Nacházíte se na: Archiv výstav a akcí » Děkuji za park - projekt roku 2020-2021 »


Kalendář událostí

Červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2

ARCHEOLOGICKÉ LÉTO / Komentovaná vycházka Landek – středověké hradisko a hrad

2. 7. 2024
10.00—11:00
Komentovaná vycházka s archeologem Ostravského muzea Zbyňkem Moravcem


3 4 5 6 7
8 9 10

ARCHEOLOGICKÉ LÉTO / Komentovaná vycházka Landek – středověké hradisko a hrad

10. 7. 2024
10.00—11:00
Komentovaná vycházka s archeologem Ostravského muzea Zbyňkem Moravcem

11 12 13 14
15 16 17 18

ARCHEOLOGICKÉ LÉTO / Komentovaná vycházka Landek – středověké hradisko a hrad

18. 7. 2024
14.00—15.00
Komentovaná vycházka s archeologem Ostravského muzea Zbyňkem Moravcem

19 20 21
22 23 24

ARCHEOLOGICKÉ LÉTO / Komentovaná vycházka Landek – středověké hradisko a hrad

24. 7. 2024
10.00—11.00
Komentovaná vycházka s archeologem Ostravského muzea Zbyňkem Moravcem

25 26 27 28
29 30 31

Novinky

Nenechte si ujít novou výstavu Od koně k vykřičníku / Od znaku k logu

Ostravské muzeum otevřelo u příležitosti oslav 100 let Velké Ostravy výstavu Od koně k vykřičníku / Od znaku k logu. Nová výstava je věnovaná heraldice města a jeho obvodů, ukazuje podobu a „řeč“ obecních znaků, seznamuje s jejich historií, vývojem a užitím v dějinných souvislostech. K vidění jsou unikátní exponáty, historické dokumenty, prapory, pečetidla, medaile i obrazy. Autory výstavy jsou Jiří Brňovják a Vítězslav Vilímek z Filozofické fakulty Ostravské univerzity.

09.07.2024 zobrazit


Děkuji za park - projekt roku 2020-2021

16. červen - 17. září 2021

Představujeme historii a přírodní bohatství 19 ostravských parků. Věnujeme se nejstarším parkům (např. Komenského sady, Masarykův sad, Sad Jožky Jabůrkové), ale i nově založeným (např. Hrabovjanka, Koupark v Radvanicích). Klenotem mezi zámeckými parky je Třebovický park s památnými stromy. Zajímavostí jsou parky vzniklé na bývalých hřbitovech, haldovém odvalu, v pískovně, v nivě potoka, lesoparky chránící zdroj pitné vody aj.

Panely s parky jsou propojeny QR kódem s virtuálními prohlídkami. V přírodovědné části jsou podrobněji rozpracovány cizokrajné dřeviny, invazní hmyz, hmyz vázaný na dutinové stromy, pobytové znaky, které upozorňují v parcích na výskyt ptáků či drobných savců.

Zvláštní propojení tvoří vystavení vzorků z fytopaleontologických sbírek Ostravského muzea s otisky listů dřevin, které se vyskytovaly v minulých geologických dobách a v určitých formách přežily do současnosti (jinan, dub apod.).

Představujeme ostravský památný strom Lípu Na Podborčí, který získal ve 20. ročníku celostátní ankety Strom roku speciální ocenění Strom hrdina.

Děkujeme za interakci s online projektem Děkuji za park na webových stránkách. Vidíme, že sledujete virtuální prohlídky nebo prezentace a naše snažení není marné.

Děkujeme rovněž za interakci v anketě. Vaše anketní odpovědi jsou zatím zpracovány k 30. dubnu 2021. Anketu necháváme stále otevřenou do září po dobu výstavy, kdy zveřejníme konečné výsledky. Vaše odpovědi najdete na výstavě. Jsou velmi zajímavé. Připravujeme také zábavnou část pro rodiny s dětmi.

Kolektiv autorek Barcuchová, Gřondělová, Kölblová, Mertová, Roháčová, Rozbrojová

 

Autorky: Kateřina Barcuchová, Viera Gřondělová, Eva Mertová, Magdaléna Roháčová, Zdenka Rozbrojová

Spolupracovníci: Vladimír Baday, Mojmír Foral, Martin Gajdošík, Michal Richter, Jiří Vávra, Michaela Foltýnová, Pestré vrstvy

Mapové podklady: Eva Procnerová, Magistrát města Ostravy, oddělení geografického informačního systému

Fotografie: Archiv města Ostravy, Fotoarchiv Ostravského muzea, Kateřina Barcuchová (K. B.) Viera Gřondělová (V. G.), Eva Mertová (E. M.), Magdaléna Roháčová (M. R.), Zdenka Rozbrojová (Z. R.), Friedmar Graf (F. G.), Jiří Kuča (J. K.), Jiří Valíček (J. V.), Lubomír Klátil (L. K.), Miroslav Deml (M. D.), Petr Mückstein (P. M.), Zdeněk Chalupa (Z. Ch.)

Zpracování výsledků ankety: Hana Kölblová

Grafika: Klára Gracová

Výtvarná a technická realizace: Markéta Jarešová, Dagmar Mohylová, Filip Tarbaj, Pavla Vlková


Pohled do výstavy - youtube

 
On-line projekt Děkuji za park

„Kdo dokáže dobře naplánovat park, může také plánovat město.“

Marc Antoine Laugier (1713–1769)

Projekt „Děkuji za park“ připravují pracovníci Ostravského muzea již delší dobu. Celý projekt zakončí výstava, plánovaná pro rok 2021. V současném každodenním životě však nastala neočekávaná a nechtěná doba. V důsledku koronavirové pandemie jsou omezeny možnosti  vycházení a většina z nás je se svým okolím kontaktována jen pomocí telefonů, mailů či sdělovacích prostředků – rozhlas, televize, internetové portály. Rozhodli jsme se trošku předběhnout plánovanou výstavu a aspoň s částí už teď přijít za Vámi. Přiblížit Vám alespoň prostřednictvím povídání a fotografií to, co za normálních okolností už vnímáme jako samozřejmost, která je ale pro každého člověka velmi důležitá.   

Označení park se používalo již ve středověku pro lovecké obory, z nichž některé se v průběhu století přeměnily na parky, např. pražská Stromovka. Park, jak jej známe dnes, neboli sad s okrasnými stromy a květinami, se začal formovat v Anglii v 18. století převážně u šlechtických sídel. Vznikl na protest proti barokní přísně geometricky tvarované zahradě francouzského typu. Všimnout si rozdílu mezi francouzskou zahradou a anglickým parkem můžeme např. v Kroměříži. Podzámecká zahrada je příkladem romantického anglického parku, Květná zahrada příkladem pečlivě zastřihávané francouzské zahrady.

Městské parky začaly v našich zemích vznikat na konci 18. století, kdy se bouraly městské hradby a v některých městech nadšenci osazovali valy okrasnými stromy a keři. V Opavě začali s parkovou úpravou bývalého prostoru hradeb již v roce 1834 a dnes se mohou pyšnit rozlehlými Městskými parky na tzv. Hradebním okruhu.

V Ostravě vznikal nejstarší městský park od roku 1852 na bývalém jezdeckém cvičišti při Staré střelnici na slezskoostravském břehu řeky Ostravice. Stará střelnice i park jsou již dávno zničené a upomíná na ně pouze pozůstatek lávky (opravené schodiště), po které návštěvníci parku překonávali řeku.

Proč jsou pro nás městské parky tak důležité? Přispívají ke zdraví obyvatel a okrase města, jsou ukazatelem kvality života ve městě, vytvářejí protiváhu zastavěnému prostředí a pokoušejí se nahradit nedostatek přírodní volné krajiny ve městě. Plní také funkci společenskou, shromažďovací a rekreační. V parcích se setkávají lidé, pořádají se zde kulturní a sportovní akce. Parky nám umožňují zregenerovat tělo a harmonizovat duši.

Stromy a květiny v parku snižují teplotu vzduchu, hlučnost a prašnost. Odstiňují světelné znečištění a zvlhčují klima. Pozorování barevnosti a morfologické rozlišnosti vyvolává v pozorovateli ozdravné procesy, pocit klidu a bezpečí.

Některé ostravské parky jsou registrované jako „Významné krajinné prvky“ (VKP), které přispívají k udržení biologické stability v městském prostředí. Více viz http://www.ochranaprirody.cz/obecna-ochrana-prirody-a-krajiny/vyznamne-krajinne-prvky/. V Ostravě je zaregistrováno 137 VKP, z toho je 32 % parků a lesoparků.

 

Zveme Vás k online prohlídce ostravských parků, které, jak věříme, navštěvujete a také v nich fotíte. Budeme rádi, když se stanete pozorovateli přírody a biodiverzity v parcích. Fotografujte přírodní zajímavosti ve vašich parcích a fotografie posílejte přes www.uschovna.cz na e-mail grondelova@ostrmuz.cz, do předmětu zprávy napište „Děkuji za park“. Dovolte nám zpracovat vaše fotografie do seriálů, ze kterých vzniknou virtuální procházky parkem, a zpřístupnit je na webu Ostravského muzea. Potěšíte ty, kteří nesmějí vycházet ze svých domovů a touží pozorovat změny v přírodě s příchodem jara a možná i brzkého léta.

 

Děkujeme rovněž za Vaše názory vyjádřené v anketě k ostravským parkůmkterou naleznete zde. Výsledky ankety použijeme v připravované výstavě o ostravských parcích.

 

Celý projekt "Děkuji za park", včetně textů a zajímavých údajů, připravily Zdenka Rozbrojová, botanička OM a Kateřina Barcuchová, historička OM.

Fototgrafie k jednotlivým částem projektu dodali:
Fotoarchiv Ostravkého muzea
Kateřina Barcuchová
Viera Gřondělová
Karla Ihnatíková
Zdenka Rozbrojová

_______________________________

Použité zdroje:

  • Pacáková-Hošťálková, B. a kol. Zahrady a parky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha 2004.
  • Víchová, A. Městské parky: Veřejná prostranství zvláštního typu. Magisterská diplomová práce, Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií, 2011.
  • Význam parků. Dostupné na https://www.promenypromesta.cz/cz/verejny-prostor/vyznam-parku.html

 Z tisku:

"Děkuji za park" na Youtube:


Vaše fotografie:

 

Prezentace: Přírodní bohatství ostravských parků

 

Prezentace: Ostravské parky

 

 Komenského sady

 

 
 
 

 


Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory: