Nacházíte se na: Obrázkové menu » Stálé expozice » Přírodovědná expozice » Co najdete v botanické expozici? » Dotykové obrazovky »


Kalendář událostí

Březen 2021
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29

Křižovatky slezské kinematografice - Syčák III.

29. březen / 17 hod.: Láska s příchutí mazutu aneb Tři tuny prachu (1960)

30 31

Novinky

Dotykové obrazovky

Pole,  remízky - dotyková obrazovka

Houby polí a remízků

 • Hvězdovka trojitá, Geastrum triplex
 • Bedla vysoká, Macrolepiota procera
 • Kozák březový, Leccinum scabrum
 • Troudnatec pásovaný, Fomitopsis pinicola
 • Hvězdovka trojitá, Geastrum triplex
 • Klouzek obecný, Suillus luteus
 • Šupinovka kostrbatá, Pholiota squarrosa

Vzácné polní plevele

 • Koukol polní, Agrostemma githago
 • Úporek hrálovitý, Kickxia elatine
 • Pryskyřník rolní, Ranunculus arvensis
 • Nepatrnec rolní, Aphanes arvensis
 • Kozlíček zubatý, Valerianella dentata
 • Chrpa modrá, Cetaurea cyanus
 • Ostrožka stračka, Consolida regalis
 • Kamejka rolní, Lithospermum arvense
 • Hledíček menší, Microrrhinum minus
 • Bračka rolní, Sherardia arvensis
 • Šater zední, Gypsophilla muralis
 • Chmerek roční, Scleranthus annuus

Rostliny venkova

 • Třešeň obecná, Prunus avium
 • Jabloň obecná, Malus sp.
 • Zemědým lékařský, Fumaria officinalis
 • Ježatka kuří noha, Echinochloa crus-galii
 • Chrpa modrá, Centaurea cyanos
 • Svlačec rolní, Convolvulus arvensis
 • Pryšec kolovratec,  Euphorbia helioscopia
 • Pole s vojtěškou
 • Pole s mákem a chrpou
 • Pole s vlčím mákem

Vyhynulé a nezvěstné rostliny v Moravskoslezském kraji

 • Drchnička modrá, Anagallis foemina
 • Zběhovec trojklaný, Ajuga chamaepitis
 • Aldrovandka měchýřkatá, Aldrovanda vesiculosa
 • Trýzel rozvětvený, Erysimum diffusum
 • Hvozdíček prorostlý, Kohlrauschia prolifera
 • Pryšec prutnatý, Euphorbia virgata
 • Ledenec přímořský, Tetragonolobus maritimus

 

 

Lužní  lesy - dotyková obrazovka:

Houby

 • Troudnatec kopytovitý, Fomes fomenarius

Mechorosty lužního lesa

 • Bezvláska vlnatá, Atrichum undulatum                                                       
 • Baňatka draslavá, Brachythecium salebrosum                                            
 • Mřížkovec kuželovitý, Conocephalum conicum                                         
 • Rokyt cypřišovitý, Hypnum cupressiforme                                     
 • Měřík čeřitý, Plagiomnium undulatum                                            
 • Zpeřena tamaryšková, Thuidium tamariscinum                                          

Rostliny lužního lesa

 • Kalina obecná, Viburnum opulus            
 • Přeslička největší, Equisetum telmateia
 • Zvonek kopřivolistý, Campanula trachelium
 • Česnek medvědí, Allium ursinum
 • Česnek medvědí listy, Allium ursinum
 • Podbílek šupinatý, Lathraea squamaria
 • Pérovník pštrosí, Mateuccia struthiopteris
 • Hrachor jarní, Lathyrus vernus
 • Knotovka červená, Melandrium rubrum
 • Hvězdnatec zubatý, Hacquetia epipactis
 • Zápalice žluťuchovitá, Isopyrum thalictroides

Chráněné druhy lužního lesa

 • Kozlík celolistý, Valeriana simplicifolia
 • Ostřice převislá, Carex pendula
 • Kyčelnice žláznatá, Dentaria glandulosa
 • Lilie zlatohlavá, Lilium martagon
 • Vstavač mužský, Orchis mascula
 • Pryšec mandloňovitý, Euphorbia amygdaloides
 • Sněženka podsněžník, Galanthus nivalis
 • Bradáček vejčitý, Listera ovata
 • Sasanka pryskyřníkovitá, Anemone ranunculoides
 • Hvězdnatec zubatý, Hacquetia epipactis

 
 

Řeky, rybníky, mrtvá ramena a  Nivní louky - dotyková  obrazovka

Houby na hrázích rybníků

 • Hřib dubový, Boletus reticulatus
 • Holubinka,  Russula sororia forma pseudoaffinis
 • Bedla zahradní, Macrolepiota rhacodes var. Hortensis
 • Hřib bronzový, Boletus aereus
 • Hřib Legatové, Boletus legaliae
 • Holubinka bukovka, Russula rigida
 • Hřib skvrnitý, Boletus depilatus

Rostliny mokřadů

 • Záraza žlutá, Orobanche flava
 • Stulík žlutý, Nuphar lutea
 • Kosatec žlutý, Iris pseudacorus
 • Devětsil lékařský, Petasites hybridus
 • Šišák vroubkovaný, Scutellaria galericulata
 • Netýkavka žláznatá, Impatiens roylei
 • Sítina rozkladitá, Juncus effusus
 • Rákos obecný, Phragmites communis
 • Pryskyřník lítý, Ranunculus sceleratus
 • Šáchor hnědý, Cyperus fuscus
 • Ostřice česká, Carex bohemica
 • Orobinec širolistý, Typha latifolia
 • Leknín bílý, Nymphoides alba
 • Plavín štítnatý, Nymphoides peltata
 • Kotvice plovoucí, Trapa natans

Chráněné druhy mokřadů

 • Nepukalka plovoucí, Salvinia natans
 • Židoviník německý, Myricaria germanica
 • Plavín štítnatý, Nymphoides peltata
 • Plavín štítnatý- detail květu, Nymphoides peltata
 • Šmel okoličnatý, Butomus umbelatus
 • Starček poříční, Senecio sarracenicus
 • Okrotice dlouholistá, Cephalanthera longifolia
 • Řečanka přímořská, Najas marina
 • Řečanka menší, Najas minor
 • Kruštík bahenní, Epipactis palustris
 • Prstnatec májový, Dactylorhiza majalis
 • Bublinatka jižní, Utricularia australis
 • Prstnatec Fuchsův, Dactylorhiza fuchsii
 • Kruštík širolistý, Epipactis helleborine
 • Blatěnka vodní, Limosella aquatica
 • Kotvice plovoucí, Trapa natans
 • Ďáblík bahenní, Calla palustris
 • Šťovík koňský, Rumex hydrolapathum

Invazní druhy rostlin

 • Netýkavka žláznatá, Impatiens glandulifera
 • Bolševník velkolepý, Heracleum mantegazzianum
 • Štětinec laločnatý, Echinocystis lobata
 • Křídlatka česká, Reynoutria x bohemica
 • Slunečnice topinambur, Helianthus tuberosus

Houby na loukách

 • Čirůvka dvoubarvá, Lepista saeva
 • Čirůvka májovka, Calocybe gambosa
 • Čirůvečka trávníková, Dermoloma pseudocuneifolium
 • Čirůvečka trávníková, Dermoloma pseudocuneifolium
 • Hnojník obecný, Coprinus comatus
 • Helmovka šedolupenná, Mycena aetites
 • Kukmák okázalý, Volvariella speciosa
 • Bedla zahradní, Macrolepiota bohemie
 • Voskovka černající, Hygrocybe nigrescens

Mechorosty mokřadních luk

 • Klamonožka hlávkoplodá, Aulacomnium androgynum, foto: V. Plášek                            
 • Károvka hrotitá, Calliergonella cuspidata, foto: V. Plášek                                    
 • Hrubožebrec, Cratoneuron sp, foto: V. Plášek                                                       
 • Ploník obecný, Polytrichum commune, foto: V. Plášek                                          
 • Rašeliník křivolistý, Sphagnum fallax, foto: V. Plášek                                                       
 • Rašeliník, Sphagnum sp., foto: V. Plášek                                                              

Rostliny mokřadních luk

 • Kakost luční, Germanium pratense
 • Blatouch bahenní, Caltha palustris
 • Pcháč zelinný, Cirsium oleraceum
 • Vrbina obecná, Lysimachia vulgaris
 • Olešníkovec kmínolistý, Selinum carvifilia                                    

 

Lesy na terasách a pahorkatinách - dotyková obrazovka

Houby říčních teras a pahorkatin

 • Hřib přívěskatý, Boletus appendiculatus
 • Muchomůrka zelená, Amanita phalloides
 • Stroček trubkovitý, Craterellus cornucopioides
 • Pýchavka závojová, Lycoperdon mammiformae
 • Štítovka jelení, Pluteus cervinus
 • Lesklokorka ploská, Ganoderma applanatum
 • Troudnatec kopytovitý, Fomes fomentarius

Mechorosty říčních teras a pahorkatin

 • Baňatka potoční, Brachythecium rivulare                           
 • Kryjnice sleziníková, Calypogeia azurea                                        
 • Dvouhrotec chvostnatý, Dicranum scoparium                                           
 • Zploštělec sleziníkový, Homalia trichomanoides                                        
 • Plazivec obecný, Isothecium alopecuroides                                     
 • Trsenka hladká, Jungermannia leiantha                                          
 • Křižítka břichatá, Lophozia ventricosa                                                        
 • Šurpek úhledný, Orthotrichum speciosum                           

Rostliny teras a pahorkatin

 • Měsíčnice vytrvalá, Lunaria rediviva
 • Pryšec mandloňovitý, Euphorbia amygdaloides
 • Vraní oko čtyřlisté, Paris qaudrifolia
 • Devětsil bílý, Petasites albus
 • Netýkavka malokvětá, Impatiens parviflora
 • Pryskyřník kosmatý, Ranunculus lanuginosus

 

Městská zástavba - dotyková obrazovka

Houby ve městech

 • Sírovec žlutooranžový, Laetiporus sulphureus
 • Ryzec osmahlý, Lactarius quieticolor
 • Hřib koloděj, Boletus luridus
 • Rosolovec červený, Tremiscus helvelloides
 • Smrž pražský, Morchella pragensia
 • Choroš šupinatý, Polyporus squamosus
 • Hřib červený, Xerocomus rubellus
 • Vláknice začervenalá, Inocybe erubescens

Rostliny ve městech

 • Tavolník, Spirea sp.
 • Zvonek rozkladitý, Campanula patula
 • Zběhovec plazivý, Ajuga repens
 • Okrotice bílá, Cephalanthera alba

Památné stromy města Ostravy

 • Metasekvoje čínská, Metasequoia glyptostroboides
 • Liliovník tulipánokvětý, Liriodendron tulipifera
 • Jasan ztepilý, Fraxinus excelsior
 • Kaštanovník jedlý, Castanea sativa
 • Jerlín japonský, Sophora japonica
 • Buk lesní, Fagus sylvatica
 • Jinan dvoulaločný, Ginkgo biloba
 • Lípa srdčitá, Tilia cordata
 • Platan javorolistý, Platanus x hispanica
 • Dub letní, Quercus robur


Haldy - dotyková obrazovka

Houby na haldách

 • Muchomůrka zelená,  Amanita phalloides
 • Ucháč čepcovitý, Gyromitra infula
 • Ryzec osikový, Lactarius controversus
 • Čirůvka zelánka, Tricholoma equestre
 • Čirůvka kroužkatá, Tricholoma cingulatum
 • Křemenáč osikový, Leccinum albostipitatum

Mechorosty na haldách

 • Vousatěnka nehetnatá, Barbula unguiculata
 • Prutník drnatý, Bryum caespiticum
 • Dvouhrotec chlumní, Dicranum montanum
 • Zkrutek vláhojevný, Funaria hygrometrica
 • Lunatka křížatá, Lunularia cruciata
 • Šurpek nízký, Orthotrichum pumilum
 • Kostrbatec zelený, Rhytidiadelphus squarrosus
 • Trhutka obecná, Riccia sorocarpa

Rostliny na haldách

 • Hvězdice vrbovitá, Aster x salignus
 • Hruštičce jednostranná, Orthilia secunda
 • Kapraď samec, Dryopteris filix-mas
 • Hruštička menší, Pyrola minina

 


Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory: