Nacházíte se na: Odborná pracoviště » Společenské vědy » Hudební historie » Publikační činnost - PhDr. L. Černíková, Ph. D. »


Kalendář událostí

Březen 2023
Po Út St Čt So Ne
1 2 3

Knižní festival Ostrava

Knihovnu Ostravského muzea můžete navštívit na Knižním festivalu na Černé louce.

4

Knižní festival Ostrava

Knihovnu Ostravského muzea můžete navštívit na Knižním festivalu na Černé louce.

5
6 7 8 9 10 11 12
13

literární podvečer

Muzejní literární podvečer - Haló, Jácíčku - u příležitosti 100. výročí narození Daisy Mrázkové.
Začátek v 17 hodin.

14 15 16 17 18 19
20 21 22 23

Na jasankach za polárním kruhem

Beseda je součástí doprovodného programu k výstavě "Počátky lyžníků v Beskydech".
Začátek v 17 hodin.

24 25 26
27 28 29 30 31

První Noc s Andersenem v Ostravském muzeu

Chcete zažít „Noc v muzeu“?
V rámci akce Noc s Andersenem bude mít 10 dětí jedinečnou šanci přespat v budově muzea z pátku 31. 3. na sobotu 1. 4..
Celým večerem nás bude provázet Ferda mravenec, jenž se promítne do všech částí programu.
Čeká nás společné čtení, zábavné hry, tvůrčí aktivity, objevování světa hmyzu, návštěva přírodovědné expozice a spousta zábavy!

Novinky

Sbírky online

Online prezentaci sbírek ostravského muzea naleznete na https://sbirkyonline.ostrmuz.cz/

08.03.2021 zobrazit


Katalog knihovny on-line

29.11.2021 zobrazit


Publikační činnost - PhDr. L. Černíková, Ph. D.

 • Janáčkův máj, diplomová práce Pedagogická fakulta, Ostrava, 1989
 • Masarykova vyšší škola lidová v Ostravě, Časopis Slezského zemského muzea, Série B, roč. 45, 1996, č. 3, s. 281 – 288.
 • Milan Balcar – lyrik všedních dnů, Hlasy muzea a archívu ve Frenštátě pod Radhoštěm, roč. XVIII, č. 3 – 4/2001., s. 50 – 60.
 • K devadesátému výročí narození Rudolfa Kubína, Hlasy muzea a archívu ve Frenštátě pod Radhoštěm, roč. XVI, č. 3 – 4/1999, s. 80 – 82.
 • Rostliny v hudbě, pracovní listy k výrobě hudebních nástrojů, Ostrava, 2002 (OSF Praha)
 • Frýdek – farní kostel, katalog hudebnin, Ostravské muzeum 2003, I, II., Mezinárodní soupis hudebních pramenů, Répertoire International des Sources Musicales (RISM), Frankfurt n. M., A II.
 • Fryštát – farní kostel, katalog hudebnin, Ostravské muzeum 2005, I, II., Mezinárodní soupis hudebních pramenů, Répertoire International des Sources Musicales (RISM), A II.
 • Zvonkohra ve věži Staré radnice na Masarykově náměstí v Moravské Ostravě, Ostravské muzeum, Ostrava 2006, ISSN: 12131997, 28 s.
 • Drazí rodičové, ... Ke 100. výročí narození hudebního skladatele Rudolfa Kubína. In: PRÁCE A STUDIE MUZEA BESKYD – společenské vědy, č. 21, s. 142 – 151, 2009, ISSN 1804-1116.

100 years since Rudolf Kubín, composer, was born
Rudolf Kubín (1909-1973) was a composer and radio worker. He was born in Ostrava and worked there since 1935. He was a student of Alois Hába, leading representative of a quarter-tone music in our republic. The paper describes Rudolf Kubín’s early career in Prague and the atmosphere of cultural life of the 20’s, when Kubín was present at e.g. the premiere of an opera avant-garde work Vojcek in Prague and the premiere of the first quarter-tone opera Matka by Alois Hába in Munich. In addition, it presents personalities and circumstances influencing Kubín’s early music work and his later professional orientation. His work contains approximately 300 compositions, his engagement led to establishment of several cultural organisations in Ostrava, having fundamental influence on the future development of the town.

 • Guillaume de Machaut, sekretář českého krále a rytíř hudby a slova. In: Král, který létal. Majer, David (ed.). Ostravské muzeum, Ostrava 2011, s. 929 - 937. ISBN 978-80-904316-1-4.

Guillaume de Machaut (1300-1377), francouzský básník, hudební skladatel a představitel ars nova pobýval řadu let ve službách českého krále Jana Lucemburského a jeho dcery Bony. Jako klerik, almužník, notář a osobní sekretář a kaplan patřil s velkou pravděpodobností k užšímu dvoru Jana Lucemburského, doprovázel svého patrona na četných cestách a křížových výpravách, několikrát v královské družině navštívil Čechy a Moravu. Za své dlouholeté služby se mu dostalo z iniciativy Jana Lucemburského velkorysé odměny, z nichž nejdůležitější byl kanonikát v při remešské katedrále, jež mu pak poskytl finanční zajištění a zázemí pro  uměleckou tvorbu. Své dojmy z přítomnosti v blízkosti českého panovníka, včetně vzpomínek na řadu historických událostí, popsal v několika „le dits“, kde je Jan Lucemburský ideálně popisován v duchu doznívající dvorské kurtoazie jako reprezentant rytířství se všemi charakterovými ctnostmi. Do vývoje české hudby Guillaume de Machaut i přes možné příležitosti nezasáhl. Jedinou zmínkou v písemných pramenech 14. století u nás jsou citace jeho ballady „De petit“ a rondelu „Se vous n´estes“,  které se nachází v Národní knihovně v Praze a to v kodexu (sign. XI. E. 9) pravděpodobně importovaném ze Strasbourgu. Služba po boku českého krále Machautovi umožnila v rámci pohybu Jana Lucemburského na nejvyšší příčce evropské politiky kontakt s metropolemi a významnými panovnickými dvory, což se promítlo do úrovně Machautovy umělecké produkce rozvíjející středověkou písemnou kulturu a nastupující ars nova. Setkání světského kněze Guillauma de Machaut s českým králem bylo pro obě osobnosti příznivým aspektem jejich života, oba svým konáním po sobě zanechali zřetelné stopy v historii doznívajícího středověku.    

 • Vincent d´Indy a jeho kontakty s Jaroslavem Voglem. In OSTRAVA, příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska, Ostrava: Archiv města Ostravy, 2012, s. 244-252. ISSN 0232-0967. 

 • Alois Rychta a jeho houslová škola v Ostravě. In Tradice a současnost vzdělávání učitelů hudby a hudební výchovy. Sborník z 31. muzikologické konference Janáčkiana 2012. Ostrava, Ostravská univerzita, 2012, s. 192-195.  ISBN 978-80-7464-169-5.
  Article remends the violinist Alois Rychta, summarizes his artistic and educational activities. Recalls his importance for music education betwen the wars in Ostrava.

 • Milý příteli, … Vážený šéfe, … Vítězslav Novák a jeho stopy v hudební kultuře Moravské Ostravy. In Vlastivědné listy Slezska a Severní Moravy, 2013/1, roč. 39, s. 12 – 17. ISSN 1213-3140.

 • Pražská léta Rudolfa Kubína – jeho profesionální kariéra a studium čtvrttónové hudby u Aloise Háby. In Hudební kultura ostravského a olomouckého regionu. STEINMETZ, Karel  -MAZUREK, Jan - MARKOVÁ Alžběta (eds.). Olomouc: Univerzita Palackého, 2014, s. 55-66. ISBN 978-80-244-4090-3.

 • Ema Destinnová Jaroslavu Voglovi. In Vlastivědné listy Slezska a Severní Moravy, 2014/1, roč. 40, s. 32 – 33. ISSN 1213-3140.

 • Jaroslav Vogel (1894-1970) interpret hudebního prostoru. Ostrava: Ostravské muzeum, 2014, 308 s. ISBN 978-80-904316-3-8.
  klíčová slova: Jaroslav Vogel, dirigent, opera, symfonický orchestsr, kompozice, hudební kultura, Vincent d´Indy, Vítězslav Novák, Ema Destinnová, Bohuslav Martinů, Paul Hindemith, Igor Stravinskij, hudební kritika, Leoš Janáček, Martin Heidegger

 • Jaroslav Vogel (1894-1970) Sonatina pro klarinet a klavír (1926). In Janáčkův máj, XXXIX: mezinárodní hudební festival, 22. 5. – 11. 6. 2014. Janáčkův máj: Ostrava 2014, s. 44-45.

 • K realizaci raného scénického díla Bohuslava Martinů v Ostravě. In OSTRAVA, příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska, Ostrava: Archiv města Ostravy, 2014, s. 156-165. ISSN 0232-0967. ISBN 978-80-906091-2-9. On the production of Buhuslav Martinů´s stage works in Ostrava.

 • Akad. Mal. Jan Obšil. In Tři Obzory Jana Obšila - scénografie - malba - církevní umění. ČERNÍKOVÁ, L. (ed.). Ostrava, Ostravské muzeum 2015, s. 4-6. ISBN978-80-905925-2-0.

 • Dirigent, pianista a skladatel. Emil Paur (1855-1932) a jeho žáci. STEINMETZ, K., KOZEL, D. a kol. (eds.). In JANÁČKIANA 2018. Sborník z 34. roč. ostravské muzikologické konference. 31.5. – 1.6. 2018. Ostravská univerzita, Ostrava 2019, s. 281-287. ISBN 978-80-7599-090-7.
  Conductor, pianista and compositor Emil Paur (1855-1932) and his pupils.

 • Z mrtvého domu, 1931. ČERNÍKOVÁ, Lenka. In Opery Leoše Janáčka v Národním divadle moravskoslezském Leoš Janaček´s operas at the National moravian-silesian theatre in Ostrava. Národní divadlo moravskoslezské, s. 5–7. ISBN 978-80-88180-81-4.

 • ČERNÍKOVÁ, Lenka – SPURNÁ, Helena – VELEK, Viktor. Proměny Janáčkových oper v národním divadle moravskoslezském v Ostravě 2019-2018. Národní divadlo moravskoslezské, Fakulta umění Ostravské university, Ostravské muzeum. Ostrava: Těšínské tiskárny 2021. ISBN 978-80-7422-828-5. Leoš Janaček´s operas at the National moravian-silesian theatre in Ostrava 1919-2018.

 • příspěvky do Zpravodaje Ostravského muzea

   

editorská činnost:

 • Magie divadelního prostoru / Vladimír Šrámek scénografie SDO 1950 – 1990. ČERNÍKOVÁ, Lenka (ed.). Ostrava, Ostravské muzeum 2012, 110 s. ISBN 978-80-904316-4-5.
  Monografický katalog věnovaný scénografu Vladimíru Šrámkovi, který vyšel ke stejnojmenné výstavě scénografie Národního divadla moravskoslezského (září – listopad 2012, Ostravské muzeum).

 • Marta Roszkopfová /scénografie/. ČERNÍKOVÁ, Lenka (ed.). Ostrava, Ostravské muzeum 2013, 150 s. ISBN 978-80-904316-8-3.
  Monografický katalog osobnosti scénografky Marty Roszkopfové, k výstavě Marta Roszkopfová 2013 /scénografie/. (tisk)


konference a semináře:

 • Alois Rychta a jeho houslová škola v Ostravě - Tradice a současnost vzdělávání učitelů hudby a hudební výchovy, muzikologické konference Janáčkiana 2012 31. 5. – 1. 6. 2012. Ostrava, Ostravská univerzita 2012.

 • Pražská léta Rudolfa Kubína – jeho profesionální kariéra a studium čtvrttónové hudby u Aloise Háby – Hudební kultura ostravského a olomouckého regionu, hudebně-vědný seminář 26. 4. 2013, Program Partnerství a sítě, Centrum studií regionální hudební kultury, Ostrava, Ostravská univerzita.

 • Jaroslav Vogel 1894-1970 a meziválečná hudební kultura v Ostravě. Hudebni konference Paralely meziválečné hudby a hudby současnosti v Ostravě. Knihovna města Ostravy, 21. 10. 2014.


recenze:

 • PRACNÁ, Sylva. Divadelní pracoviště Slezského zemského muzea a jeho sbírkotvorná základna (u příležitosti 35 let od jeho založení). In Časopis Slezského zemského muzea, série B, 60/2011.ISSN 1211-3131.
 • Jedinou pravdu hledal v poušti. In Národopisný věstník. Bulletin d´ethnologie. XXIX (71), 2012/1, s. 119. ISSN 1211-8117.
  Recenze monografické výstavy o Aloisi Musilovi (1868-1944), který byl českým katolickým knězem, biblistou, arabistou a orientalistou, cestovatelem a spisovatelem známých cestopisů. Jeho badatelská práce přispěla při zkoumání orientálního prostoru v počátcích nově rozvíjejícího se oboru bez techniky a v jednoduchých podmínkách, za kterou dosáhl vědecké hodnosti a uznání v akademickém prostředí. Výstava proběhla v prostorách Ostravského muzea (duben – červenec 2011). 
 • PALÁK, Milan. Koncerty Rudolfa Firkušného v Ostravě v letech 1927-1939, 10s. Pro sborník OSTRAVA, příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska, recenzované (nezapsané) vlastivědné periodikum, ISSN 0232-0967.

 

televizní a rozhlasové relace:

 • Ivo Stolařík. Ostravský muzikolog, etnograf, rozhlasový pracovník a pedagog. Medailony osobností z Moravskoslezského kraje, cyklus Kdo byl kdo, TV POLAR, prem. 17:15-17:20, 26. 10. 2012.
 • Vladimír Šrámek (1927-2012) scénograf, šéf výpravy SDO. Medailony osobností z Moravskoslezského kraje, cyklus Kdo byl kdo, TV POLAR, 17:15-17:20, 2. 11. 2012.
 •  Ostrava za působení Jaroslava Vogla. Akademie. Český rozhlas Ostrava, stanice Vltava, 20:00-21:45. 21. 11. 2012.
 • Rudofl Kubín (1909-1973) ostravský hudební skladatel, rozhlasový režisér, zakladatel filharmonie a konzervatoře v ostravě. Medailony osobností z Moravskoslezského kraje, cyklus Kdo byl kdo, TV POLAR, 17:15-17:20, 7. 12. 2012.
 • Jaroslav Vogel (1894-1970) dirigent, šéf opery, hudební skladatel, publicista a organizátor hudebního života v Ostravě. Medailony osobností z Moravskoslezského kraje, cyklus Kdo byl kdo, TV POLAR, 17:15-17:20, 4. 1. 2013.

 

 

 


Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory: