Ostravské muzeum

http://www.ostrmuz.cz/website/mainmenu/stranka-akcien/2022/muzejni-noc-2022/

Ostravská muzejní noc 2022

28. 5. 2022

V sobotu 28. 5. 2022 se uskutečnil už třináctý ročník kulturního festivalu Ostravská muzejní noc, který byl zahájen v 17.30 před budovou Nové radnice. Až do pozdních nočních hodin bylo možno navštívit 26 ostravských institucí a organizací, které se věnují kultuře a vzdělávání.

Tématem letošního ročníku byly děti, protože DĚTI PATŘÍ DO MUZEA 

Sdílejte s námi své zážitky na sociálních sítích s hastagem #Ostravskamuzejninoc

 


 


Program Ostravského muzea:

 • 15.30–17.00 Komentovaná vycházka
  Komentovaná vycházka pro rodiny s dětmi i další zájemce je vedena jižní částí Komenského sadů, bermou Ostravice, Malou Kodaní a Farskou zahradou. Příjemně zakončit vycházku je pak možné v pracovní dílně Ostravského muzea na Masarykově náměstí.
  Budeme si všímat historie místa, života kolem řeky, obnovené zahrady u fary s herními prvky.
  Sraz u sochy Ikara na Prokešově náměstí v 15.30 a ukončení cca v 17.00 hodin před Ostravským muzeem.
  Délka trasy 2 km.
  Průvodkyní jsou Mgr. Kateřina Barcuchová a Ing. Zdenka Rozbrojová, pracovnice Ostravského muzea.
 • 17.00–21.00 Rukodělná dílna 
  V dílně se budou vyrábět malé dřevěné modely větrných mlýnů, které tematicky navazují na aktuální výstavu.
 • 17.30–18.30 Komentovaná vycházka (začátek před budovou muzea) 
  Komentovaná vycházka pro rodiny s dětmi i další zájemce je vedena od budovy Ostravského muzea, ulicí Kostelní, Malou Kodaní, bermou Ostravice a Farskou zahradou. Budeme si všímat historie místa, přírodnin, života kolem řeky, obnovené zahrady u fary s herními prvky. 
  Délka trasy 1,5 km
  Průvodkyní jsou Mgr. Kateřina Barcuchová, Mgr. Eva Mertová a Ing. Zdenka Rozbrojová, pracovnice Ostravského muzea.
 • 18.00–23.00 Kvízy 
  Návštěvníci si mohou v přednáškovém sále OM vyzkoušet vědomostní kvízy z různých muzejních témat (příroda, historie, poznej předmět, všimli jste si, mix otázek).
 • 18.00–23.00 Vyhlídka z věže staré radnice 
  Z bezpečnostních důvodů je počet návštěvníků věže omezen na 10 osob.
  Nutná rezervace na www.ostravskamuzejninoc.cz 
  (vstup co 30 minut vždy v půl a celou hodinu) 
 • 18.00–23.30 Promítání krátkých filmů z historie Ostravy a seriál „Střípky ostravské archeologie“
 • 18.00–24.00 Prohlídka stálých expozic 
  Uměleckohistorické sbírky, historie Ostravy, archeologie, paleontologie a geologie, mineralogie, příroda a krajina Ostravska, etnografie a historie hornictví.
 • Poslední vstup je 23:30
 •  18.00–23.00 Prohlídka aktuální výstavy 
  Výstava je kapacitně limitována počtem 20 osob, každou půlhodinu.
  Nutná rezervace na www.ostravskamuzejninoc.cz 
  (vstup co 30 minut vždy v půl a celou hodinu)

 


Projekt Ostravská muzejní noc je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje 
a statutárního města Ostrava.