Nacházíte se na: Muzeum » Po stopách staré Ostravy » Zahloubený suterén domu č. 62 »


Kalendář událostí

Únor 2020
Po Út St Čt So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23

Rozloučení s pohádkovými výstavami

13-17 hod. - WORKSHOP PRO RODIČE S DĚTMI - vymalujte si svého originálního koníka-igráčka
ve 13 a 15 hodin - Speciální provázení po POHÁDKOVÝCH VÝSTAVÁCH S POHÁDKOVÝM KVÍZEM.

24 25

Masopust 2020

15:00 Zahájení
16:45 Slavnostní předání masopustního práva
17:00 Průvod maškar ulicemi města
18:00 Roztančené náměstí, loučení s masopustem
18:15 Zabíjení kozla a Pochovávání basy
19:00 Smuteční průvod s basou okolo náměstí
Více na http://www.masopustostrava.cz/

26 27 28 29

Novinky

Masopust

Dne 25.2. od 14 hodin bude Ostravské muzeum pro veřejnost uzavřeno z důvodu konání akce Masopust Ostrava 2020. Děkujeme za pochopení.

24.02.2020 zobrazit


Křižovatky slezské kinematografie - Syčák III. 24. 3. / 28. 4. / 26. 5. / 23. 6. - od 17 hodin. Termín 25.2. je zrušen z důvodu konání Masopustu.

19.02.2020 zobrazit


Zahloubený suterén domu č. 62

Archeologický výzkum

2010 – výzkum vedený Z. Moravcem při rekonstrukci vodovodu a kanalizace.

Trasa výkopu probíhala v rámci již probíhající kanalizace a proto byly sledovány jen jeho stěny, i zde byla situace rozrušena starým vodovodem, takže bylo možné zachytit pouze situace nad podložím.

 

Zjištění archeologických výzkumů

Trasa výkopu rekonstruované kanalizace se sice zahlubovala do vyasfaltované části komunikace, ale zasáhla patrně i přední část původního parcelního bloku. Na profilové stěně byly zachyceny stopy po zahloubeném sídlištním objektu, patrně suterénu středověkého domu. Stěna výkopu byla nerovná, nicméně při jejím okraji, byly zachyceny stopy po zetlelé výdřevě sestávající patrně z obložení jílovitého podkladu deskami, případně fošnami, uloženými ve směru napříč dnešní ulicí. Sídlištní objekt byl zasypán jílovitou hlínou s četným organickým odpadem. Keramické nálezy získané vzorkováním výplně odkazují již k přelomu 13. a 14. století, nicméně výdřevou opatřený objekt porušoval jiný výkop, jehož výplň poskytla nálezy o zhruba 100 let mladší.

Archeologický výzkum se dotkl situací na původní parcele na níž stál, dle indikační skici z roku 1833, dům č. 62, zvaný též Hužvovský. Tento dům patřil k usedlostem vyrůstajících na privilegovaných velkoměšťanských parcelách nadaných šenkovním právem, Jeho nejstarším známým vlastníkem byl Andrys Hužva, který vykonával v letech 1609, 1615 a 1616 purkmistrovský úřad. V průběhu času pak dům střídal své majitele. K roku 1820 je uváděn jak jednopatrový. K jeho likvidaci pak došlo v roce 1964 a v současné době se v jeho areálu rozprostírá zpevněná plocha parkoviště.

ZM


Parcela šenkovního domu 6 na ulici Velké vyznačena černým rámečkem, lokalizace zahloubeného sídlištního objektu pak provedena černým kroužkem se zelenou výplní. (na indikační skice má dům č. 62),
výřez z indikační skici z roku 1833 (převzato z Majer D. (ed.) Král který létal, Ostrava 2011, s.111), upravil ZM

Plán profilové stěny zachycující zahloubený sídlištní objekt. Objekt je vyznačen hnědě – zetlelá výdřeva tmavší barvou, výplň světlejší. Šedě pak zabarvena výplň staršího výkopu, který byl vydřeveným objektem porušován.
Plánová dokumentace NPÚ Ostrava, vyznačil ZM

Odkazy na literaturu

Antonín Grůza, Novodobé asanace v historickém centru Ostravy, Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě 2008, s. 67-86.

Miloslav Kroček, Osudy a podoba měšťanských domů ve staré Ostravě II (pokračování), Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska 23, 2007, s. 545-571.


Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory: