Nacházíte se na: Archív výstav a akcí » 2015 » I pro muzeum válka skončila »


Kalendář událostí

Duben 2019
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

Velikonoční dílny - výroba zapichovátek

Srdečně Vás zveme na Velikonoční dílny pro děti i dospělé, které se uskuteční v neděli 14. 4. od 9 do 17 hodin v přízemí Ostravského muzea. Dílny vede Markéta Jarešová

15 16 17

Komentovaná prohlídka výstava "Rezonance světla a tmy" - 16:30

Provede Vás autorka výstavy Ing. arch. Dana Raková. Součástí komentované prohlídky bude i krátká exkurze ke kostelu sv. Václava. Návštěvníci budou mít možnost za pomocí speciálních brýlí vyzkoušet pohyb s omezením zraku a vnímat prostředí kostela hmatem, čichem a sluchem. Poté, přibližně v 17 hodin, se uskuteční workshop s haptickým (dotykovým) zařízením Touch, s jehož použitím lze docílit ohmatání virtuálních objektů. haptické zařízení představí firma MCAE Systems z Kuřimi.
Vstupné: odpovídá ceně vstupného na výstavu: 70 Kč / 50 Kč / 150 Kč (základní /snížené / rodinné)

18 19 20 21
22 23 24

Křižovatky slezské kinematografie

Filmový kritik a publicista Martin Jiroušek připravil pro přátele klasického filmu cyklus pěti setkání nad znovuobjevenými filmy ze 60. let z Ostravska (termín posledního dílů cyklu: 28. 5.). Předpokládaná délka pořadu: 120 min. Jednotné vstupné: 30,- Kč. Začátek v 17 hodin.

Den Země 2019 - Hlavní třída, Ostrava-Poruba

Stánek Ostravského muzea - Ostrava-Poruba, Hlavní třída, 9:00–16,30 hod.)

Ruční výroba symbolů jara s důrazem na procvičování jemné motoriky a práce s přírodními materiály. Pletení věnečků z proutí břízy a vrby.

Vědomostní soutěže z botaniky a geologie: přiřazování semen k plodům, ukázky větviček vrb, poznávání hornin

25

Den Země - Komentovaná vycházka přírodní památkou Turkov

KSraz zastávka Bedřicha Nikodéma v 8,45 (tram č. 4, bus 39 aj.) Kontakt a rezervace na komentované vycházky: Ing. Zdenka Rozbrojová, botanička Ostravského muzea, mob. 774 642 646.

26

Den Země - Komentovaná vycházka soutokem Ostravice s Lučinou směrem na Hranečník

Sraz zastávka Černá louka v 8,45 (tram 4, 10, 12). Kontakt a rezervace na komentované vycházky: Ing. Zdenka Rozbrojová, botanička Ostravského muzea, mob. 774 642 646.

27 28
29 30

Novinky

Velikonoce - otevírací doba

pátek 19. dubna 2019 - ZAVŘENO, sobota 20. dubna 2019 - 9:00 - 13:00, neděle 21. dubna 2019 - ZAVŘENO, pondělí 22. dubna 2019 - ZAVŘENO,

16.04.2019 zobrazit


I pro muzeum válka skončila

16. 4. - 31. 5. 2015

Dne 14. března 1939 ve 22 hodin byly městské muzeum a archiv v Ostravě, které sídlily od roku 1931 ve Staré radnici, obsazeny ordnery. Muzeum bylo v té době stabilizovaným ústavem, finančně i prostorově zabezpečeným, s pestrými a poměrně bohatými sbírkami. Chyběli mu však vzdělaní odborníci a situace se za protektorátu a po vypuknutí 2. světové války ještě zhoršovala. Vedením muzea i archivu byl pověřen ostravský německý novinář, archivář a historik Richard Drapala. Ten se však více zabýval vytvořením Archivu pro dějiny dolování a průmyslu ostravské oblasti (Archiv für Bergbau- und Industriegeschichte im Ostrauer Kreis) a Muzea dolování a hutnictví (Bergbau- und Hüttenmuseum) než městským muzeem. Vládní komisař pro Moravskou Ostravu Emil Beier pověřil dne 13. června vedením městského muzea i archivu PhDr. et ThDr. Julia Klitznera, člena NSDAP. Klitzner v čele těchto institucí vydržel až do osvobození města, kdy dopoledne 30. dubna 1945 urychleně v doprovodu příslušníka gestapa odjel osobním autem z Ostravy.

Návštěvníci v zoologické expozici, 1939-1942

Na přelomu let 1944 a 1945 začal Klitzner rozvážet muzejní sbírkové předměty do různých úkrytů. Spousta sbírkových předmětů se proto po 2. světové válce nenašla.

Dochovaly se i zprávy o ideologických čistkách, které Klitzner prováděl ve sbírkovém fondu muzea. Nechal např. ničit sbírkové předměty patřící do legionářského oddělení muzea nebo památky na prvního prezidenta Československa T. G. Masaryka. Některé sbírkové předměty z bronzu měly být odvezeny do sběru kovů pro válečné účely. Českým zaměstnancům muzea se povedlo zachránit před zkázou např. památky na ostravského politika, spisovatele a novináře Františka Sokola Tůmu či bronzové pamětní desky z průčelí Nové radnice.

K historii muzea ve válečných letech od března 1939 do dubna 1945 je málo dochovaných pramenů, korespondence byla rovněž zničena. Přírůstkové knihy a inventáře sbírek jsou velmi torzovité, u některých jsou vytržené stránky. Vystavena bude dochovaná inventární kniha a některé publikace, které v té době muzeum vydalo.

Stav muzea po 30. dubnu 1945 bude veřejnosti přiblížen např. kopií přihlášky válečných škod, kterou podal Oldřich Dušek, tehdejší správce městského muzea a archivu.

Návštěva vládního komisaře Moravské Ostravy Emila Beiera v muzeu

Ve druhé části výstavy si její autoři určili za cíl přiblížit, především pomocí dobových fotografií, fašistickou okupaci Moravské Ostravy a bojové události v rámci Ostravské operace. V průběhu tohoto významného bojového střetnutí osvobodila vojska 4. ukrajinského frontu, v jehož sestavě bojovali po boku sovětských i českoslovenští vojáci, dne 30. dubna 1945 Moravskou Ostravu. Objektivem fotoaparátu byla zachycena např. zničená bojová technika válčících stran, vítání osvoboditelů v ulicích Moravské Ostravy či portréty účastníků Ostravské operace. Fotografie relativně známé doplní i fotografie představené veřejnosti pravděpodobně poprvé.

Návštěvníci budou mít rovněž jedinečnou příležitost spatřit dobové předměty, které tvořily vybavení tanku T-34 Mikuláše Končického, který se jako velitel tanku v sestavě 1. čs. samostatné tankové brigády v SSSR bezprostředně podílel na osvobození Moravské Ostravy. Opomenuta nezůstane ani úloha 1. čs. smíšené letecké divize v SSSR, jejíž příslušníci se operace rovněž aktivně zúčastnili.

Ostravské muzeum umožní návštěvníkům spatřit i další výjimečný sbírkový předmět – maršálskou uniformu A. I. Jeremenka, který byl od 26. března 1945 v té době ještě jako generál armády, velitelem 4 ukrajinského frontu. Výstavu doplní soudobé zbraně, řády a vyznamenání, předávané hrdinům II. světové války.

 

Mgr. Kateřina Barcuchová
Bc. Roman Bertha


Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory: