Nacházíte se na: Odborná pracoviště » Společenské vědy » Historie » Publikační a výstavní činnost - Bc. Roman Bertha » Pobyty krále Jana Lucemburského na Moravě. »


Kalendář událostí

Březen 2023
Po Út St Čt So Ne
1 2 3

Knižní festival Ostrava

Knihovnu Ostravského muzea můžete navštívit na Knižním festivalu na Černé louce.

4

Knižní festival Ostrava

Knihovnu Ostravského muzea můžete navštívit na Knižním festivalu na Černé louce.

5
6 7 8 9 10 11 12
13

literární podvečer

Muzejní literární podvečer - Haló, Jácíčku - u příležitosti 100. výročí narození Daisy Mrázkové.
Začátek v 17 hodin.

14 15 16 17 18 19
20 21 22 23

Na jasankach za polárním kruhem

Beseda je součástí doprovodného programu k výstavě "Počátky lyžníků v Beskydech".
Začátek v 17 hodin.

24 25 26
27 28 29 30 31

První Noc s Andersenem v Ostravském muzeu

Chcete zažít „Noc v muzeu“?
V rámci akce Noc s Andersenem bude mít 10 dětí jedinečnou šanci přespat v budově muzea z pátku 31. 3. na sobotu 1. 4..
Celým večerem nás bude provázet Ferda mravenec, jenž se promítne do všech částí programu.
Čeká nás společné čtení, zábavné hry, tvůrčí aktivity, objevování světa hmyzu, návštěva přírodovědné expozice a spousta zábavy!

Novinky

Sbírky online

Online prezentaci sbírek ostravského muzea naleznete na https://sbirkyonline.ostrmuz.cz/

08.03.2021 zobrazit


Katalog knihovny on-line

29.11.2021 zobrazit


Pobyty krále Jana Lucemburského na Moravě.

In: Král, který létal. Moravsko-slezské pomezí v kontextu středoevropského prostoru doby Jana Lucemburského.

Pobyty Jana Lucemburského na Moravě můžeme datovat do let 1311-1344. Během těchto více než tří desetiletí můžeme sledovat jak král z nezkušeného mladíka, který byl v prvých letech své vlády pod vlivem i ochranou svých zahraničních rádců a svého otce římského krále, pozdějšího císaře Jindřicha VII., stal jedním z nejvýznamnějších evropských panovníků té doby, který obratně zasahoval do nejvyšších pater politického dění.

Podíváme-li se podrobněji na délku a četnost pobytů Jana Lucemburského na Moravě můžeme konstatovat, že nejintenzivněji se zde zdržoval v letech 1311–1318. V dalších letech je již patrné, že se panovník nachází stále více za hranicemi Českého království, zaneprázdněn svými rozsáhlými politickými aktivitami. Minimální délku jeho pobytů na Moravě po roce 1336 můžeme dávat do souvislosti s návratem syna Karla do Českého království, který zasahoval do dění v celém českém státě a  také v souvislosti s uklidněním situace na moravsko-rakouské hranici.

Během svých pobytů na Moravě se Jan Lucemburský nejčastěji zdržoval v Brně. Postavení Brna je proti ostatním místům, která král Jan navštívil opravdu dominantní. Dále máme doloženy jeho pobyty ve Znojmě, Olomouci, Jihlavě, Třebíči, Uherském Brodě, Hodoníně, Pohořelicích, Podivíně, Rajhradě, Fulneku a v Opavě. Jeden z důvodů proč se král zdržoval při svých pobytech především na jihu Moravy je možno spatřovat ve skutečnosti, že krále zde přiváděly mimo jiné politická jednání a války s rakouskými vévody. Je pochopitelné, že v těchto případech se panovník zdržoval především na jihu země.

Návštěvy Jana Lucemburského na Moravě vyplývají především z potřeby řešit danou situaci, nelze na ně většinou pohlížet jako na pobyty dlouhodoběji plánované či pravidelně se opakující. Král se zde objevuje především z důvodu vojenského zásahu proti vnitřnímu či vnějšímu nepříteli, aby získal peníze na svou nákladnou evropskou politiku, nebo zde pobývá za účelem diplomatických jednání. Více mu rozsah jeho zahraniční politiky neumožňoval.

Byla-li však Morava ohrožena vnějším nepřítelem, je nutno ocenit s jakou obrovskou energií se Jan Lucemburský vrhá proti nepříteli. 


Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory: