Nacházíte se na: Archív výstav a akcí » 2011 » Král, který létal »


Kalendář událostí

Duben 2019
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

Velikonoční dílny - výroba zapichovátek

Srdečně Vás zveme na Velikonoční dílny pro děti i dospělé, které se uskuteční v neděli 14. 4. od 9 do 17 hodin v přízemí Ostravského muzea. Dílny vede Markéta Jarešová

15 16 17

Komentovaná prohlídka výstava "Rezonance světla a tmy" - 16:30

Provede Vás autorka výstavy Ing. arch. Dana Raková. Součástí komentované prohlídky bude i krátká exkurze ke kostelu sv. Václava. Návštěvníci budou mít možnost za pomocí speciálních brýlí vyzkoušet pohyb s omezením zraku a vnímat prostředí kostela hmatem, čichem a sluchem. Poté, přibližně v 17 hodin, se uskuteční workshop s haptickým (dotykovým) zařízením Touch, s jehož použitím lze docílit ohmatání virtuálních objektů. haptické zařízení představí firma MCAE Systems z Kuřimi.
Vstupné: odpovídá ceně vstupného na výstavu: 70 Kč / 50 Kč / 150 Kč (základní /snížené / rodinné)

18 19 20 21
22 23 24

Křižovatky slezské kinematografie

Filmový kritik a publicista Martin Jiroušek připravil pro přátele klasického filmu cyklus pěti setkání nad znovuobjevenými filmy ze 60. let z Ostravska (termín posledního dílů cyklu: 28. 5.). Předpokládaná délka pořadu: 120 min. Jednotné vstupné: 30,- Kč. Začátek v 17 hodin.

Den Země 2019 - Hlavní třída, Ostrava-Poruba

Stánek Ostravského muzea - Ostrava-Poruba, Hlavní třída, 9:00–16,30 hod.)

Ruční výroba symbolů jara s důrazem na procvičování jemné motoriky a práce s přírodními materiály. Pletení věnečků z proutí břízy a vrby.

Vědomostní soutěže z botaniky a geologie: přiřazování semen k plodům, ukázky větviček vrb, poznávání hornin

25

Den Země - Komentovaná vycházka přírodní památkou Turkov

KSraz zastávka Bedřicha Nikodéma v 8,45 (tram č. 4, bus 39 aj.) Kontakt a rezervace na komentované vycházky: Ing. Zdenka Rozbrojová, botanička Ostravského muzea, mob. 774 642 646.

26

Den Země - Komentovaná vycházka soutokem Ostravice s Lučinou směrem na Hranečník

Sraz zastávka Černá louka v 8,45 (tram 4, 10, 12). Kontakt a rezervace na komentované vycházky: Ing. Zdenka Rozbrojová, botanička Ostravského muzea, mob. 774 642 646.

27 28
29 30

Novinky

Velikonoce - otevírací doba

pátek 19. dubna 2019 - ZAVŘENO, sobota 20. dubna 2019 - 9:00 - 13:00, neděle 21. dubna 2019 - ZAVŘENO, pondělí 22. dubna 2019 - ZAVŘENO,

16.04.2019 zobrazit


Král, který létal

 

V Ostravském muzeu byla 15. prosince 2010 slavnostně zahájena výstava s názvem „Král, který létal. Moravsko-slezské pomezí v kontextu středoevropského prostoru doby Jana Lucemburského“, která vzniká pod záštitou pana Ing. Petra Kajnara, primátora statutárního města Ostravy Jeho Excelence Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého, Jeho Excelence Františka Václava Lobkowicze, biskupa ostravsko-opavského a Jeho Excelence Jeana Faltze, velvyslance Lucemburského velkovévodství v ČR. Výstava je oficiální součástí oslav 700. výročí od nástupu Lucemburské dynastie na český trůn.

Hlavní kurátor výstavy a zároveň autor koncepce David Majer připravil s týmem odborníků projekt, který se skládá ze stejnojmenné rozsáhlé publikace a výstavy Král, který létal / Moravskoslezské pomezí v kontextu středoevropského prostoru doby Jana Lucemburského.


Výstava je rozdělena do čtyřech základních segmentů.

Úvodní segment nazvaný „První rytíř Evropy“ ukáže dobu Jana Lucemburského v souladu s jeho pověstí statečného rytíře a častého účastníka turnajů a bitev, který neustále cestoval po Evropě. Unikátní expozice bude proto tvořena zbraněmi a zbrojí první poloviny 14. století. Bude také představena bitva u Kresčaku (Crécy -en- Ponthieu) – panorama bitvy a animovaný film, znázorńující průběh a taktiku bitvy.

Druhá, historicko-archeologická část výstavy – „Ostrava středověká“ – bude věnována speciálně oblasti moravsko-slezského pomezí a středověkým dějinám obou Ostrav (slezské i moravské). To vše bude zařazeno do kontextu dějin Moravy a Slezska v daném období. V rámci expozice budou vystaveny např. archeologické vykopávky, originální listiny a pečeti, ražby Jana Lucemburského (stříbrné pražské groše i zlaté florény) nebo ukázky architektury a architektonické skulptury.

Třetí část nazvaná „Král cizinec“ bude zpracována jako syntéza moravského a slezského umění 1. poloviny 14. století s výjimečnými časovými a teritoriálními přesahy. Velice zajímavý by měl být pokus o rekonstrukci uměleckého prostředí na dvoře královny - vdovy Elišky Rejčky v Brně. Prezentovány budou předměty, které spolu úzce souvisí, i když od konce 14. století jejich vzájemné vztahy pomalu mizí (díla Mistra Michelské madony, rukopisy Elišky Rejčky, architektonické fragmenty z královské kaple na Starém Brně a transfery tamních fresek). Poprvé bude vystaveno několik unikátních kodexů olomoucké Kapitulní knihovny, které budou doplněny cennými originály Gelnhausenoa kodexu a Zbraslavské kroniky. z Jihlavy.

Část pokladu ze Slezské Středy

Poslední segment „Král diplomat“ představí velice atraktivní díla zlatnictví a uměleckého řemesla. Provenience vystavených předmětů bude velmi pestrá s poukazem na královy diplomatické schopnosti, pro něž byl ve své době velice ceněn. Mezi nejzajímavější exponáty patří Poklad ze slezské Středy Polsko. Jedním z exponátů bude koruna královny, jejíž jméno neznáme. Mohla jí být kterákoli česká královna od konce 13. století do poloviny století následujícího. Dále budou představeny kolekce pohřebních královských insignií Přemysla Otakara II. a pohřební insignie krále Rudolfa I. zvaného Kaše a také několik předmětů z dómské pokladnice v Cáchách (relikviář sv. Simeona, hedvábná látka s gryfy, do níž nechal Karel IV. zavinout ostatky sv. Karla Velikého).

Samostatně bude poprvé v ucelené kolekci představena moravská a slezská sepulkrální skulptura.
Výstava bude k vidění do 31. března 2011.

 

http://www.janlucemburskyostrava.cz/index.html

 

Soutěžte s mobilní hrou

 

Předměty, které budou vystavovany kratší dobu:

 
Zbraslavská kronika, 14. století, panovníci – Jindřich VII., Jan Lucemburský, Karel IV. s manželkami

Zbraslavskou kroniku
k vidění do 9. 1. 2011

Jedinečný pramen k českým dějinám konce 13. a počátku 14. století. Tato kronika pravděpodobně nebude v nadcházejících letech vystavována.

MZA Brno - SOkA Jihlava

 
Žaltář královny Elišky Rejčky

Žaltář a antifonář královny Elišky Rejčky
k vidění do 17. 1. 2011

Rajhrad, Památník písemnictví na Moravě

 
Právní kniha města Jihlavy Jana z Gelnhausenu

Právní kniha města Jihlavy Jana z Gelnhausenu
k vidění od 11. 1. do 6. 2. 2011

Bohatě iluminovaný rukopis z počátku 15. století se řadí mezi nejcennější středověké kodexy v naších zemích. Jihlavská kniha obsahuje opisy privilegií udělené městu přemyslovskými a lucemburskými panovníky.

MZA Brno - SOkA Jihlava

 

Poklad ze Slezské Středy
k vidění od 8. 2. do 31. 3. 2011

Současně budou vystaveny i pohřební insignie krále Rudolfa I. Kaše.

Muzeum Narodowe we Wroclawiu

 

 

 

Část pokladu ze Slezské Středy
 

Od 8. 2. do 31. 3. 2011 mají návštěvníci příležitost spatřit jedinečná zlatnická díla doby Jana Lucemburského.

Poklad ze Slezské Středy (Muzeum Narodowe we Wroclawiu)

Kopie koruny svatého Václava (Katedrála sv. Víta, Praha)

Pohřební insignie krále Přemysla II. Otakara (Sbírka Pražského hradu)

Pohřební insignie krále Rudolfa I. Kaše (Metropolitní kapitula u sv. Víta, Praha)

Královská koruna z relikviářové busty sv. Karla Velikého z pokladnice v Cáchách (Wuppertal, soukromá sbírka)


Půdorysné schéma výstavy Král, který létal

Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory: