You currently viewing: Image menu » Collections » Archaeological collection »


Events calendar

July 2024
Mo Tue We Thu Fri Sat Sun
1 2

ARCHEOLOGICKÉ LÉTO / Komentovaná vycházka Landek – středověké hradisko a hrad

3 4 5 6 7
8 9 10

ARCHEOLOGICKÉ LÉTO / Komentovaná vycházka Landek – středověké hradisko a hrad

11 12 13 14
15 16 17 18

ARCHEOLOGICKÉ LÉTO / Komentovaná vycházka Landek – středověké hradisko a hrad

19 20 21
22 23 24

ARCHEOLOGICKÉ LÉTO / Komentovaná vycházka Landek – středověké hradisko a hrad

25 26 27 28
29 30 31

Novinky

07-09-2024 show


Archaeological collection

Archaeological collection

The oldest part of the sub-collections are objects obtained KJ Bukovanským. He assembled a large collection of objects, whether from South Moravia (eg, hats) from Bohemia (Krechor at Cologne) or present-day Hungary (Sarge). A considerable part of his collection are contained items from Ostrava ("Mundloch"). Unfortunately, during the First World War, many objects rozchváceno or lost. In subsequent years, the archaeological subcollection has grown thanks to the mining engineer and amateur archaeologist Ing. Folprecht, who conducted research on Landek. Currently in its depository activities in the Ostrava Museum collection objects from Iron Age. After the Second World War in 1963 was cataloging archaeological subcollection Vaclav Furmánkem at that time still a student. The first archaeologist to systematically working in Ostrava museum was Dr. Leo Wiegandová. During her tenure was conducted in several seasons (years 1971-1973) archaeological research at the Silesian Castle. The findings of her research are still part of the archaeological sub-collections. Another professional archaeologist Wiegandové was after Dr. R. Janosik. Between 1976 and 1977 conducted archaeological research in the areas of Slavic settlement and a medieval castle on Landek. His research has enriched the Ostrava Museum an interesting collection of archaeological objects. The archaeologist left the museum in 1978. It was not long after archaeologist busy place. To 90 years, joined the Museum of Ostrava part-Ing. Z. Mechurová. At that time they were accepted into the collections of objects obtained from surface collections (Ostrava Castle, Vikštejn, Cvilín, Vartnov, etc.) and research on the castle Landek, who led the doc. P. smoked. In 2003 she joined the museum Mgr. J. Střílková, who participated in the rescue archaeological research in the building of the Museum of Ostrava. The museum left in 2005. In 2006, the Ostrava Museum conducted archaeological research in the small Church Street 2nd

Výběr ze sbírkových předmětů

Předměty sesbírané K. J. Bukovanským

 

The fate of culture Lusatian urn fields (Osudí kultury lužických popelnicových polí)

Lokalita: Tršice
Dating: around 9 century BC. (Late Bronze Age)
Popis: Keramická nádoba je zdobená hloubenou výzdobou rytých rýh a vtlačených důlků. Povrch nádoby je tuhován.
Rozměry: průměr okraje = 7,0 cm, průměr max. výdutě= 11,0 cm, průměr dna = 2,5 cm.

 

Keramický pohár

Lokalita: Loštice
Datování: 15. st.
Popis: Dno je rovné, se stopami po odříznutí z hrnčířského kruhu. Výzdobu tvoří jemné, sotva znatelné žlábky na výduti a dva žlábky na okraji.
Rozměry: průměr okraje = průměr okraje = 7,0 cm, průměr max. výdutě = 9,3 cm, průměr dna = 6,0 cm, v = 21,3 cm

 

Bronzový nánožník

Lokalita: Němčičky u Hustopečí
Datování: 3.-2. st. př. n.l. (latenká kultura).
Popis: Dvoudílný náramek složený ze třinácti plných polokoulí na pásku. Povrch kryje zelená patina.
Rozměry: průměr = 6,3 cm.


Landek

           1. výzkum Ing. Folprechta

 

Zlomek misky

Lokalita:  vrch Landek
Datování: 5. st. př. n.l. (platěnická fáze kultury lužických popelnicových polí).
Popis: Na vnější straně vydutě nádoby je rytá výzdoba mřížky. Keramický zlomek je druhotně přepálený.
Rozměry: doch. výška = 9 cm, doch. šířka = 3,9 cm, síla stěny =  0,4-0,6 cm.

 

Závaží tkalcovského stavu

Lokalita:  vrch Landek
Datování: 5. st. př. n.l. (platěnická fáze kultury lužických popelnicových polí).
Popis: Keramická hmota je nekvalitně vypálená.
Rozměry: doch. výška = 10 cm, šířka = 7 cm.

           2. výzkum R. Janošíka

 

Plastika koníčka s jezdcem

Lokalita:  vrch Landek
Datování: 14. – 15. st. n.l.
Popis: Plastika je vypracována ze šedé na povrchu kovově lesklé keramické hmoty.
Rozměry: doch. výška = 7,5 cm, šířka = 8 cm.

 

Keramický hrnec

Lokalita:  vrch Landek
Datování: 8. – 9. st. n.l.
Popis: Částečně rekonstruovaný hrnec je horní výduti zdoben vlnicí
Rozměry: výška = 21cm, průměr okraje = 17 cm, max. průměr = 18 cm, průměr dna = 11 cm.

 

Část železného srpu

Lokalita:  vrch Landek
Datování: 14. - 15. st. n.l.
Popis: Srp je v oblouku čepele odlomený. Na rozhraní čepele a řapu je náznak značky (dolík).
Rozměry: délka řapu = 10 cm, síla. čepele = 1,5 cm.

 

Přezka (kování?)

Lokalita:  vrch Landek
Datování: 14. - 15. st. n.l.
Popis: Původně obdélníkový zlomek má dva otvory pro uchycení a plastické příčné žebro.
Rozměry: doch. délka. = 3 cm, šířka = 3 cm.

 

Zlomek akvamanile (?)

Lokalita:  vrch Landek
Datování: 14. - 15. st. n.l.
Popis: Zlomek je dutý, polévaný žlutozelenou glazurou.
Rozměry: délka = 2,2 cm, průměr = 2,7 cm.

          3. Sběr J. Homolky

Jádro

Lokalita:  Petřkovice
Datování: mladý paleolit
Popis: Jednopodstavové jádro.
Rozměry: 40 x 39 mm, výška = 18 mm.


Kostelní ulice z r. 1962

 

Vědro z jedlového dřeva

Lokalita:  Ostrava, Kostelní ulice
Datování: 13. /14. st.
Popis: Rekonstruované vědro se dochovalo v úplnosti. Sestává se z 12 dýh a dna. Dýhy jsou sevřeny dřevěnými obroučkami, které byly dodány při rekonstrukci. Jedna z dýh je protažena v držadlo. Naproti ní je výlevka v podobě trojúhelníkovitého zářezu s vrcholem směřujícím ke dnu.
Rozměry: výška stěn = 200 mm, výška držadla =  120 mm, průměr okraje = 220 mm, průměr dna = 180 x 188 mm.

 

Železný hák určený k vaření na otevřeném ohni

Lokalita:  Ostrava, Kostelní ulice
Datování: 13. /14. st.
Popis: Skládá se ze tří dílů: (1) hranolovitá tyčinka, ukončená závěsným nedovřeným očkem. Na zadní straně je vykováno 5 schodovitých výběžků a na dolním konci je ve směru podélné osy uzavřené očko, umístěné protilehle ke schodovitým zubům. Sloužilo jako vodící oko pro (2) stejně dlouhou tyčinku, opatřenou na dolním konci zahroceným hákem. Tyčinka je po celé délce tordována a ukončena (3) uzavřeným okem, kterým prochází čtverhranný obdélníkový rámec.
Rozměry: délka dlouhých dílů = 390 mm, zachycovač = 80 x 26 x 4 mm..

 

Železný kahan

Lokalita:  Ostrava, Kostelní ulice
Datování: 13. /14. st.
Popis: Dochovala se část dna s přilehlými stěnami s výlevkou v rohu. Z jedné ze stěny vybíhá  držátko, lomí se v pravém úhlu a pokračuje dál nad samotným kahanem. Držátko je ukončeno nedovřeným očkem. Druhou součástí kahanu je tyčinka s rámcově kruhovým průřezem jejíž jeden konec je vytvarován do podoby nedovřeného kruhového očka a druhý je rozšířený do kuželovitého tvaru.
Rozměry: doch. dno  = 78 x 96 mm, výška stěn = 31 mm, výška držátka =  57 mm, délka držátka = 40 mm, tyčinka  = 104 mm


Slezskoostravský hrad - výzkum L. Wiegandové

 

Kachel s motivem jednoho z dvanácti hrdinů izraelského národa (Josaphat)

Lokalita:  Slezskoostravský hrad
Datování: po 30. letech 16. st.
Popis: Na čelní vyhřívací stěně keramického kachle je znázorněna postava muže podpírajícího si bradu. Ve vlysu pod ním je zbytek jména hrdiny (HAT) a římská číslice (VIII).
Rozměry: doch. výška = 161mm, doch. šířka = 132mm, doch.síla = 38mm.

 

Zlomek kostěné střenky

Lokalita:  Slezskoostravský hrad
Datování: 16.-17. st.
Popis: Střenka měla nejspíše šestiúhelníkový průřez, na povrchu je zdobena rostlinným motivem.
Rozměry: délka = 43 mm, šířka = 22 cm.

 

Kamenná dlaždice

Lokalita:  Slezskoostravský hrad
Datování: novověk
Popis: Dlaždice s motivem čtyř bílých listů sestavených do tvaru kříže na černém podkladě. V středu kříže je černý kroužek.
Rozměry: 70 x 70 x 16 mm.


Milíčova ulice

 

Sekera

Lokalita:  Ostrava, Milíčova ulice
Datování: 15. – 17. st.
Popis: Sekera má čtyřboký otvor pro topůrko a asymetricky zaoblené ostří.
Rozměry: délka = 290 mm, š.ostří = 100 mm, šířka = 55 mm.


Kostelní ulice 2 (r. 2006)

 

Část červeně malovaného džbánu

Lokalita:  Ostrava, Kostelní ulice 2
Datování: 1. pol. 15. st.
Popis: Část těla džbánu je dochována od hrdla po spodek. Džbán je na vrchní části vydutí zdoben malováním červenou hlinkou. Mezi dvěmi oběžnými horizontálními liniemi je těžko určitelný vegetabilní motiv.
Rozměry: doch.výška = 110 mm, doch. šířka = 205 mm, síla stěny = max. 4 mm.

 

Zlomek cedníku

Lokalita:  Ostrava, Kostelní ulice 2
Datování: 1. pol. 15. st.
Popis: Dochovala se spodní část cedníku. Dno bylo zaoblené a perforováno dírkami v průměru od 3 do 5 mm.
Rozměry: 145 x 98, síla stěny = 6-10(dno) mm.


Předměty jinak získané

 

Bronzový meč

Lokalita:  Koblov
Datování: okolo 1100 př. n. l.
Popis: Rukojeť meče je členěná třemi vývalky. List čepele je zdoben na okrajích čtyřmi rytými liniemi.
Rozměry: délka čepele = 550 mm, délka rukojeti = 90 mm, max. šíře = 42 mm.

 

Oboustraný sekáč

Lokalita:  Bzetuil (Francie)
Datování: starý paleolit, více jak 300 000 let
Popis: Opracován je na ventrální straně do rámcově rovnější plochy. Dorzální strana je opracována hrubým otlučením bilaterárně a to od centrální strany k distální. Jak na distální tak na opracovaných částech laterárních stran je utvořena hrana.
Rozměry: délka. = 118 mm, šířka = 71 mm, výška = 28 mm.

 

Měděná sekera

Lokalita:  les mezi Hlučínem a Jilešovicemi
Datování: mladý eneolit (snad okolo 2500 př. n. l.)
Popis: měděná sekerka s plochým týlem
Rozměry: délka = 152 mm, šíře břitu (max.) = 55 mm, max. síla = 14 mm.


Actions: Printable version


Files: