Nacházíte se na: Archív výstav a akcí » 2012 » Iva Mrázková - Imaginární prostor »


Kalendář událostí

Duben 2019
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

Velikonoční dílny - výroba zapichovátek

Srdečně Vás zveme na Velikonoční dílny pro děti i dospělé, které se uskuteční v neděli 14. 4. od 9 do 17 hodin v přízemí Ostravského muzea. Dílny vede Markéta Jarešová

15 16 17

Komentovaná prohlídka výstava "Rezonance světla a tmy" - 16:30

Provede Vás autorka výstavy Ing. arch. Dana Raková. Součástí komentované prohlídky bude i krátká exkurze ke kostelu sv. Václava. Návštěvníci budou mít možnost za pomocí speciálních brýlí vyzkoušet pohyb s omezením zraku a vnímat prostředí kostela hmatem, čichem a sluchem. Poté, přibližně v 17 hodin, se uskuteční workshop s haptickým (dotykovým) zařízením Touch, s jehož použitím lze docílit ohmatání virtuálních objektů. haptické zařízení představí firma MCAE Systems z Kuřimi.
Vstupné: odpovídá ceně vstupného na výstavu: 70 Kč / 50 Kč / 150 Kč (základní /snížené / rodinné)

18 19 20 21
22 23 24

Křižovatky slezské kinematografie

Filmový kritik a publicista Martin Jiroušek připravil pro přátele klasického filmu cyklus pěti setkání nad znovuobjevenými filmy ze 60. let z Ostravska (termín posledního dílů cyklu: 28. 5.). Předpokládaná délka pořadu: 120 min. Jednotné vstupné: 30,- Kč. Začátek v 17 hodin.

Den Země 2019 - Hlavní třída, Ostrava-Poruba

Stánek Ostravského muzea - Ostrava-Poruba, Hlavní třída, 9:00–16,30 hod.)

Ruční výroba symbolů jara s důrazem na procvičování jemné motoriky a práce s přírodními materiály. Pletení věnečků z proutí břízy a vrby.

Vědomostní soutěže z botaniky a geologie: přiřazování semen k plodům, ukázky větviček vrb, poznávání hornin

25

Den Země - Komentovaná vycházka přírodní památkou Turkov

KSraz zastávka Bedřicha Nikodéma v 8,45 (tram č. 4, bus 39 aj.) Kontakt a rezervace na komentované vycházky: Ing. Zdenka Rozbrojová, botanička Ostravského muzea, mob. 774 642 646.

26

Den Země - Komentovaná vycházka soutokem Ostravice s Lučinou směrem na Hranečník

Sraz zastávka Černá louka v 8,45 (tram 4, 10, 12). Kontakt a rezervace na komentované vycházky: Ing. Zdenka Rozbrojová, botanička Ostravského muzea, mob. 774 642 646.

27 28
29 30

Novinky

Velikonoce - otevírací doba

pátek 19. dubna 2019 - ZAVŘENO, sobota 20. dubna 2019 - 9:00 - 13:00, neděle 21. dubna 2019 - ZAVŘENO, pondělí 22. dubna 2019 - ZAVŘENO,

16.04.2019 zobrazit


Iva Mrázková - Imaginární prostor

Akademická malířka a sochařka

Narozena v roce 1964 v Opavě, žije a pracuje v Lucembursku

Studium:

1978-82 - Střední uměleckoprůmyslová škola v Praze
1983-89 - Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze obor textilní výtvarnictví
1987 - Stipendium na Akademii Pietra Vanucci, Perugia (I)
1992 - Stipendium na Cité Internationale des Arts, Paříž (F)
2006 - Stipendium lucemburského Ministerstva kultury na realizaci ocelových soch

Ocenění:

2009 - Jmenována „Rytířkou řádu za zásluhy“ (L)
2008 - Cena Petra Bezruče, Opava (CZ)
1993 - Cena kritiky, Bienále mladých, Esch/Alzette (L)
1992 - Cena pro mladé umělce,Salón CAL, Lucemburk (L)
          - Čestné uznání, Salón Společnosti francouzských umělců, Grand Palais, Paříž (F)
1991 - Cena bienále a Cena kritiky, Bienále mladých, Esch/Alzette (L)
1989 - Cena rektora, Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha (CZ)
1986 - Cena na Národní soutěži grafiky, Ostrava (CZ)
1980 - Zlatá Néhruova medaile, Mezinárodní Shankarova soutěž, New Delhi, Indie


Dílem Ivy Mrázkové, „světem s počátkem v čase a ohraničením v prostoru“ (Immanuel Kant) se prolíná několik jednotících prvků, prozrazujících neobyčejně pluralitní výtvarnou osobnost.

Proces hledání a utváření autonomním způsobem konstruovaného výtvarného prostoru modelově demonstruje originální konceptuálně-zobrazující prostředí, jehož je obecný formát kresby, malby či skulptury pouhým nuceně ohraničujícím modulem. V Iviných obrazech, skulpturách i objektech nacházíme navíc základní, jakoby apriorní tendenci k figuraci tvaru. Takto definovaná tvůrčí energie má v zásadě dvě úrovně – úroveň konkrétní a úroveň transcendentní, přičemž tato je spíše symbolem energie imaginárního člověka.

Vztah vnitřního a vnějšího v dílech Ivy Mrázkové a následná „flashback“ tohoto konfliktu, patrný zejména v Iviných velkoformátových obrazech (ale zdaleka nejen tam), vytvářený základní inklinací k architektonickému a konceptuálnímu vidění obrazové plochy, je velmi pregnantně stanoven především v dílech mladšího období Iviny tvorby. Skrze intuitivní znakové konstrukce skrytě definovaných symbolů a jejich významů sledujeme jakousi „piktomachii“ čistě malířských elementů, jakožto archetypálních základů tohoto výtvarného media. Společně s vývojem formální stránky Ivina díla je možno pozorovat postupnou precizaci zdánlivě neživých symbolologických hledisek, které se projevují, v souladu s instinktivním cítěním řádu, nejzřetelněji v souboru většiny mladších prací, které jsou základem naší výstavy, a to nezávisle na volbě výtvarného media.

Iva Mrázková svá díla vytváří striktně a vědomě na sedimentu paměti, jenž není ničím jiným, než pokorou před kontinuálním vývojem klasického umění. A součástí tohoto nekonečného, magického vývojového řetězce je Ivina tvorba v plném rozsahu své názorové a formální různorodosti. Také toto kriterium však může mít dva úhly pohledu. Prvním z nich je zřetelná vazba na kontinuální linii současného světového malířství, druhým pak poučené čerpání z klasických renesančních předloh, prozrazující touhu vnímavé duše pochopit  podstatu výtvarného umění a s tímto poznáním následně vést dialog.

Typickým, přesto však divákem na první pohled obtížně uchopitelným, je v Ivině tvorbě ženský princip. Jeho přítomnost se odráží v kontrastu k existenciálním tématům a vyhraňuje se vůči surové hmotě i zdánlivě chladným architektonickým principům. V jejím podání je malířství jako konstrukce, a úloha malíře zde sugeruje úlohu architektura obrazové plochy.  

Tyto pojmy samy o sobě prozrazují, že autorka cítí upřímnou potřebu dostát nárokům kladeným na malíře bez rozdílu epoch. Zmocňuje se při tom obdivuhodným způsobem jedné ze základních disciplín malířství, tedy kompozice, tím, že hledá i nalézá odpovědi na otázky po její funkci a podstatě.

Rodokmen prací Ivy Mrázkové je nicméně mnohem složitější. Fenomenologie obecně platné tenze vyvěrající ze samé prapodstaty výtvarného umění od prvopočátku – dvojvládí kresebného (lineárního) projevu, spolu se snahou co nejdokonaleji postihnout objem proměnným katalyzátorem (barvou), zajímá malířku sama o sobě. Primárním, fakticky však rozhodujícím faktorem, které stav a vývoj Iviny tvorby přímo určují, usměrňují a v sobě samém ihned hodnotí, je prostor.

Iva Mrázková je ve svém díle Davidem či spíše Dalilou bojující s uchopením malířského výrazu a objektu zobrazení... Její dílo je již nyní významným příspěvkem současnému evropskému malířství a potvrzuje nesmrtelnost klasického uměleckého media v obtížné době laciného přehodnocování uměleckých hodnot.

David Majer, historik umění Ostravského muzea

Samostatné výstavy:

2012 - Ostravské muzeum, Ostrava (CZ)
2011 - Dům kultury, Mersch (L)
          - Kostel Sv. Václava, Praha (CZ)
          - Lázně Klimkovice (CZ)
          - Mediart, Lucemburk (L)
2010 - Městská galerie, Litomyšl (CZ)
          - Národní lucemburský archív, Lucemburk (L)
2009 - Kulturní centrum Neumünster (L)
          - Galerie Bří Špillarů, Domažlice (CZ)
2008 - Lucemburský dům, New York (USA)
          - ArtKirchberg, LBLux, Lucemburk (L)
2007 - Galerie zámku Bourglinster (L)
          - Oblastní galerie, Opole (PL)
2006 - Wernerův dům, Lucemburk (L)
          - Západočeské muzeum, Plzeň (CZ)
2005 - Nostický palác, Praha (CZ)
2004 - Městská galerie, Esch/Alzette (L)
          - Městská galerie, Krnov (CZ)
          - Galerie LBLux, Lucemburk (L)
2003 - Galerie Clairefontaine, Lucemburk (L)
          - Galerie Marcholt, Katowice (PL)
2001 - Městská galerie, Katowice (PL)
2000 - Galerie Clairefontaine, Lucemburk (L)
          - Galerie Am Postdamer Platz, Berlín (D)
          - Trienále grafiky, Chamalières (F)
1999 - Galerie Schweitzer, Lucemburk (L)
          - Slezské muzeum, Opava (CZ)
          - Galerie umění, Ostrava (CZ)
          - Městská galerie, Karlovy Vary (CZ)
1998 - Mezinárodní divadlo, Frankfurt nad Mohanem (D)
1994 - Galerie Atalante, Evian (F)
          - Galerie Schweitzer, Lucemburk (L)
1992 - Cité des Arts, Paříž (F)
1991 - Galerie La Cité, Lucemburk (L)
          - Galerie L‘Angle Aigu, Brusel (B)
1990 - Artgallery, Gallup, New Mexico (USA)
          - Galerie La Cité, Lucemburk
1988 - Studio Opava

Kolektivní výstavy:

2011 - Art&Light, Hesperange (L)
          - Salón CAL, CarréRotondes, Lucemburk (L)
          - Gartenschau, Kaiserslautern (D)
2010 - Salón CAL, CarréRotondes, Lucemburk (L)
2009 - NANO, Mezinárodní výstava soch, Junglinster (L)
2007 - Ernest-Pierre de Mansfeld, renesanční princ,
          - Národní muzeum dějin a umění, Lucemburk (L)
2006 - Městská galerie, Saarbrücken (D)
          - ARTTEX, Litovský Mikuláš (SK)
2005 - Kulturní centrum, Roth (D)
2004 - Clam-Gallasův palác, Praha (CZ)
          - Galerie BCEE, Lucemburk (CZ)
2001 - Galerie Frederiksvaerk (DK)
2000 - Lucemburský dům, Brusel (B)
1999 - Knižní bienále, Martin (SK)
1998 - Veletrh ST‘ART, Štrasburk  (F)
1996 - Bienále grafiky, Brno (CZ)
1994 - Salón Contemporaines, Paříž (F)
1992 - Salón Společnosti francouzských umělců, Paříž (F)

Zastoupení ve sbírkách:

Monaco Modern Art Museum, Monaco
Královská knihovna Alberta I., Brusel (B)
Sharjah Art Museum, Spojené Arabské Emiráty
Ministerstvo kultury, Lucembursko
Ministerstvo zahraničních věcí, Lucembursko
Národní knihovna, Lucembursko
Národní literární centrum, Lucembursko
Národní muzeum dějin a umění, Lucembursko
Městské muzeum, Lucemburk (L)
Státní banka a spořitelna, Lucembursko
Banka Dexia, Lucembursko
Banka LBLux, Lucembursko
Populární banka, Lucembursko
Ministerstvo zahraničních věcí, Česká republika
Západočeské muzeum, Plzeň (CZ)

Bibliografie:

Joseph-Paul Schneider: Iva Mrázková, Edice Galerie Schweitzer, 1994
Catherine Chevreux: Iva Mrázková, Edice Galerie Schweitzer, 1998
Lada Hubatová-Vacková: Iva Mrázková, Slezské muzeum Opava, 1999
Mariana Wathelet: Iva Mrázková, Edice Galerie Clairefontaine, 2003
Dr. Beate Reifenscheid: Prostor pro hru, LBLux Lucemburk, 2003
15 let malby- Iva Mrázková, Lucemburk, 2004
Lucemburské inspirace, Nostický palác Praha, 2005
Návštěvy v ateliérech, Edice Mediart Lucemburk, 2006

Ilustrace ke knihám:

2007 - Katja Rausch: Portréty slavných lucemburských žen, Edice Karà
2008 - Corinne Kohl-Crouzet: Přelet nad Lucemburkem
2009 - Jalel El Gharbi: Od mandle...k vínu..., glosář jednoho díla, Edice Velkovévodského institutu, Lucemburk
2010 - Corinne Kohl-Crouzet: Jan Lucemburský
           - Corinne Kohl-Crouzet: Diekirch
2011    Corinne-Kohl-Crouzet: Záhady kněžny Ermesindy


Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory: