Nacházíte se na: Odborná pracoviště » Společenské vědy » Archeologie » Publikační a výstavní činnost - Mgr. Z. Moravec »


Kalendář událostí

Říjen 2021
Po Út St Čt So Ne
1 2 3
4 5

Festival ostravských knihoven

Knihovna Ostravského muzea se zapojila do 5. ročníku FOK.

6 7 8 9 10

Děkuji za park - komentovaná vycházka

Přijměte pozvání na komentovanou vycházku parky zaniklými i současnými v Moravské Ostravě. Vycházka začíná ve 14.00 hodin před Ostravským muzeem a pokračuje k místu, kde se rozkládal nejstarší ostravský městský park. Poté směřuje k dalšímu zaniklému parku – Schillerův park – na náměstí Dr. E. Beneše a končí v sadu Dr. Milady Horákové. Vycházky doplňují projekt Ostravského muzea Děkuji za park. Parky vás provedou botanička Ing. Zdenka Rozbrojová a historička Mgr. Kateřina Barcuchová.
Těšíme se na shledání.

11 12 13 14 15 16 17

DO SEDEL 2021: OSTRAVSKÉ HRADČANY

ubilejní kolonie, architektura staveb, Malý Londýn v Ostravě, zámek, historie Vítkovic a Dolní oblasti Vítkovice, technické kuriozity, významné osobnosti, příběhy, nádraží Ostrava-střed.
START: 14 hodin, Jubilejní kolonie (Ostrava-Hrabůvka)

18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

DO SEDEL 2021: OD RADNICE K RADNICI

Historie centra Ostravy, architektura, stavby, sochy, veřejný prostor, památníky, významné osobnosti, legendy a příběhy Ostravy.
START: 14 hodin, před vchodem do Ostravského muzea (Masarykovo náměstí)


29 30 31

Novinky

Sbírky online

Online prezentaci sbírek ostravského muzea naleznete na https://sbirkyonline.ostrmuz.cz/

08.03.2021 zobrazit


Publikační a výstavní činnost - Mgr. Z. Moravec

 • Jiří Juchelka – Zbyněk Moravec, Pohřebiště lužické kultury v Malých Hošticích (okr. Opava) 2005, vol. 2003/13, no. 13, s. 177-201. Pravěk NŘ
 • Zbyněk Moravec, Ostrava (k.ú. Moravská Ostrava, okr. Ostrava), Přehled výzkumů 48, Brno 2007, s. 500.
 • Pavel Malík - Zbyněk Moravec - Michal Zezula, Ostrava (k.ú. Moravská Ostrava, okr. Ostrava), Přehled výzkumů 48, Brno 2007, s. 501-502.
 • Zbyněk Moravec, Záchranný archeologický výzkum na Kostelní ulici v Moravské Ostravě, Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 2005-2006, Katowice, Śląskie centrum dziedzictwa kulturowego, 2007
 • Zbyněk Moravec, Tvář středověké Ostravy, Ostravské muzeum, 2007.
 • Zbyněk Moravec, Zajímavosti z depozitáře – Meč z doby bronzové z Koblova, Zpravodaj Ostravského muzea XIII/2-3, 2008, s. 56-57.
 • Michal Zezula – Zbyněk Moravec – Petr Kočár – Zdeňka Sůvová, Archeologické výzkumy na Masarykově náměstí v Ostravě a jejich výpověď k vývoji, hmotné kultuře a životnímu prostředí města ve středověku a raném novověku, In: Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska 24, 2009, s. 538-579.
 • Zbyněk Moravec, Archeologický výzkum na Kostelní ulici 2 v Moravské Ostravě, Zpravodaj Ostravského muzea XVI, 2009, s. 58-76.
 • Zbyněk Moravec, Archeologický výzkum na Puchmajerově ulici v Ostravě, Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 2007- 2008 roku, 2010, s. 208-213.
 • Zbyněk Moravec, Ostrava a její blízké okolí v době kolem první poloviny 14. století. In: (D. Majer ed.) Král, který létal. Moravsko-slezské pomezí v kontextu středoevropského prostoru doby Jana Lucemburského. Ostrava 2011, s. 107-158.
 • Marek Kiecoň - Zbyněk Moravec. Městská hradba v Ostravě ve světle archeologických výzkumů. In: Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska 25, Ostrava 2011, s. 429-450.
 • Zbyněk Moravec. Poloha „nad Mundlochem“ v Ostravě. In: Ivo Hlobil, Daniela Rywiková (eds.). Jan Lucemburský. Kultura, umění a zbožnost na Moravě a ve Slezsku v době vlády prvního Lucemburka. Ostrava 2012.
 • Michal Živný – Zbyněk Moravec – Vendula Uhrová. Hřbitov okolo kaple sv. Lukáše v Ostravě – archeologicko-antropologická analýza. Časopis Slezského zemského muzea, série B, 60, 2011, s. 113-126. ISSN 1211-3131.
 • Zbyněk Moravec. Předstihový archeologický výzkum na Muzejní ulici v Ostravě, Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 2009-2010. Katowice 2012, s. 80-84. ISBN 978-83-85871-63-7.
 • Zbyněk Moravec. Část přilby z Opavy - Jaktaře. In: Barcuchová Kateřina, Moravec Zbyněk (red.) Cesta ke Zlaté bule sicilské 1, 2012, s. 53. ISBN 978-80-904316-2-1.
 • Zbyněk Moravec. Nález z doby bronzové z okolí Hrabyně. Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy 2/2012 s. 6.
 • Zbyněk Moravec, Archeologická výstava v Moravské Ostravě v roce 1888, Pravěk NŘ 20, 2013, s. 325-334.
 • Zbyněk Moravec: Archeologická sbírka Ostravského muzea v proměnách času (do r. 2005), Časopis Společnosti přátel starožitností 2/2012, 2012, s. 99-118.
 • Zbyněk Moravec, Ulice středověké Ostravy, Ostrava Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska 27, 2013, s. 83-109.
 • Roman Bertha, Zbyněk Moravec, Výstava „Cesta ke Zlaté bule sicilské“, Folia Numismatica 26/2, 2012, s. 157-158.
 • Pavel Malík, Zbyněk Moravec, Ostrava (k.ú. Moravská Ostrava, okr. Ostrava), Přehled výzkumů 52-2, 2011, s. 187-188.
 • Zbyněk Moravec, Michal Zezula. Území Ostravy v době nepsané minulosti a na prahu středověku, kapitola v: Ostrava, Dějiny Moravských a Slezských měst, Nakladatelství Lidové noviny 2013, s. 13-30.
 • Zbyněk Moravec, Michal Zezula. Hmotná kultura a podoba Moravské Ostravy ve středověku a na prahu novověku, kapitola v: Ostrava, Dějiny Moravských a Slezských měst, Nakladatelství Lidové noviny 2013, s. 81-111.
 • Zbyněk Moravec, Irena Moravcová, Pavla Zedníková Mála, Michal Živný. Příběh zapomenutého hřbitova, Ostrava 2014
 • Lucie Augustinková, Zbyněk Moravec, Michal Zezula. Kostel sv. Václava, Ostrava 2014.
 • Zbyněk Moravec, Antonín Přichystal. Jadeititová sekerka ze Zábřehu nad Odrou. Vlastivědné listy 2/2014, 2014, s. 11-13.
 • Zbyněk Moravec. Odpad ve středověké Moravské Ostravě. Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska 28. 2014.
 • Zbyněk Moravec, Počátky muzejnictví v Ostravě a Karel Jaromír Bukovanský. In: Země a její muzeum, Jiří Šíl (red.), 2014 ISBN: 978-80-87789-20-9, s. 78-83.
 • Zbyněk Moravec - Pavla Skalická, Náušnice a zlomek prstenu z hrobky Sedlnických z Choltic. In: Země a její muzeum, Jiří Šíl (red.), 2014 ISBN: 978-80-87789-20-9, s. 84.
 • Zbyněk Moravec, Počátky muzejnictví v Moravské Ostravě. In: Země a její muzeum, Jiří Šíl (red.), 2014 ISBN: 978-80-87789-20-9, s. 188.
 • Zbyněk Moravec, Karel Jaromír Bukovanský. In: Země a její muzeum, Jiří Šíl (red.), 2014 ISBN: 978-80-87789-20-9, s. 189.
 • Zbyněk Moravec. Odpadní jímka z ulice 28. října v Ostravě. Časopis Slezského zemského muzea, vědy historické B, 62/2-3, 2013, s. 199-208.
 • Zbyněk Moravec. Středověké hrací kostky z Moravské Ostravy. Časopis Slezského zemského muzea, vědy historické B, 64, 2015, s. 83-86.
 • Irena Moravcová - Zbyněk Moravec - Jaroslava Novotná - Michal Živný. Mariana Máchová (1817-1837) a její rodinné zázemí. Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska 29, 2015, s. 272-292.
 • Zbyněk Moravec, Pavel Malík, Ostrava (k. ú. Moravská Ostrava, okr. Ostrava – město), Přehled výzkumů 54-2, 2013, s. 256-261.
 • Zbyněk Moravec, Pavel Malík, Ostrava (k. ú. Slezská Ostrava, okr. Ostrava – město), Přehled výzkumů 54-2, 2013, s. 261.
 • Zbyněk Moravec, Irena Moravcová, Hřbitovy Moravské Ostravy do roku 1785, Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska 30, 2016, s. 198-218.
 • Michal Živný, Zbyněk Moravec, Traces of Dissection on Human Skeletal Remains of the First Half of 19th Century from Ostrava, Czech Republic, Interdisciplinaria archaeologica Natural Sciences in Archaeology VII, 2/2016, p. 197-205.
 • Moravec Zbyněk, Zezula Michal, Archeologické prameny: Každodenní život středověkého měšťana. (Przybylová Blažena red.) Ostrava. Počátky a vývoj středověkého města. Ostrava 2017, s. 154-181.

Redakční práce:

 • Spolu s K. Barcuchovou: Cesta ke Zlaté bule sicilské 1, Ostrava 2012, ISBN 978-80-904316-2-1. (editor s K. Barcuchovou a R. Berthou).
 • Zpravodaj Ostravského muzea

Novinové články:

 • Statisíce let starý artefakt, Moravskoslezský deník, 10. května 2014.
 • Meč z Koblova, Moravskoslezský deník, 24. května 2014.
 • Středověký džber, Moravskoslezský deník, 7. června 2014.
 • Příběh zmizelé kaple, Zpravodaj centrum, červenec srpen 2014.
 • Bagry přímo na ulici odkryly lidské ostatky, Moravskoslezský deník, 16. července 2014.
 • Abeceda výstavy Příběh zapomenutého hřbitova, Moravskoslezský deník, 22. července 2014.

Autorská výstava:

 • Tvář středověké Ostravy, Ostravské muzeum, 2007
 • Příběh zapomenutého hřbitova, Ostravské muzeum, 2014

Spolupráce na výstavě:

 • Král, který létal, Ostravské muzeum, 2010-2011
 • Podíl na stále expozici Ostravského muzea, Ostravské muzeum, od 2009
 • Cesta ke Zlaté bule sicilské, Ostravské muzeum 2012  
 • Košický poklad, Ostravské muzeum 2013

Odkazy na články v pdf:

 • Hřbitovy Moravské Ostravy do roku 1785 - odkaz 
 • Odpadní jímka z ulice 28. října v Ostravě - odkaz
 • Středověké hrací kostky z Moravské Ostravy - odkaz
 • Hřbitov okolo kaple sv. Lukáše v Ostravě - archeologicko-antropologická analýza - odkaz
 • Traces of Dissection on Human Skeletal Remains of the First Half of 19 th Century from Ostrava - odkaz
 • Ulice středověké Ostravy - odkaz

 


Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory: