Nacházíte se na: Akce / Vzdělávání » Seminář pro učitele » „Muzeum – místo pro celoživotní environmentální vzdělávání“ »


Kalendář událostí

Duben 2019
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

Velikonoční dílny - výroba zapichovátek

Srdečně Vás zveme na Velikonoční dílny pro děti i dospělé, které se uskuteční v neděli 14. 4. od 9 do 17 hodin v přízemí Ostravského muzea. Dílny vede Markéta Jarešová

15 16 17

Komentovaná prohlídka výstava "Rezonance světla a tmy" - 16:30

Provede Vás autorka výstavy Ing. arch. Dana Raková. Součástí komentované prohlídky bude i krátká exkurze ke kostelu sv. Václava. Návštěvníci budou mít možnost za pomocí speciálních brýlí vyzkoušet pohyb s omezením zraku a vnímat prostředí kostela hmatem, čichem a sluchem. Poté, přibližně v 17 hodin, se uskuteční workshop s haptickým (dotykovým) zařízením Touch, s jehož použitím lze docílit ohmatání virtuálních objektů. haptické zařízení představí firma MCAE Systems z Kuřimi.
Vstupné: odpovídá ceně vstupného na výstavu: 70 Kč / 50 Kč / 150 Kč (základní /snížené / rodinné)

18 19 20 21
22 23 24

Křižovatky slezské kinematografie

Filmový kritik a publicista Martin Jiroušek připravil pro přátele klasického filmu cyklus pěti setkání nad znovuobjevenými filmy ze 60. let z Ostravska (termín posledního dílů cyklu: 28. 5.). Předpokládaná délka pořadu: 120 min. Jednotné vstupné: 30,- Kč. Začátek v 17 hodin.

Den Země 2019 - Hlavní třída, Ostrava-Poruba

Stánek Ostravského muzea - Ostrava-Poruba, Hlavní třída, 9:00–16,30 hod.)

Ruční výroba symbolů jara s důrazem na procvičování jemné motoriky a práce s přírodními materiály. Pletení věnečků z proutí břízy a vrby.

Vědomostní soutěže z botaniky a geologie: přiřazování semen k plodům, ukázky větviček vrb, poznávání hornin

25

Den Země - Komentovaná vycházka přírodní památkou Turkov

KSraz zastávka Bedřicha Nikodéma v 8,45 (tram č. 4, bus 39 aj.) Kontakt a rezervace na komentované vycházky: Ing. Zdenka Rozbrojová, botanička Ostravského muzea, mob. 774 642 646.

26

Den Země - Komentovaná vycházka soutokem Ostravice s Lučinou směrem na Hranečník

Sraz zastávka Černá louka v 8,45 (tram 4, 10, 12). Kontakt a rezervace na komentované vycházky: Ing. Zdenka Rozbrojová, botanička Ostravského muzea, mob. 774 642 646.

27 28
29 30

Novinky

Velikonoce - otevírací doba

pátek 19. dubna 2019 - ZAVŘENO, sobota 20. dubna 2019 - 9:00 - 13:00, neděle 21. dubna 2019 - ZAVŘENO, pondělí 22. dubna 2019 - ZAVŘENO,

16.04.2019 zobrazit


„Muzeum – místo pro celoživotní environmentální vzdělávání“

Vážené kolegyně a kolegové,

srdečně Vás zveme na 2. odborný seminář z volného cyklu „Muzeum – místo pro celoživotní environmentální vzdělávání“, který jsme zahájili v roce 2012 pilotním projektem „Příroda a krajina Ostravska“. Seminář se uskuteční v úterý 12. března 2013 od 9,00 do 16,00 hodin v přednáškovém sále a expozicích Ostravského muzea.

Letos se budeme věnovat nejen vzdělávacím programům pro žáky základních a středních škol k přírodovědné expozici „Příroda a krajina Ostravska“ v Ostravském muzeu, ale také se zaměříme na širší nabídku mimoškolního vzdělávání v oblasti EVVO v Ostravě a spřátelených muzeí.

Seminář je určen pro pedagogy základních škol, středních škol, pracovníky středisek volného času, zájmových a volnočasových organizací se záměrem jeho dalšího využití ve školní i mimoškolní výuce. Budete se moci také inspirovat k výběru cíle svých školních výletů.

UPOZORNĚNÍ
Počet účastníků je omezen na 40 osob s ohledem na kapacitu přednáškového sálu a praktickou část semináře tak, aby byl pro zúčastněné přínosem.
Drobné občerstvení zajištěno: káva, čaj, minerální voda.

Účast na semináři je zdarma.

Těšíme se na Vás a věříme, že seminář bude oboustranně prospěšný a pozitivně podpoří naši užší spolupráci.

 

Program
Muzeum – místo pro celoživotní environmentální vzdělávání

8,30-9,00  Prezence účastníků
9,00-9,10  Zahájení semináře: RNDr. Jiřina Kábrtová, ředitelka Ostravského muzea

9,15-9,45  Blok I. Hlavní příspěvek                  

 • Doc. PaedDr. RNDr. Milada Švecová, CSc.: EVVO v kontextu trendů vzdělávání na ZŠ a SŠ
  předsedkyně Klubu ekologické výchovy, Praha  

9,45-11,00  Blok II. Expoziční část Ostravského muzea                                                          

 • Mgr. Eva Mertová, Ostravské muzeum: Členění geologických expozic

 • Bc. Pavla Müllerová, Technická univerzita – Vysoká škola báňská: Metodika k přírodovědným expozicím Ostravského muzea, pracovní listy

 • Ing. Zdenka Rozbrojová, Ostravské muzeum: Botanická část přírodovědných expozic, pracovní listy

 • Ing. Mojmír Foral, Ostravské muzeum: Zoologická část přírodovědných expozic muzea

 • Bc. Alžběta Drábková, Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity: Metodika k přírodovědným expozicím Ostravského muzea, pracovní listy (zoologie)

11,00-11,20  Diskuze, přestávka

11,20-12,10  Blok III. Nabídky programů k EVVO pro rok 2013                                   

 • Mgr. Monika Kyselá, Vlastivědné muzeum Olomouc: (Ne)obyčejný biotop. Přírodovědné expozice VMO
 • Mgr. Kateřina Janová,RNDr. Magdaléna Roháčová, Muzeum Beskyd: Ekologická výchova v Muzeu Beskyd Frýdek-Místek

 • Mgr. Veronika Rychtová, vedoucí obvodu knihovnických služeb: Nabídka EVVO programů ostravských knihoven pro rok 2013

 • Bc. Jana Kovářová, ZOO Ostrava

 • Mgr. Marie Kociánová, Středisko přírodovědců Ostrava-Poruba – součást zařízení SVČ Korunka Ostrava-Mar.Hory

12,10-13,00  Přestávka na oběd

13,00-13,50  Blok III. Nabídky programů k EVVO pro rok 2013 - pokračování           

 •  Mgr. Marcela Mrózková Heříková, Fabex Media, s.r.o.: Ekofilm 2013
 • Alena Pončová, ZO ČSOP Alces

 • Mgr. Eva Mertová, Ostravské muzeum: Křemen a jeho rodina, výstava ve spolupráci s Východočeským muzeem v Pardubicích

 • Ing. Zdenka Rozbrojová, Ostravské muzeum

13,50-14,00  Diskuze, přestávka

12,00-16,00  Blok IV. Praktická část

 • Výroba drobných předmětů z přírodnin. Workshop bude pro individuální zájemce probíhat paralelně s odpoledními bloky semináře od 12 do 16 hodin.

 • Pracovní listy bude možné si vyzkoušet od 14,00 hodin v expozicích.

16,00  Ukončení semináře, možnost individuální pohlídky aktuálních výstav do 17,00 hodin


Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory: