Nacházíte se na: Archiv výstav a akcí » 2022 » Jdeme nakupovat » pravidla-souteze »


Kalendář událostí

Listopad 2022
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6
7

Tereza Tejklová / Jedlé houby a jim podobné jedovaté

Podzimní cyklus přednášek s mykologickou tématikou, začátek v 17 hodin.

8 9 10 11

literární podvečer

Fráňa Šrámek (70 let od úmrtí)

12 13
14

Vít Balner a Michal Graca / Beseda o houbách

Podzimní cyklus přednášek s mykologickou tématikou, začátek v 17 hodin.

15 16 17

Státní svátek - máme otevřeno od 10 do 17 hod.

Ostravské muzeum bude otevřeno i ve státní svátek 17. listopadu do 10.00 do 17.00

18

literární podvečer

Bohuslav Reynek (130 let od narození)

19

Slezská ornitologická společnost

20
21

Vít Balner / Houby našich zahrad

Podzimní cyklus přednášek s mykologickou tématikou, začátek v 17 hodin.

22 23 24 25 26 27

Rozloučení s výstavou

otevřeno od 10 do 17 hodin / komentované prohlídky výstavou ve 13 a v 15 hodin / výtvarné dílny - malování na textilní tašky / soutěž

28

Michal Graca / Nebojme se pavučinců

Podzimní cyklus přednášek s mykologickou tématikou, začátek v 17 hodin.

29 30

Novinky

Sbírky online

Online prezentaci sbírek ostravského muzea naleznete na https://sbirkyonline.ostrmuz.cz/

08.03.2021 zobrazit


Katalog knihovny on-line

29.11.2021 zobrazit


pravidla-souteze

Pravidla soutěže (Facebook a dernisáž 27. 11. 2022)

Pořadatel soutěže, organizátor soutěže a účastník soutěže.

Pořadatelem a organizátorem Soutěže je Ostravské muzeum, příspěvková organizace, Masarykovo nám. 1, Ostrava, IČ: 00097594, dále jen „Pořadatel“.

Účastníkem je fyzická osoba starší 15 let s doručovací adresou na území České republiky, která akceptuje pravidla Soutěže. Dále jen „Účastník“. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k Organizátorovi a Pořadateli Soutěže, jakož i osoby takovým osobám blízké dle §22 Občanského zákoníku.

Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s platformou Facebook a platforma Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci Soutěže poskytujete Pořadateli/Organizátorovi, nikoliv společnosti Facebook.

Podmínky soutěže

Soutěž probíhá od 22. 11. 2022 do 27. 11. 17.00 hodin na fanpage Pořadatele na adrese https://www.facebook.com/Ostravskemuzeum, tedy výhradně prostřednictvím platformy Facebook u kategorie Facebook soutěže a ve dnu 27.11. 2022 v čase od 10.00 do 17.00 hodin v prostorách muzea.

Soutěžící se do Soutěže zapojí vložením komentáře obsahujícím odpověď na soutěžní otázku.

Vložením komentáře/losovacího lístku do soutěžního boxu přijímá Účastník veškeré podmínky soutěže. Komentář musí být v českém jazyce, splňovat pravidla platformy Facebook, nesmí obsahovat vulgarismy ani útoky na Pořadatele, Organizátora nebo jiné osoby.

Každý Účastník smí soutěžit pouze jednou a již jednou zaslanou/vloženou odpověď nemůže dodatečně opravit.

Pokud Pořadatel soutěže zjistí, že se Účastník zúčastnil soutěže vícekrát i pod jinými osobními údaji, je oprávněn vyřadit Účastníka ze soutěže.

Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže ty Účastníky, kteří porušují pravidla nebo u kterých existuje podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z Účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému Účastníkovi k získání výhry.

Výhry

Po skončení soutěže vybere Pořadatel 3 výherce v každé kategorii, a to ze všech komentářů splňujících pravidla Soutěže.

Výhrou prezenční soutěže je: 1. místo: Stříbrná tolarová medaile a drobné dárky, 2. místo: kniha Poslední dny Jana Masaryka a drobné dárky, 3. místo: drobné dárky.

Výhrou Facebookové soutěže je: 1. místo: kniha Příběh zapomenutého hřbitova a drobné dárky, 2. místo: kniha Poslední dny Jana Masaryka a drobné dárky, 3. místo: drobné dárky.

Výherce soutěže bude o výhře informován nejpozději do 5 dnů od skončení soutěže zaslanou soukromou zprávou.

Jednotliví Účastníci mohou během soutěže získat maximálně jednu výhru.

Za účelem zaslání výhry bude výherce požádán o kontaktní údaje (jméno, příjmení, email a telefonní číslo) a to prostřednictvím soukromé zprávy nebo vyplněním soutěžního lístku. Výhru si výherce vyzvedne v budově Ostravského muzea po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě.

Účastníci nejsou oprávněni požadovat peněžité plnění výměnou za ceny v soutěži a také nemohou požadovat jakákoli jiná plnění než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. Na výhru nevzniká právní nárok.

Pokud výherce nedodá své kontaktní údaje do 10 dnů od žádosti, výhra propadá a výherce na ni ztrácí nárok.

Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 (dále jen „GDPR“) a platnou legislativou České republiky. Pořadatel je správcem osobních údajů a Organizátor je zpracovatel osobních údajů ve smyslu ve smyslu čl. 4 GDPR.

Pořadatel má oprávněný zájem získat a zpracovávat osobní údaje Účastníků v rozsahu jméno, příjmení, obsah komentáře pro účel soutěže po dobu 1 roku od začátku soutěže. Proti zpracování osobních údajů lze podat kdykoliv námitku posláním soukromé zprávy fanpage Pořadatele na platformě Facebook.

Ostatní práva na přístup, opravu, výmaz uplatníte použitím nástrojů platformy Facebook. Právo na omezení zpracování můžete uplatnit posláním soukromé zprávy fanpage Pořadatele na platformě Facebook.

Závěrečná ujednání

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit pravidla soutěže, bez uvedení dalšího důvodu soutěž zkrátit nebo přerušit, přičemž jeho rozhodnutí je účinné okamžikem zveřejnění.

Rozhodnutí Pořadatele ve všech otázkách týkajících se Účastníků, soutěže nebo výher je konečné.

 


Zde naleznete pravidla k probíhající soutěži na sociálních sítích 


Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory: