Nacházíte se na: Archív výstav a akcí » 2014 » L. Cranach a A. Dürer »


Kalendář událostí

Leden 2021
Po Út St Čt So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26

Křižovatky slezské kinematografice - Syčák III. - ZRUŠENO

26. leden / 17 hod.: Špionážní záškodníci ve Vítkovicích aneb Případ Z8 (1948)

27 28 29 30 31

Novinky

OD 18. 12. ZAVŘENO

Těšíme se na Vás v novém roce, přejeme Vám klidné a radostné prožití vánočních svátků a do nového roku hlavně pevné zdraví a optimismus.

01.12.2020 zobrazit


L. Cranach a A. Dürer

 

Albrecht Dürer a jeho současníci

19. 12. 2013 - 27. 2. 2014

Výstava ze sbírek Východoslovenského muzea v Košicích.

 

Ostravské muzeum ve svých prostorách zpřístupní od 19. 12. 2013 do konce února 2014 výstavu, která je výběrem z nejúspěšnějších výstav grafiky Východoslovenského muzea, které v minulém roce oslavilo 140 roků od svého vzniku. Vzácná sbírka grafiky byla představená již v mnoha středoevropských městech, v Ostravě však bude mít svou premiéru teprve nyní.

Vystavený soubor grafických listů pochází z testamentárního odkazu Imricha Henszelmanna z roku 1888. Tento filantrop, vědec a milovník umění byl jedním ze zakladatelů Hornouhorského muzeálneho spolku. Původním vzděláním lékař, ale především zakladatel umělecké historie v Uhrách, jako první specifikova požadavek zaožit v Košicích muzeum. Stalo se to na konferenci přírodovědců v Košicích v roce 1846. Hornouhorský muzeálny spolok, předchůdce dnešního muzea, ale vznikl až v roce 1872, tedy v tomtéž roce, jako bylo založeno první muzeum v Ostravě Karlem Jaromírem Bukovanským.

Imrich Henszlmann po své smrti odkázal mladému muzeu celou svou uměleckohistorickou sbírku. K dnešnímu dni se podařilo spolehlivě identifikovat 352 grafických listů pocházejících z této pozůstalosti. Je nutno poznamenat, že roku 1919 byla část této sbírky převedena, spolu s jinými sbírkovými předměty muzea a inventárními knihami do Muzea krásných umění v Budapešti. Prostřednictvím ministerstva školství a kultury se v roce 1968 zpět do Košíc vrátilo 294 grafických listů jako výměna za některá personalia Františka Rákocziho II.

O původu sbírky a způsobu jejího získání Imrichem Henszelmannem můžeme uvažovat opravdu jen hypoteticky, neboť žádné záznamy ani evidence se v archivu muzea nezachovaly. Jsou to pouze dohady na základě jeho bohaté korspondence s knihkupci a antikvariáty v Budapešti, Vídni apod. Část sbírky pochází určitě z některých jeho cest do zahraničí a pobytů ve Francii, Rakouku, Itálii, Anglii a Německu.

Tato rozsáhlá sbírka grafických listů obsahuje v doposud identifikovaných dílech folianty jichž dílo bude možno na výstavě spatřit, je to např. kolekce dřevořezů a mědirytin Albrechta Dürera, dílo o něco staršího Martina Schongauera a Martina Zatzingera, ale rovněž grafické listy jeho současníků Hanse Schaufeleina, Lucase Cranacha, Albrechta Glockendona, Hanse Burkmaira, Ludwiga Kruga a dalších.

 

Lucas Cranach - originální malby z počátku 16. století

5. 2. - 27. 2. 2014

Jedním z nejznámějších autorů grafik z přelomu 15. a 16. století  na výstavě „Albrecht Dürer a jeho současníci“ v Ostravském muzeu je i Lucas Cranach.  Ostravské muzeum přivezlo na výstavu i osm originálních maleb tohoto autora.

Vrcholnou událostí výstavy bude představení obrazu s názvy „Žehnající Jezulátko s křížem“ a „Kristus Trpitel“. Jedinečnost spočívá v tom, že tento obraz bude současné veřejnosti představen vůbec poprvé. Desítky let byl uložen v depozitáři Národní galerie v Praze a teprve nedávno bylo dokončeno jeho náročné restaurování. Ostrava, respektive výstavní sály Ostravského muzea budou  de facto místem jeho celosvětové premiéry.  Poděkování patří Národní galerii - generálnímu řediteli  prof. Vlnasovi, kurátorce sbírky starého umění PhDr.  Kotkové a hlavnímu restaurátorovi doc. Kuthanovi. 

Všechny obrazy vystavené v Ostravském muzeu mají nevyčíslitelnou historickou hodnotu.  Obrazy instalované na stěnách budou chráněny speciální laserovou závorou, menší rozměry budou v pancéřových vitrínách.

Záštitu nad výstavou převzala paní Simona Piperková, náměstkyně primátora statutárního města Ostravy.

 RNDr. Jiřina Kábrtová

 

Lucas Cranach (4.10. 1472  Kronach u Bamberka – 16.10. 1553  Výmar)

Současník Albrechta Dürera, jeden z nejvýznamnějších představitelů německé renesance, působil ve Wittenbergu (Sasko-Anhaltsko). V grafice se sice krátce, ale zato velmi úspěšně věnoval dřevořezům a jeho, někdy až naturalisticky podané scény, plné dynamiky a zájmu o krajinu, se řadí k umění, které - věrné německé tradici - neváhá své výrazové prostředky obohatit o nové prvky, inspirované italskými mistry. Jeho dřevořezy upoutají především plností tvarů a absencí plošné ornamentálnosti, typické pro německou školu. Jeho dílo silně ovlivnilo a dalo podněty tzv. Dunajské (Podunajské) škole (objev přírody podunajské krajiny s hustou listnatou a jehličnatou vegetací), jejímž výrazným představitelem byl také například Albrecht Altdorfer.

 

Vystavené obrazy:

Dvojobraz   „Žehnající Jezulátko s křížem“ a „Kristus Trpitel“, kolem 1520
Podobizna kurfiřta Fridricha III. Saského,  1532
Nechte maličkých ke mně přijít, kolem r. 1538
Madona s dítětem, kolem r. 1525
Panna Marie Bolestná, 16. stol.
Kristus a cizoložnice, po r. 1537
Stětí sv. Jana Křtitele, kopie z poč. 17. stol. (vlevo dole jedna postava s podobou L. Cranacha st.)
Mše sv. Řehoře (anonym, dílna Lucase Cranacha) 1540 - 1550

 


.


Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory: