Nacházíte se na: Obrázkové menu » Sbírky » Podsbírka archeologie »


Kalendář událostí

Červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2

ARCHEOLOGICKÉ LÉTO / Komentovaná vycházka Landek – středověké hradisko a hrad

2. 7. 2024
10.00—11:00
Komentovaná vycházka s archeologem Ostravského muzea Zbyňkem Moravcem


3 4 5 6 7
8 9 10

ARCHEOLOGICKÉ LÉTO / Komentovaná vycházka Landek – středověké hradisko a hrad

10. 7. 2024
10.00—11:00
Komentovaná vycházka s archeologem Ostravského muzea Zbyňkem Moravcem

11 12 13 14
15 16 17 18

ARCHEOLOGICKÉ LÉTO / Komentovaná vycházka Landek – středověké hradisko a hrad

18. 7. 2024
14.00—15.00
Komentovaná vycházka s archeologem Ostravského muzea Zbyňkem Moravcem

19 20 21
22 23 24

ARCHEOLOGICKÉ LÉTO / Komentovaná vycházka Landek – středověké hradisko a hrad

24. 7. 2024
10.00—11.00
Komentovaná vycházka s archeologem Ostravského muzea Zbyňkem Moravcem

25 26 27 28
29 30 31

Novinky

Nenechte si ujít novou výstavu Od koně k vykřičníku / Od znaku k logu

Ostravské muzeum otevřelo u příležitosti oslav 100 let Velké Ostravy výstavu Od koně k vykřičníku / Od znaku k logu. Nová výstava je věnovaná heraldice města a jeho obvodů, ukazuje podobu a „řeč“ obecních znaků, seznamuje s jejich historií, vývojem a užitím v dějinných souvislostech. K vidění jsou unikátní exponáty, historické dokumenty, prapory, pečetidla, medaile i obrazy. Autory výstavy jsou Jiří Brňovják a Vítězslav Vilímek z Filozofické fakulty Ostravské univerzity.

09.07.2024 zobrazit


Podsbírka archeologie

Archeologická podsbírka

Nejstarší součást podsbírky tvoří předměty získané K.J. Bukovanským. Ten shromáždil rozsáhlou kolekci předmětů, ať už z jižní Moravy (např. Klobouky) z Čech (Křečhoř u Kolína) nebo i dnešního Maďarska (Sargo). Nemalou částí jsou v jeho sbírce obsaženy předměty z Ostravska („Mundloch“). Bohužel během první světové války bylo mnoho předmětů rozchváceno nebo ztraceno. V dalších letech se archeologická podsbírka rozrostla zásluhou důlního inženýra a amatérského archeologa Ing. Folprechta, který prováděl výzkumy na Landeku. V současné době je z jeho aktivit v depozitáři Ostravského muzea kolekce předmětů pocházející ze starší doby železné. Po druhé světové válce v roce 1963 byla provedena katalogizace archeologické podsbírky Václavem Furmánkem, toho času ještě studentem. Prvním archeologem systematicky pracujícím v Ostravském muzeu byla Dr. Lea Wiegandová. Za jejího působení byl proveden v několika sezonách (v letech 1971-1973) archeologický výzkum na Slezskoostravském hradě. Nálezy z jejích výzkumů jsou dodnes součásti archeologické podsbírky. Dalším profesionálním archeologem po Dr. Wiegandové byl R. Janošík. V letech 1976 a 1977 prováděl archeologický výzkum v místech slovanského hradiště a středověkého hradu na Landeku. I jeho výzkumy obohatily Ostravské muzeum o zajímavou kolekci archeologických předmětů. Tento archeolog opustil muzeum v roce 1978. Po něm nebylo dlouho místo archeologa obsazeno. Až 90. letech nastoupila do Ostravského muzea na částečný úvazek PhDr. Z. Měchurová. V té době byly do sbírek přijímány předměty získané z povrchových sběrů (Slezskoostravský hrad, Vikštejn, Cvilín, Vartnov,aj.) a výzkumu na hradu Landeku, který vedl doc. P. Kouřil. V r. 2003 nastoupila do muzea Mgr. J. Střílková, která se podílela na záchranném archeologickém výzkumu v budově Ostravského muzea. Z muzea odešla v r. 2005. V roce 2006 byl Ostravským muzeem prováděn drobný archeologický výzkum na Kostelní ulici 2.

Výběr ze sbírkových předmětů

Předměty sesbírané K. J. Bukovanským

Osudí kultury lužických popelnicových polí
 

Osudí kultury lužických popelnicových polí

Lokalita: Tršice
Datování: okolo 9. st. př.n.l. (pozdní doba bronzová)
Popis: Keramická nádoba je zdobená hloubenou výzdobou rytých rýh a vtlačených důlků. Povrch nádoby je tuhován.
Rozměry: průměr okraje = 7,0 cm, průměr max. výdutě= 11,0 cm, průměr dna = 2,5 cm.

 
Keramický pohár

Keramický pohár

Lokalita: Loštice
Datování: 15. st.
Popis: Dno je rovné, se stopami po odříznutí z hrnčířského kruhu. Výzdobu tvoří jemné, sotva znatelné žlábky na výduti a dva žlábky na okraji.
Rozměry: průměr okraje = průměr okraje = 7,0 cm, průměr max. výdutě = 9,3 cm, průměr dna = 6,0 cm, v = 21,3 cm

 
Bronzový nánožník

Bronzový nánožník

Lokalita: Němčičky u Hustopečí
Datování: 3.-2. st. př. n.l. (latenká kultura).
Popis: Dvoudílný náramek složený ze třinácti plných polokoulí na pásku. Povrch kryje zelená patina.
Rozměry: průměr = 6,3 cm.


Landek

           1. výzkum Ing. Folprechta

 
Zlomek misky

Zlomek misky

Lokalita:  vrch Landek
Datování: 5. st. př. n.l. (platěnická fáze kultury lužických popelnicových polí).
Popis: Na vnější straně vydutě nádoby je rytá výzdoba mřížky. Keramický zlomek je druhotně přepálený.
Rozměry: doch. výška = 9 cm, doch. šířka = 3,9 cm, síla stěny =  0,4-0,6 cm.

 
Závaží tkalcovského stavu

Závaží tkalcovského stavu

Lokalita:  vrch Landek
Datování: 5. st. př. n.l. (platěnická fáze kultury lužických popelnicových polí).
Popis: Keramická hmota je nekvalitně vypálená.
Rozměry: doch. výška = 10 cm, šířka = 7 cm.

           2. výzkum R. Janošíka

 
Plastika koníčka s jezdcem

Plastika koníčka s jezdcem

Lokalita:  vrch Landek
Datování: 14. – 15. st. n.l.
Popis: Plastika je vypracována ze šedé na povrchu kovově lesklé keramické hmoty.
Rozměry: doch. výška = 7,5 cm, šířka = 8 cm.

 
Keramický hrnec

Keramický hrnec

Lokalita:  vrch Landek
Datování: 8. – 9. st. n.l.
Popis: Částečně rekonstruovaný hrnec je horní výduti zdoben vlnicí
Rozměry: výška = 21cm, průměr okraje = 17 cm, max. průměr = 18 cm, průměr dna = 11 cm.

 
Část železného srpu

Část železného srpu

Lokalita:  vrch Landek
Datování: 14. - 15. st. n.l.
Popis: Srp je v oblouku čepele odlomený. Na rozhraní čepele a řapu je náznak značky (dolík).
Rozměry: délka řapu = 10 cm, síla. čepele = 1,5 cm.

 
Přezka (kování?)

Přezka (kování?)

Lokalita:  vrch Landek
Datování: 14. - 15. st. n.l.
Popis: Původně obdélníkový zlomek má dva otvory pro uchycení a plastické příčné žebro.
Rozměry: doch. délka. = 3 cm, šířka = 3 cm.

 
Zlomek keramické zvířecí (?) plastiky

Zlomek akvamanile (?)

Lokalita:  vrch Landek
Datování: 14. - 15. st. n.l.
Popis: Zlomek je dutý, polévaný žlutozelenou glazurou.
Rozměry: délka = 2,2 cm, průměr = 2,7 cm.

          3. Sběr J. Homolky

Jádro

Jádro

Lokalita:  Petřkovice
Datování: mladý paleolit
Popis: Jednopodstavové jádro.
Rozměry: 40 x 39 mm, výška = 18 mm.


Kostelní ulice z r. 1962

 
Vědro z jedlového dřeva

Vědro z jedlového dřeva

Lokalita:  Ostrava, Kostelní ulice
Datování: 13. /14. st.
Popis: Rekonstruované vědro se dochovalo v úplnosti. Sestává se z 12 dýh a dna. Dýhy jsou sevřeny dřevěnými obroučkami, které byly dodány při rekonstrukci. Jedna z dýh je protažena v držadlo. Naproti ní je výlevka v podobě trojúhelníkovitého zářezu s vrcholem směřujícím ke dnu.
Rozměry: výška stěn = 200 mm, výška držadla =  120 mm, průměr okraje = 220 mm, průměr dna = 180 x 188 mm.

 
Železný hák určený k vaření na otevřeném ohni

Železný hák určený k vaření na otevřeném ohni

Lokalita:  Ostrava, Kostelní ulice
Datování: 13. /14. st.
Popis: Skládá se ze tří dílů: (1) hranolovitá tyčinka, ukončená závěsným nedovřeným očkem. Na zadní straně je vykováno 5 schodovitých výběžků a na dolním konci je ve směru podélné osy uzavřené očko, umístěné protilehle ke schodovitým zubům. Sloužilo jako vodící oko pro (2) stejně dlouhou tyčinku, opatřenou na dolním konci zahroceným hákem. Tyčinka je po celé délce tordována a ukončena (3) uzavřeným okem, kterým prochází čtverhranný obdélníkový rámec.
Rozměry: délka dlouhých dílů = 390 mm, zachycovač = 80 x 26 x 4 mm..

 
Železný kahan

Železný kahan

Lokalita:  Ostrava, Kostelní ulice
Datování: 13. /14. st.
Popis: Dochovala se část dna s přilehlými stěnami s výlevkou v rohu. Z jedné ze stěny vybíhá  držátko, lomí se v pravém úhlu a pokračuje dál nad samotným kahanem. Držátko je ukončeno nedovřeným očkem. Druhou součástí kahanu je tyčinka s rámcově kruhovým průřezem jejíž jeden konec je vytvarován do podoby nedovřeného kruhového očka a druhý je rozšířený do kuželovitého tvaru.
Rozměry: doch. dno  = 78 x 96 mm, výška stěn = 31 mm, výška držátka =  57 mm, délka držátka = 40 mm, tyčinka  = 104 mm


Slezskoostravský hrad - výzkum L. Wiegandové

Kachel s motivem jednoho z dvanácti hrdinů izraelského národa (Josaphat)
 

Kachel s motivem jednoho z dvanácti hrdinů izraelského národa (Josaphat)

Lokalita:  Slezskoostravský hrad
Datování: po 30. letech 16. st.
Popis: Na čelní vyhřívací stěně keramického kachle je znázorněna postava muže podpírajícího si bradu. Ve vlysu pod ním je zbytek jména hrdiny (HAT) a římská číslice (VIII).
Rozměry: doch. výška = 161mm, doch. šířka = 132mm, doch.síla = 38mm.

 
Zlomek kostěné střenky

Zlomek kostěné střenky

Lokalita:  Slezskoostravský hrad
Datování: 16.-17. st.
Popis: Střenka měla nejspíše šestiúhelníkový průřez, na povrchu je zdobena rostlinným motivem.
Rozměry: délka = 43 mm, šířka = 22 cm.

 
Kamenná dlaždice

Kamenná dlaždice

Lokalita:  Slezskoostravský hrad
Datování: novověk
Popis: Dlaždice s motivem čtyř bílých listů sestavených do tvaru kříže na černém podkladě. V středu kříže je černý kroužek.
Rozměry: 70 x 70 x 16 mm.


Milíčova ulice

 
Sekera

Sekera

Lokalita:  Ostrava, Milíčova ulice
Datování: 15. – 17. st.
Popis: Sekera má čtyřboký otvor pro topůrko a asymetricky zaoblené ostří.
Rozměry: délka = 290 mm, š.ostří = 100 mm, šířka = 55 mm.


Kostelní ulice 2 (r. 2006)

Část červeně malovaného džbánu
 

Část červeně malovaného džbánu

Lokalita:  Ostrava, Kostelní ulice 2
Datování: 1. pol. 15. st.
Popis: Část těla džbánu je dochována od hrdla po spodek. Džbán je na vrchní části vydutí zdoben malováním červenou hlinkou. Mezi dvěmi oběžnými horizontálními liniemi je těžko určitelný vegetabilní motiv.
Rozměry: doch.výška = 110 mm, doch. šířka = 205 mm, síla stěny = max. 4 mm.

 
Zlomek cedníku

Zlomek cedníku

Lokalita:  Ostrava, Kostelní ulice 2
Datování: 1. pol. 15. st.
Popis: Dochovala se spodní část cedníku. Dno bylo zaoblené a perforováno dírkami v průměru od 3 do 5 mm.
Rozměry: 145 x 98, síla stěny = 6-10(dno) mm.


Předměty jinak získané

 
Bronzový meč

Bronzový meč

Lokalita:  Koblov
Datování: okolo 1100 př. n. l.
Popis: Rukojeť meče je členěná třemi vývalky. List čepele je zdoben na okrajích čtyřmi rytými liniemi.
Rozměry: délka čepele = 550 mm, délka rukojeti = 90 mm, max. šíře = 42 mm.

 
Oboustraný sekáč

Oboustraný sekáč

Lokalita:  Bzetuil (Francie)
Datování: starý paleolit, více jak 300 000 let
Popis: Opracován je na ventrální straně do rámcově rovnější plochy. Dorzální strana je opracována hrubým otlučením bilaterárně a to od centrální strany k distální. Jak na distální tak na opracovaných částech laterárních stran je utvořena hrana.
Rozměry: délka. = 118 mm, šířka = 71 mm, výška = 28 mm.

 
Měděná sekera

Měděná sekera

Lokalita:  les mezi Hlučínem a Jilešovicemi
Datování: mladý eneolit (snad okolo 2500 př. n. l.)
Popis: měděná sekerka s plochým týlem
Rozměry: délka = 152 mm, šíře břitu (max.) = 55 mm, max. síla = 14 mm.


Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory: