Nacházíte se na: Odborná pracoviště » Přírodní vědy » Geologie » Z geologického depozitáře »


Kalendář událostí

Říjen 2021
Po Út St Čt So Ne
1 2 3
4 5

Festival ostravských knihoven

Knihovna Ostravského muzea se zapojila do 5. ročníku FOK.

6 7 8 9 10

Děkuji za park - komentovaná vycházka

Přijměte pozvání na komentovanou vycházku parky zaniklými i současnými v Moravské Ostravě. Vycházka začíná ve 14.00 hodin před Ostravským muzeem a pokračuje k místu, kde se rozkládal nejstarší ostravský městský park. Poté směřuje k dalšímu zaniklému parku – Schillerův park – na náměstí Dr. E. Beneše a končí v sadu Dr. Milady Horákové. Vycházky doplňují projekt Ostravského muzea Děkuji za park. Parky vás provedou botanička Ing. Zdenka Rozbrojová a historička Mgr. Kateřina Barcuchová.
Těšíme se na shledání.

11 12 13 14 15 16 17

DO SEDEL 2021: OSTRAVSKÉ HRADČANY

ubilejní kolonie, architektura staveb, Malý Londýn v Ostravě, zámek, historie Vítkovic a Dolní oblasti Vítkovice, technické kuriozity, významné osobnosti, příběhy, nádraží Ostrava-střed.
START: 14 hodin, Jubilejní kolonie (Ostrava-Hrabůvka)

18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

DO SEDEL 2021: OD RADNICE K RADNICI

Historie centra Ostravy, architektura, stavby, sochy, veřejný prostor, památníky, významné osobnosti, legendy a příběhy Ostravy.
START: 14 hodin, před vchodem do Ostravského muzea (Masarykovo náměstí)


29 30 31

Novinky

Sbírky online

Online prezentaci sbírek ostravského muzea naleznete na https://sbirkyonline.ostrmuz.cz/

08.03.2021 zobrazit


Z geologického depozitáře

Stejně jako u všech přírodovědných sbírek ostravského muzea je i vznik geologického sbírkového fondu úzce spjat s činností Přírodovědecké společnosti. V roce 1928 byly společností zakoupeny a později darovány muzeu kolekce nerostů a hornin olomouckého přírodovědce Jindřicha Lause a Františka Langera z Branné. Ty se staly základem systematické části mineralogicko-petrografických sbírek.

Mineralogicko – petrografický sbírkový fond zahrnuje v současné době více než 5 000 kusů nerostů a hornin. Zahrnuje sbírku systematickou a regionální. Součástí regionální sbírky je i atraktivní kolekce leštěných polodrahokamů z Hončovy hůrky, zakoupená od Josefa Valáška.

Paleontologická sbírka je nazvána po svém zakladateli, Ing. Dr. Václavu Šustovi (1892 – 1953), který během svého života shromáždil na 7 000 geologických exponátů, především z dolů ostravsko-karvinského revíru, které postupně věnoval městu Ostravě. Do dnešního dne se sbírka rozrostla na více než 22 000 kusů a svým významem překročila regionální rámec a stala se vskutku světovou. Sbírka nezůstala v původním stavu, ale byla dále doplňována a rozšiřována. Největší zásluhu na jejím rozvoji do současné podoby mají Milada a František Řehořovi, kteří sbírali faunu z lokalit ostravsko-karvinského revíru, flóru sbírala Eva Purkyňová. Celá paleontologická sbírka dnes čítá na 22 000 vzorků.

Sbírka pátera Slavíčka, obsahující kolekci zkamenělé druhohorní fauny ze Štramberka je i nadále rozšiřována a doplňována o nové nálezy z dosud činného lomu Kotouč.

Fauna uhlonosného karbonu

 

Zdenekia grandis KUKALOVÁ, 1958

Holotyp, Insecta – Protorthoptera
Lokalita – jáma František, Horní Suchá, nadloží sloje D
Stratigrafická pozice – spodní sušské vrstvy, souvrství karvinské, namur C
Publikováno – Kukalová J.
Paoliidae HANDLIRSCH (Insecta-Protorthoptera) aus dem Uberchlesischen Steinkohlenbecken. Abb.1, Taf I, Bild 1
Jahrgang 7 – Geologie – Heft 7, Berlin 1958

kresba: Irena Foralová

 

 Lingula silesiaca f.cuspidovalis F.et M.ŘEHOŘ, 1972

holotyp Brachiopoda
lokalita - vrt Staříč NP 124, hl. 614 m
stratigrafická pozice - lingulový horizont ze skupiny horizontů Leonarda, vrstvy petřkovické, souvrství ostravské, namur A
publikováno - Řehoř F., Řehořová M.
Makrofauna uhlonosného karbonu čsl.části Hornoslezské pánve
Tab.IV, fig. 6 Profil Ostrava,1972

kresba: Irena Foralová

 

Belinurus shustai PRANTL et PŘIBYL, 1956

hololotyp Arthropoda
lokalita - Důl Hlubina, Karviná, nadloží 25. sloje, VII. patro
stratigrafická pozice - skupina Huberta, vrstvy sušské, souvrství karvinské, westphal A
publikováno - Prantl F., Přibyl A.
Ostrorepi (Xiphosura) česko-slovenského karbonu
Tab.I., fig. 3-4 Sborník ÚÚG XII, paleontol., Praha 1956

   

Flóra uhlonosného karbonu

 

Lepidodendron ostraviense
holotyp Lycopsida
lokalita - Jáma Anselm, Ostrava-Petřkovice nadloží sloje Fridolín
stratigrafická pozice - vrstvy petřkovické, souvrství ostravské, namur A
publikováno - Šusta V.
Fytopaleontologické novinky z karbonu ostravsko-karvinského
Tab.I, obr. 3
Sborník Přírodovědecké společnosti v Mor. Ostravě
str. 175 roč. IV, 1926-1628 Ostrava

foto: Viera Gřondělová, archív OM

 

Neuropteris doubravica PURKYŇOVÁ, 1971

holotyp Pteridophylla
lokalita - jáma Doubrava (Eleonora), Doubrava, nadloží sloje Ignác  
stratigrafická pozice - vrstvy doubravské, souvrství karvinské, westphal A
Publikováno - Purkyňová E.
New species of Lonchopteris and neuropteris from the Westphalian A, Upper Silesian Basin (Czechoslovakia). Tab.VI, fig. 1.
Sborník geologických věd, paleontologie, řada P, sv. 13, Praha 1971

 

Mariopteris nervosa BROGNIART

Pteridophylla
Lokalita – jáma Hlubina, Karviná, nadloží 17. sloje
Stratigrafická pozice – sušské vrstvy, karvinské souvrství, namur C

kresba: Irena Foralová

 

Paripteris gigantea STERNBERG

Pteridophylla
Lokalita – jáma Jindřich, Karviná
Stratigrafická pozice – sušské vrstvy, karvinské souvrství, namur C

kresba: Irena Foralová

   

Mineralogické sběry

 

Křemen křišťál - krystaly
Cavnic Rumunsko

foto: Viera Gřondělová, archív OM

 

Achát
Hončova Hůrka u Příbora

foto: Viera Gřondělová, archív OM

    
   

Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory: