Nacházíte se na: Odborná pracoviště » Společenské vědy » Archeologie » Publikační a výstavní činnost - Mgr. Z. Moravec »


Kalendář událostí

Březen 2023
Po Út St Čt So Ne
1 2 3

Knižní festival Ostrava

Knihovnu Ostravského muzea můžete navštívit na Knižním festivalu na Černé louce.

4

Knižní festival Ostrava

Knihovnu Ostravského muzea můžete navštívit na Knižním festivalu na Černé louce.

5
6 7 8 9 10 11 12
13

literární podvečer

Muzejní literární podvečer - Haló, Jácíčku - u příležitosti 100. výročí narození Daisy Mrázkové.
Začátek v 17 hodin.

14 15 16 17 18 19
20 21 22 23

Na jasankach za polárním kruhem

Beseda je součástí doprovodného programu k výstavě "Počátky lyžníků v Beskydech".
Začátek v 17 hodin.

24 25 26
27 28 29 30 31

První Noc s Andersenem v Ostravském muzeu

Chcete zažít „Noc v muzeu“?
V rámci akce Noc s Andersenem bude mít 10 dětí jedinečnou šanci přespat v budově muzea z pátku 31. 3. na sobotu 1. 4..
Celým večerem nás bude provázet Ferda mravenec, jenž se promítne do všech částí programu.
Čeká nás společné čtení, zábavné hry, tvůrčí aktivity, objevování světa hmyzu, návštěva přírodovědné expozice a spousta zábavy!

Novinky

Sbírky online

Online prezentaci sbírek ostravského muzea naleznete na https://sbirkyonline.ostrmuz.cz/

08.03.2021 zobrazit


Katalog knihovny on-line

29.11.2021 zobrazit


Publikační a výstavní činnost - Mgr. Z. Moravec

 • Jiří Juchelka – Zbyněk Moravec, Pohřebiště lužické kultury v Malých Hošticích (okr. Opava) 2005, vol. 2003/13, no. 13, s. 177-201. Pravěk NŘ
 • Zbyněk Moravec, Ostrava (k.ú. Moravská Ostrava, okr. Ostrava), Přehled výzkumů 48, Brno 2007, s. 500.
 • Pavel Malík - Zbyněk Moravec - Michal Zezula, Ostrava (k.ú. Moravská Ostrava, okr. Ostrava), Přehled výzkumů 48, Brno 2007, s. 501-502.
 • Zbyněk Moravec, Záchranný archeologický výzkum na Kostelní ulici v Moravské Ostravě, Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 2005-2006, Katowice, Śląskie centrum dziedzictwa kulturowego, 2007
 • Zbyněk Moravec, Tvář středověké Ostravy, Ostravské muzeum, 2007.
 • Zbyněk Moravec, Zajímavosti z depozitáře – Meč z doby bronzové z Koblova, Zpravodaj Ostravského muzea XIII/2-3, 2008, s. 56-57.
 • Michal Zezula – Zbyněk Moravec – Petr Kočár – Zdeňka Sůvová, Archeologické výzkumy na Masarykově náměstí v Ostravě a jejich výpověď k vývoji, hmotné kultuře a životnímu prostředí města ve středověku a raném novověku, In: Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska 24, 2009, s. 538-579.
 • Zbyněk Moravec, Archeologický výzkum na Kostelní ulici 2 v Moravské Ostravě, Zpravodaj Ostravského muzea XVI, 2009, s. 58-76.
 • Zbyněk Moravec, Archeologický výzkum na Puchmajerově ulici v Ostravě, Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 2007- 2008 roku, 2010, s. 208-213.
 • Zbyněk Moravec, Ostrava a její blízké okolí v době kolem první poloviny 14. století. In: (D. Majer ed.) Král, který létal. Moravsko-slezské pomezí v kontextu středoevropského prostoru doby Jana Lucemburského. Ostrava 2011, s. 107-158.
 • Marek Kiecoň - Zbyněk Moravec. Městská hradba v Ostravě ve světle archeologických výzkumů. In: Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska 25, Ostrava 2011, s. 429-450.
 • Zbyněk Moravec. Poloha „nad Mundlochem“ v Ostravě. In: Ivo Hlobil, Daniela Rywiková (eds.). Jan Lucemburský. Kultura, umění a zbožnost na Moravě a ve Slezsku v době vlády prvního Lucemburka. Ostrava 2012.
 • Michal Živný – Zbyněk Moravec – Vendula Uhrová. Hřbitov okolo kaple sv. Lukáše v Ostravě – archeologicko-antropologická analýza. Časopis Slezského zemského muzea, série B, 60, 2011, s. 113-126. ISSN 1211-3131.
 • Zbyněk Moravec. Předstihový archeologický výzkum na Muzejní ulici v Ostravě, Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 2009-2010. Katowice 2012, s. 80-84. ISBN 978-83-85871-63-7.
 • Zbyněk Moravec. Část přilby z Opavy - Jaktaře. In: Barcuchová Kateřina, Moravec Zbyněk (red.) Cesta ke Zlaté bule sicilské 1, 2012, s. 53. ISBN 978-80-904316-2-1.
 • Zbyněk Moravec. Nález z doby bronzové z okolí Hrabyně. Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy 2/2012 s. 6.
 • Zbyněk Moravec, Archeologická výstava v Moravské Ostravě v roce 1888, Pravěk NŘ 20, 2013, s. 325-334.
 • Zbyněk Moravec: Archeologická sbírka Ostravského muzea v proměnách času (do r. 2005), Časopis Společnosti přátel starožitností 2/2012, 2012, s. 99-118.
 • Zbyněk Moravec, Ulice středověké Ostravy, Ostrava Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska 27, 2013, s. 83-109.
 • Roman Bertha, Zbyněk Moravec, Výstava „Cesta ke Zlaté bule sicilské“, Folia Numismatica 26/2, 2012, s. 157-158.
 • Pavel Malík, Zbyněk Moravec, Ostrava (k.ú. Moravská Ostrava, okr. Ostrava), Přehled výzkumů 52-2, 2011, s. 187-188.
 • Zbyněk Moravec, Michal Zezula. Území Ostravy v době nepsané minulosti a na prahu středověku, kapitola v: Ostrava, Dějiny Moravských a Slezských měst, Nakladatelství Lidové noviny 2013, s. 13-30.
 • Zbyněk Moravec, Michal Zezula. Hmotná kultura a podoba Moravské Ostravy ve středověku a na prahu novověku, kapitola v: Ostrava, Dějiny Moravských a Slezských měst, Nakladatelství Lidové noviny 2013, s. 81-111.
 • Zbyněk Moravec, Irena Moravcová, Pavla Zedníková Mála, Michal Živný. Příběh zapomenutého hřbitova, Ostrava 2014
 • Lucie Augustinková, Zbyněk Moravec, Michal Zezula. Kostel sv. Václava, Ostrava 2014.
 • Zbyněk Moravec, Antonín Přichystal. Jadeititová sekerka ze Zábřehu nad Odrou. Vlastivědné listy 2/2014, 2014, s. 11-13.
 • Zbyněk Moravec. Odpad ve středověké Moravské Ostravě. Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska 28. 2014.
 • Zbyněk Moravec, Počátky muzejnictví v Ostravě a Karel Jaromír Bukovanský. In: Země a její muzeum, Jiří Šíl (red.), 2014 ISBN: 978-80-87789-20-9, s. 78-83.
 • Zbyněk Moravec - Pavla Skalická, Náušnice a zlomek prstenu z hrobky Sedlnických z Choltic. In: Země a její muzeum, Jiří Šíl (red.), 2014 ISBN: 978-80-87789-20-9, s. 84.
 • Zbyněk Moravec, Počátky muzejnictví v Moravské Ostravě. In: Země a její muzeum, Jiří Šíl (red.), 2014 ISBN: 978-80-87789-20-9, s. 188.
 • Zbyněk Moravec, Karel Jaromír Bukovanský. In: Země a její muzeum, Jiří Šíl (red.), 2014 ISBN: 978-80-87789-20-9, s. 189.
 • Zbyněk Moravec. Odpadní jímka z ulice 28. října v Ostravě. Časopis Slezského zemského muzea, vědy historické B, 62/2-3, 2013, s. 199-208.
 • Zbyněk Moravec. Středověké hrací kostky z Moravské Ostravy. Časopis Slezského zemského muzea, vědy historické B, 64, 2015, s. 83-86.
 • Irena Moravcová - Zbyněk Moravec - Jaroslava Novotná - Michal Živný. Mariana Máchová (1817-1837) a její rodinné zázemí. Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska 29, 2015, s. 272-292.
 • Zbyněk Moravec, Pavel Malík, Ostrava (k. ú. Moravská Ostrava, okr. Ostrava – město), Přehled výzkumů 54-2, 2013, s. 256-261.
 • Zbyněk Moravec, Pavel Malík, Ostrava (k. ú. Slezská Ostrava, okr. Ostrava – město), Přehled výzkumů 54-2, 2013, s. 261.
 • Zbyněk Moravec, Irena Moravcová, Hřbitovy Moravské Ostravy do roku 1785, Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska 30, 2016, s. 198-218.
 • Michal Živný, Zbyněk Moravec, Traces of Dissection on Human Skeletal Remains of the First Half of 19th Century from Ostrava, Czech Republic, Interdisciplinaria archaeologica Natural Sciences in Archaeology VII, 2/2016, p. 197-205.
 • Moravec Zbyněk, Zezula Michal, Archeologické prameny: Každodenní život středověkého měšťana. (Przybylová Blažena red.) Ostrava. Počátky a vývoj středověkého města. Ostrava 2017, s. 154-181.

Redakční práce:

 • Spolu s K. Barcuchovou: Cesta ke Zlaté bule sicilské 1, Ostrava 2012, ISBN 978-80-904316-2-1. (editor s K. Barcuchovou a R. Berthou).
 • Zpravodaj Ostravského muzea

Novinové články:

 • Statisíce let starý artefakt, Moravskoslezský deník, 10. května 2014.
 • Meč z Koblova, Moravskoslezský deník, 24. května 2014.
 • Středověký džber, Moravskoslezský deník, 7. června 2014.
 • Příběh zmizelé kaple, Zpravodaj centrum, červenec srpen 2014.
 • Bagry přímo na ulici odkryly lidské ostatky, Moravskoslezský deník, 16. července 2014.
 • Abeceda výstavy Příběh zapomenutého hřbitova, Moravskoslezský deník, 22. července 2014.

Autorská výstava:

 • Tvář středověké Ostravy, Ostravské muzeum, 2007
 • Příběh zapomenutého hřbitova, Ostravské muzeum, 2014

Spolupráce na výstavě:

 • Král, který létal, Ostravské muzeum, 2010-2011
 • Podíl na stále expozici Ostravského muzea, Ostravské muzeum, od 2009
 • Cesta ke Zlaté bule sicilské, Ostravské muzeum 2012  
 • Košický poklad, Ostravské muzeum 2013

Odkazy na články v pdf:

 • Hřbitovy Moravské Ostravy do roku 1785 - odkaz 
 • Odpadní jímka z ulice 28. října v Ostravě - odkaz
 • Středověké hrací kostky z Moravské Ostravy - odkaz
 • Hřbitov okolo kaple sv. Lukáše v Ostravě - archeologicko-antropologická analýza - odkaz
 • Traces of Dissection on Human Skeletal Remains of the First Half of 19 th Century from Ostrava - odkaz
 • Ulice středověké Ostravy - odkaz

 


Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory: