Nacházíte se na: Muzeum » Po stopách staré Ostravy » Zahloubený suterén domu č. 62 »


Kalendář událostí

Říjen 2021
Po Út St Čt So Ne
1 2 3
4 5

Festival ostravských knihoven

Knihovna Ostravského muzea se zapojila do 5. ročníku FOK.

6 7 8 9 10

Děkuji za park - komentovaná vycházka

Přijměte pozvání na komentovanou vycházku parky zaniklými i současnými v Moravské Ostravě. Vycházka začíná ve 14.00 hodin před Ostravským muzeem a pokračuje k místu, kde se rozkládal nejstarší ostravský městský park. Poté směřuje k dalšímu zaniklému parku – Schillerův park – na náměstí Dr. E. Beneše a končí v sadu Dr. Milady Horákové. Vycházky doplňují projekt Ostravského muzea Děkuji za park. Parky vás provedou botanička Ing. Zdenka Rozbrojová a historička Mgr. Kateřina Barcuchová.
Těšíme se na shledání.

11 12 13 14 15 16 17

DO SEDEL 2021: OSTRAVSKÉ HRADČANY

ubilejní kolonie, architektura staveb, Malý Londýn v Ostravě, zámek, historie Vítkovic a Dolní oblasti Vítkovice, technické kuriozity, významné osobnosti, příběhy, nádraží Ostrava-střed.
START: 14 hodin, Jubilejní kolonie (Ostrava-Hrabůvka)

18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

DO SEDEL 2021: OD RADNICE K RADNICI

Historie centra Ostravy, architektura, stavby, sochy, veřejný prostor, památníky, významné osobnosti, legendy a příběhy Ostravy.
START: 14 hodin, před vchodem do Ostravského muzea (Masarykovo náměstí)


29 30 31

Novinky

Sbírky online

Online prezentaci sbírek ostravského muzea naleznete na https://sbirkyonline.ostrmuz.cz/

08.03.2021 zobrazit


Zahloubený suterén domu č. 62

Archeologický výzkum

2010 – výzkum vedený Z. Moravcem při rekonstrukci vodovodu a kanalizace.

Trasa výkopu probíhala v rámci již probíhající kanalizace a proto byly sledovány jen jeho stěny, i zde byla situace rozrušena starým vodovodem, takže bylo možné zachytit pouze situace nad podložím.

 

Zjištění archeologických výzkumů

Trasa výkopu rekonstruované kanalizace se sice zahlubovala do vyasfaltované části komunikace, ale zasáhla patrně i přední část původního parcelního bloku. Na profilové stěně byly zachyceny stopy po zahloubeném sídlištním objektu, patrně suterénu středověkého domu. Stěna výkopu byla nerovná, nicméně při jejím okraji, byly zachyceny stopy po zetlelé výdřevě sestávající patrně z obložení jílovitého podkladu deskami, případně fošnami, uloženými ve směru napříč dnešní ulicí. Sídlištní objekt byl zasypán jílovitou hlínou s četným organickým odpadem. Keramické nálezy získané vzorkováním výplně odkazují již k přelomu 13. a 14. století, nicméně výdřevou opatřený objekt porušoval jiný výkop, jehož výplň poskytla nálezy o zhruba 100 let mladší.

Archeologický výzkum se dotkl situací na původní parcele na níž stál, dle indikační skici z roku 1833, dům č. 62, zvaný též Hužvovský. Tento dům patřil k usedlostem vyrůstajících na privilegovaných velkoměšťanských parcelách nadaných šenkovním právem, Jeho nejstarším známým vlastníkem byl Andrys Hužva, který vykonával v letech 1609, 1615 a 1616 purkmistrovský úřad. V průběhu času pak dům střídal své majitele. K roku 1820 je uváděn jak jednopatrový. K jeho likvidaci pak došlo v roce 1964 a v současné době se v jeho areálu rozprostírá zpevněná plocha parkoviště.

ZM


Parcela šenkovního domu 6 na ulici Velké vyznačena černým rámečkem, lokalizace zahloubeného sídlištního objektu pak provedena černým kroužkem se zelenou výplní. (na indikační skice má dům č. 62),
výřez z indikační skici z roku 1833 (převzato z Majer D. (ed.) Král který létal, Ostrava 2011, s.111), upravil ZM

Plán profilové stěny zachycující zahloubený sídlištní objekt. Objekt je vyznačen hnědě – zetlelá výdřeva tmavší barvou, výplň světlejší. Šedě pak zabarvena výplň staršího výkopu, který byl vydřeveným objektem porušován.
Plánová dokumentace NPÚ Ostrava, vyznačil ZM

Odkazy na literaturu

Antonín Grůza, Novodobé asanace v historickém centru Ostravy, Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě 2008, s. 67-86.

Miloslav Kroček, Osudy a podoba měšťanských domů ve staré Ostravě II (pokračování), Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska 23, 2007, s. 545-571.


Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory: