Nacházíte se na: Archiv výstav a akcí » 2022 » Jdeme nakupovat » pravidla-souteze »


Kalendář událostí

Červen 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14

DEN OTCŮ V OSTRAVSKÉM MUZEU / Dny Fajne rodiny 2024

14. 6. 2024
15.00—17.00
vstup volný

15

OSTRAVSKÁ MUZEJNÍ NOC 2024 / Cestuj časem

V sobotu 15. 6. 2024 se uskuteční patnáctý ročník kulturního festivalu Ostravská muzejní noc. Až do pozdních nočních hodin můžete nahlédnout do ostravských institucí a organizací, které se věnují kultuře, vzdělávání a dalším sociálním aktivitám. Slavnostní zahájení se uskuteční letos poprvé na Masarykově náměstí v 17 hodin. Tématem letošního ročníku je 100 let Velké Ostravy, tak
Cestuj časem.
Vstup je i letos zdarma.
16
17 18 19

VERNISÁŽ VÝSTAVY / Od koně k vykřičníku / Od znaku k logu

středa 19. 6. 2024 / v 17 hodin
vstup na vernisáž volný

20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Novinky

Ostravská muzejní noc v Ostravském muzeu / 15. 6. 2024

V sobotu 15. 6. 2024 se uskuteční patnáctý ročník kulturního festivalu Ostravská muzejní noc. Až do pozdních nočních hodin můžete nahlédnout do ostravských institucí a organizací, které se věnují kultuře, vzdělávání a dalším sociálním aktivitám. Slavnostní zahájení se uskuteční letos poprvé na Masarykově náměstí v 17 hodin. Tématem letošního ročníku je 100 let Velké Ostravy, tak Cestuj časem. Vstup volný.

03.06.2024 zobrazit


pravidla-souteze

Pravidla soutěže (Facebook a dernisáž 27. 11. 2022)

Pořadatel soutěže, organizátor soutěže a účastník soutěže.

Pořadatelem a organizátorem Soutěže je Ostravské muzeum, příspěvková organizace, Masarykovo nám. 1, Ostrava, IČ: 00097594, dále jen „Pořadatel“.

Účastníkem je fyzická osoba starší 15 let s doručovací adresou na území České republiky, která akceptuje pravidla Soutěže. Dále jen „Účastník“. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k Organizátorovi a Pořadateli Soutěže, jakož i osoby takovým osobám blízké dle §22 Občanského zákoníku.

Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s platformou Facebook a platforma Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci Soutěže poskytujete Pořadateli/Organizátorovi, nikoliv společnosti Facebook.

Podmínky soutěže

Soutěž probíhá od 22. 11. 2022 do 27. 11. 17.00 hodin na fanpage Pořadatele na adrese https://www.facebook.com/Ostravskemuzeum, tedy výhradně prostřednictvím platformy Facebook u kategorie Facebook soutěže a ve dnu 27.11. 2022 v čase od 10.00 do 17.00 hodin v prostorách muzea.

Soutěžící se do Soutěže zapojí vložením komentáře obsahujícím odpověď na soutěžní otázku.

Vložením komentáře/losovacího lístku do soutěžního boxu přijímá Účastník veškeré podmínky soutěže. Komentář musí být v českém jazyce, splňovat pravidla platformy Facebook, nesmí obsahovat vulgarismy ani útoky na Pořadatele, Organizátora nebo jiné osoby.

Každý Účastník smí soutěžit pouze jednou a již jednou zaslanou/vloženou odpověď nemůže dodatečně opravit.

Pokud Pořadatel soutěže zjistí, že se Účastník zúčastnil soutěže vícekrát i pod jinými osobními údaji, je oprávněn vyřadit Účastníka ze soutěže.

Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže ty Účastníky, kteří porušují pravidla nebo u kterých existuje podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z Účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému Účastníkovi k získání výhry.

Výhry

Po skončení soutěže vybere Pořadatel 3 výherce v každé kategorii, a to ze všech komentářů splňujících pravidla Soutěže.

Výhrou prezenční soutěže je: 1. místo: Stříbrná tolarová medaile a drobné dárky, 2. místo: kniha Poslední dny Jana Masaryka a drobné dárky, 3. místo: drobné dárky.

Výhrou Facebookové soutěže je: 1. místo: kniha Příběh zapomenutého hřbitova a drobné dárky, 2. místo: kniha Poslední dny Jana Masaryka a drobné dárky, 3. místo: drobné dárky.

Výherce soutěže bude o výhře informován nejpozději do 5 dnů od skončení soutěže zaslanou soukromou zprávou.

Jednotliví Účastníci mohou během soutěže získat maximálně jednu výhru.

Za účelem zaslání výhry bude výherce požádán o kontaktní údaje (jméno, příjmení, email a telefonní číslo) a to prostřednictvím soukromé zprávy nebo vyplněním soutěžního lístku. Výhru si výherce vyzvedne v budově Ostravského muzea po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě.

Účastníci nejsou oprávněni požadovat peněžité plnění výměnou za ceny v soutěži a také nemohou požadovat jakákoli jiná plnění než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. Na výhru nevzniká právní nárok.

Pokud výherce nedodá své kontaktní údaje do 10 dnů od žádosti, výhra propadá a výherce na ni ztrácí nárok.

Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 (dále jen „GDPR“) a platnou legislativou České republiky. Pořadatel je správcem osobních údajů a Organizátor je zpracovatel osobních údajů ve smyslu ve smyslu čl. 4 GDPR.

Pořadatel má oprávněný zájem získat a zpracovávat osobní údaje Účastníků v rozsahu jméno, příjmení, obsah komentáře pro účel soutěže po dobu 1 roku od začátku soutěže. Proti zpracování osobních údajů lze podat kdykoliv námitku posláním soukromé zprávy fanpage Pořadatele na platformě Facebook.

Ostatní práva na přístup, opravu, výmaz uplatníte použitím nástrojů platformy Facebook. Právo na omezení zpracování můžete uplatnit posláním soukromé zprávy fanpage Pořadatele na platformě Facebook.

Závěrečná ujednání

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit pravidla soutěže, bez uvedení dalšího důvodu soutěž zkrátit nebo přerušit, přičemž jeho rozhodnutí je účinné okamžikem zveřejnění.

Rozhodnutí Pořadatele ve všech otázkách týkajících se Účastníků, soutěže nebo výher je konečné.

 


Zde naleznete pravidla k probíhající soutěži na sociálních sítích 


Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory: