Nacházíte se na: Muzeum » Po stopách staré Ostravy » Zahloubený suterén domu č. 62 »


Kalendář událostí

Květen 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13

HOUBAŘSKÁ PORADNA

Od pondělí 13. 5. 2024 v čase 15:00—16:30
v přízemí Ostravského muzea

14 15

BESEDA / Stolik polski: Česká (a slovenská) univerzitní polonistika do roku 1939

15. 5. 2024
v 17 hodin
Vstup volný

16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

DEN DĚTÍ V OSTRAVSKÉM MUZEU

31. 5. 2024
10—17 h
vstup zdarma

Novinky

19 776 pozorování přírody za 4 dny. První účast Ostravy v City Nature Challenge přinesla úspěch.

Oficiálně skončil devátý ročník celosvětové výzvy v pozorování městské biodiverzity City Nature Challenge. Účast Ostravy, která se díky iniciativě Ostravského muzea do projektu zapojila poprvé, byla velmi úspěšná. Díky aktivnímu zapojení ostravských základních škol a veřejnosti Ostrava zvítězila v rámci České republiky a obsadila 4. místo v rámci Evropy za rakouskými městy Graz a Salzburg a italským Milazzem. Na území Ostravy proběhlo více pozorování, než v evropských metropolích jako jsou Berlín, Řím, Londýn nebo Paříž. V celosvětovém žebříčku Ostrava skončila na 27. místě z celkových 690 zúčastněných měst.

20.05.2024 zobrazit


Výběrové řízení

Ostravské muzeum hledá nové kolegy/kolegyně na pozice: Konzervátor/ka – Restaurátor/ka * Kurátor/ka historických fondů * Dokumentátor/ka přírodovědných fondů

01.05.2024 zobrazit


Zahloubený suterén domu č. 62

Archeologický výzkum

2010 – výzkum vedený Z. Moravcem při rekonstrukci vodovodu a kanalizace.

Trasa výkopu probíhala v rámci již probíhající kanalizace a proto byly sledovány jen jeho stěny, i zde byla situace rozrušena starým vodovodem, takže bylo možné zachytit pouze situace nad podložím.

 

Zjištění archeologických výzkumů

Trasa výkopu rekonstruované kanalizace se sice zahlubovala do vyasfaltované části komunikace, ale zasáhla patrně i přední část původního parcelního bloku. Na profilové stěně byly zachyceny stopy po zahloubeném sídlištním objektu, patrně suterénu středověkého domu. Stěna výkopu byla nerovná, nicméně při jejím okraji, byly zachyceny stopy po zetlelé výdřevě sestávající patrně z obložení jílovitého podkladu deskami, případně fošnami, uloženými ve směru napříč dnešní ulicí. Sídlištní objekt byl zasypán jílovitou hlínou s četným organickým odpadem. Keramické nálezy získané vzorkováním výplně odkazují již k přelomu 13. a 14. století, nicméně výdřevou opatřený objekt porušoval jiný výkop, jehož výplň poskytla nálezy o zhruba 100 let mladší.

Archeologický výzkum se dotkl situací na původní parcele na níž stál, dle indikační skici z roku 1833, dům č. 62, zvaný též Hužvovský. Tento dům patřil k usedlostem vyrůstajících na privilegovaných velkoměšťanských parcelách nadaných šenkovním právem, Jeho nejstarším známým vlastníkem byl Andrys Hužva, který vykonával v letech 1609, 1615 a 1616 purkmistrovský úřad. V průběhu času pak dům střídal své majitele. K roku 1820 je uváděn jak jednopatrový. K jeho likvidaci pak došlo v roce 1964 a v současné době se v jeho areálu rozprostírá zpevněná plocha parkoviště.

ZM


Parcela šenkovního domu 6 na ulici Velké vyznačena černým rámečkem, lokalizace zahloubeného sídlištního objektu pak provedena černým kroužkem se zelenou výplní. (na indikační skice má dům č. 62),
výřez z indikační skici z roku 1833 (převzato z Majer D. (ed.) Král který létal, Ostrava 2011, s.111), upravil ZM

Plán profilové stěny zachycující zahloubený sídlištní objekt. Objekt je vyznačen hnědě – zetlelá výdřeva tmavší barvou, výplň světlejší. Šedě pak zabarvena výplň staršího výkopu, který byl vydřeveným objektem porušován.
Plánová dokumentace NPÚ Ostrava, vyznačil ZM

Odkazy na literaturu

Antonín Grůza, Novodobé asanace v historickém centru Ostravy, Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě 2008, s. 67-86.

Miloslav Kroček, Osudy a podoba měšťanských domů ve staré Ostravě II (pokračování), Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska 23, 2007, s. 545-571.


Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory: