troudnatec pásovaný, Fomitopsis pinicola
 • Hvězdovka trojitá, Geastrum triplex
 • Klouzek obecný, Suillus luteus
 • Šupinovka kostrbatá, Pholiota squarrosa

Vzácné polní plevele

 • Koukol polní, Agrostemma githago
 • Úporek hrálovitý, Kickxia elatine
 • Pryskyřník rolní, Ranunculus arvensis
 • Nepatrnec rolní, Aphanes arvensis
 • Kozlíček zubatý, Valerianella dentata
 • Chrpa modrá, Cetaurea cyanus
 • Ostrožka stračka, Consolida regalis
 • Kamejka rolní, Lithospermum arvense
 • Hledíček menší, Microrrhinum minus
 • Bračka rolní, Sherardia arvensis
 • Šater zední, Gypsophilla muralis
 • Chmerek roční, Scleranthus annuus

Rostliny venkova

 • Třešeň obecná, Prunus avium
 • Jabloň obecná, Malus sp.
 • Zemědým lékařský, Fumaria officinalis
 • Ježatka kuří noha, Echinochloa crus-galii
 • Chrpa modrá, Centaurea cyanos
 • Svlačec rolní, Convolvulus arvensis
 • Pryšec kolovratec,  Euphorbia helioscopia
 • Pole s vojtěškou
 • Pole s mákem a chrpou
 • Pole s vlčím mákem

Vyhynulé a nezvěstné rostliny v Moravskoslezském kraji

 • Drchnička modrá, Anagallis foemina
 • Zběhovec trojklaný, Ajuga chamaepitis
 • Aldrovandka měchýřkatá, Aldrovanda vesiculosa
 • Trýzel rozvětvený, Erysimum diffusum
 • Hvozdíček prorostlý, Kohlrauschia prolifera
 • Pryšec prutnatý, Euphorbia virgata
 • Ledenec přímořský, Tetragonolobus maritimus

 

 

Lužní  lesy - dotyková obrazovka:

Houby

 • Troudnatec kopytovitý, Fomes fomenarius

Mechorosty lužního lesa

 • Bezvláska vlnatá, Atrichum undulatum                                                       
 • Baňatka draslavá, Brachythecium salebrosum                                            
 • Mřížkovec kuželovitý, Conocephalum conicum                                         
 • Rokyt cypřišovitý, Hypnum cupressiforme                                     
 • Měřík čeřitý, Plagiomnium undulatum                                            
 • Zpeřena tamaryšková, Thuidium tamariscinum                                          

Rostliny lužního lesa

 • Kalina obecná, Viburnum opulus            
 • Přeslička největší, Equisetum telmateia
 • Zvonek kopřivolistý, Campanula trachelium
 • Česnek medvědí, Allium ursinum
 • Česnek medvědí listy, Allium ursinum
 • Podbílek šupinatý, Lathraea squamaria
 • Pérovník pštrosí, Mateuccia struthiopteris
 • Hrachor jarní, Lathyrus vernus
 • Knotovka červená, Melandrium rubrum
 • Hvězdnatec zubatý, Hacquetia epipactis
 • Zápalice žluťuchovitá, Isopyrum thalictroides

Chráněné druhy lužního lesa

 • Kozlík celolistý, Valeriana simplicifolia
 • Ostřice převislá, Carex pendula
 • Kyčelnice žláznatá, Dentaria glandulosa
 • Lilie zlatohlavá, Lilium martagon
 • Vstavač mužský, Orchis mascula
 • Pryšec mandloňovitý, Euphorbia amygdaloides
 • Sněženka podsněžník, Galanthus nivalis
 • Bradáček vejčitý, Listera ovata
 • Sasanka pryskyřníkovitá, Anemone ranunculoides
 • Hvězdnatec zubatý, Hacquetia epipactis

 
 

Řeky, rybníky, mrtvá ramena a  Nivní louky - dotyková  obrazovka

Houby na hrázích rybníků

 • Hřib dubový, Boletus reticulatus
 • Holubinka,  Russula sororia forma pseudoaffinis
 • Bedla zahradní, Macrolepiota rhacodes var. Hortensis
 • Hřib bronzový, Boletus aereus
 • Hřib Legatové, Boletus legaliae
 • Holubinka bukovka, Russula rigida
 • Hřib skvrnitý, Boletus depilatus

Rostliny mokřadů

 • Záraza žlutá, Orobanche flava
 • Stulík žlutý, Nuphar lutea
 • Kosatec žlutý, Iris pseudacorus
 • Devětsil lékařský, Petasites hybridus
 • Šišák vroubkovaný, Scutellaria galericulata
 • Netýkavka žláznatá, Impatiens roylei
 • Sítina rozkladitá, Juncus effusus
 • Rákos obecný, Phragmites communis
 • Pryskyřník lítý, Ranunculus sceleratus
 • Šáchor hnědý, Cyperus fuscus
 • Ostřice česká, Carex bohemica
 • Orobinec širolistý, Typha latifolia
 • Leknín bílý, Nymphoides alba
 • Plavín štítnatý, Nymphoides peltata
 • Kotvice plovoucí, Trapa natans

Chráněné druhy mokřadů

 • Nepukalka plovoucí, Salvinia natans
 • Židoviník německý, Myricaria germanica
 • Plavín štítnatý, Nymphoides peltata
 • Plavín štítnatý- detail květu, Nymphoides peltata
 • Šmel okoličnatý, Butomus umbelatus
 • Starček poříční, Senecio sarracenicus
 • Okrotice dlouholistá, Cephalanthera longifolia
 • Řečanka přímořská, Najas marina
 • Řečanka menší, Najas minor
 • Kruštík bahenní, Epipactis palustris
 • Prstnatec májový, Dactylorhiza majalis
 • Bublinatka jižní, Utricularia australis
 • Prstnatec Fuchsův, Dactylorhiza fuchsii
 • Kruštík širolistý, Epipactis helleborine
 • Blatěnka vodní, Limosella aquatica
 • Kotvice plovoucí, Trapa natans
 • Ďáblík bahenní, Calla palustris
 • Šťovík koňský, Rumex hydrolapathum

Invazní druhy rostlin

 • Netýkavka žláznatá, Impatiens glandulifera
 • Bolševník velkolepý, Heracleum mantegazzianum
 • Štětinec laločnatý, Echinocystis lobata
 • Křídlatka česká, Reynoutria x bohemica
 • Slunečnice topinambur, Helianthus tuberosus

Houby na loukách

 • Čirůvka dvoubarvá, Lepista saeva
 • Čirůvka májovka, Calocybe gambosa
 • Čirůvečka trávníková, Dermoloma pseudocuneifolium
 • Čirůvečka trávníková, Dermoloma pseudocuneifolium
 • Hnojník obecný, Coprinus comatus
 • Helmovka šedolupenná, Mycena aetites
 • Kukmák okázalý, Volvariella speciosa
 • Bedla zahradní, Macrolepiota bohemie
 • Voskovka černající, Hygrocybe nigrescens

Mechorosty mokřadních luk

 • Klamonožka hlávkoplodá, Aulacomnium androgynum, foto: V. Plášek                            
 • Károvka hrotitá, Calliergonella cuspidata, foto: V. Plášek                                    
 • Hrubožebrec, Cratoneuron sp, foto: V. Plášek                                                       
 • Ploník obecný, Polytrichum commune, foto: V. Plášek                                          
 • Rašeliník křivolistý, Sphagnum fallax, foto: V. Plášek                                                       
 • Rašeliník, Sphagnum sp., foto: V. Plášek                                                              

Rostliny mokřadních luk

 • Kakost luční, Germanium pratense
 • Blatouch bahenní, Caltha palustris
 • Pcháč zelinný, Cirsium oleraceum
 • Vrbina obecná, Lysimachia vulgaris
 • Olešníkovec kmínolistý, Selinum carvifilia                                    

 

Lesy na terasách a pahorkatinách - dotyková obrazovka

Houby říčních teras a pahorkatin

 • Hřib přívěskatý, Boletus appendiculatus
 • Muchomůrka zelená, Amanita phalloides
 • Stroček trubkovitý, Craterellus cornucopioides
 • Pýchavka závojová, Lycoperdon mammiformae
 • Štítovka jelení, Pluteus cervinus
 • Lesklokorka ploská, Ganoderma applanatum
 • Troudnatec kopytovitý, Fomes fomentarius

Mechorosty říčních teras a pahorkatin

 • Baňatka potoční, Brachythecium rivulare                           
 • Kryjnice sleziníková, Calypogeia azurea                                        
 • Dvouhrotec chvostnatý, Dicranum scoparium                                           
 • Zploštělec sleziníkový, Homalia trichomanoides                                        
 • Plazivec obecný, Isothecium alopecuroides                                     
 • Trsenka hladká, Jungermannia leiantha                                          
 • Křižítka břichatá, Lophozia ventricosa                                                        
 • Šurpek úhledný, Orthotrichum speciosum                           

Rostliny teras a pahorkatin

 • Měsíčnice vytrvalá, Lunaria rediviva
 • Pryšec mandloňovitý, Euphorbia amygdaloides
 • Vraní oko čtyřlisté, Paris qaudrifolia
 • Devětsil bílý, Petasites albus
 • Netýkavka malokvětá, Impatiens parviflora
 • Pryskyřník kosmatý, Ranunculus lanuginosus

 

Městská zástavba - dotyková obrazovka

Houby ve městech

 • Sírovec žlutooranžový, Laetiporus sulphureus
 • Ryzec osmahlý, Lactarius quieticolor
 • Hřib koloděj, Boletus luridus
 • Rosolovec červený, Tremiscus helvelloides
 • Smrž pražský, Morchella pragensia
 • Choroš šupinatý, Polyporus squamosus
 • Hřib červený, Xerocomus rubellus
 • Vláknice začervenalá, Inocybe erubescens

Rostliny ve městech

 • Tavolník, Spirea sp.
 • Zvonek rozkladitý, Campanula patula
 • Zběhovec plazivý, Ajuga repens
 • Okrotice bílá, Cephalanthera alba

Památné stromy města Ostravy

 • Metasekvoje čínská, Metasequoia glyptostroboides
 • Liliovník tulipánokvětý, Liriodendron tulipifera
 • Jasan ztepilý, Fraxinus excelsior
 • Kaštanovník jedlý, Castanea sativa
 • Jerlín japonský, Sophora japonica
 • Buk lesní, Fagus sylvatica
 • Jinan dvoulaločný, Ginkgo biloba
 • Lípa srdčitá, Tilia cordata
 • Platan javorolistý, Platanus x hispanica
 • Dub letní, Quercus robur


Haldy - dotyková obrazovka

Houby na haldách

 • Muchomůrka zelená,  Amanita phalloides
 • Ucháč čepcovitý, Gyromitra infula
 • Ryzec osikový, Lactarius controversus
 • Čirůvka zelánka, Tricholoma equestre
 • Čirůvka kroužkatá, Tricholoma cingulatum
 • Křemenáč osikový, Leccinum albostipitatum

Mechorosty na haldách

 • Vousatěnka nehetnatá, Barbula unguiculata
 • Prutník drnatý, Bryum caespiticum
 • Dvouhrotec chlumní, Dicranum montanum
 • Zkrutek vláhojevný, Funaria hygrometrica
 • Lunatka křížatá, Lunularia cruciata
 • Šurpek nízký, Orthotrichum pumilum
 • Kostrbatec zelený, Rhytidiadelphus squarrosus
 • Trhutka obecná, Riccia sorocarpa

Rostliny na haldách

 • Hvězdice vrbovitá, Aster x salignus
 • Hruštičce jednostranná, Orthilia secunda
 • Kapraď samec, Dryopteris filix-mas
 • Hruštička menší, Pyrola minina

 


Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory: