Nacházíte se na: Akce / Vzdělávání » Enviromentální výchova » Příspěvek Ostravského muzea k ekologické výchově ve městě od roku 1993 »


Kalendář událostí

Březen 2023
Po Út St Čt So Ne
1 2 3

Knižní festival Ostrava

Knihovnu Ostravského muzea můžete navštívit na Knižním festivalu na Černé louce.

4

Knižní festival Ostrava

Knihovnu Ostravského muzea můžete navštívit na Knižním festivalu na Černé louce.

5
6 7 8 9 10 11 12
13

literární podvečer

Muzejní literární podvečer - Haló, Jácíčku - u příležitosti 100. výročí narození Daisy Mrázkové.
Začátek v 17 hodin.

14 15 16 17 18 19
20 21 22 23

Na jasankach za polárním kruhem

Beseda je součástí doprovodného programu k výstavě "Počátky lyžníků v Beskydech".
Začátek v 17 hodin.

24 25 26
27 28 29 30 31

První Noc s Andersenem v Ostravském muzeu

Chcete zažít „Noc v muzeu“?
V rámci akce Noc s Andersenem bude mít 10 dětí jedinečnou šanci přespat v budově muzea z pátku 31. 3. na sobotu 1. 4..
Celým večerem nás bude provázet Ferda mravenec, jenž se promítne do všech částí programu.
Čeká nás společné čtení, zábavné hry, tvůrčí aktivity, objevování světa hmyzu, návštěva přírodovědné expozice a spousta zábavy!

Novinky

Sbírky online

Online prezentaci sbírek ostravského muzea naleznete na https://sbirkyonline.ostrmuz.cz/

08.03.2021 zobrazit


Katalog knihovny on-line

29.11.2021 zobrazit


Příspěvek Ostravského muzea k ekologické výchově ve městě od roku 1993

Přírodovědné oddělení Ostravské muzea se zapojuje do ekologické výchovy již svým zákonným posláním a podstatou, tj. shromažďováním sbírek z oborů botaniky, entomologie, geologie a zoologie, dále realizací expozic a krátkodobých výstav, činností a prací v terénu, poskytováním informací a dat z přírodovědných oborů veřejnosti. Kromě výstavní činnosti jsou v Ostravském muzeu tradičně  poskytovány konzultace a odborné vedení studentů Ostravské univerzity a Technické univerzity VŠB, přednášková činnost z oborů mykologie, botaniky, zoologie, geologie. Výukové programy v přírodovědných expozicích, dále pro studenty gymnázií a ostravských vysokých škol jsou realizovány výukové hodiny v depozitářích přírodovědných pracovišť. Každoročně od měsíce května do října působí při muzeu odborná mykologická poradna. Na pracovišti zoologie je vedena evidence a ochrana netopýrů.OM organizuje pravidelná setkání ornitologů ze Severní Moravy.

1993

Od roku 1993 Ostravské muzeum (OM) spolupracuje s nově ustaveným pracovníkem Magistrátu města Ostravy pro ekologickou východu (EV) a zapojuje se do projektu „Koncepce ekologické výchovy v Ostravě (1994-1998)“ schváleného komisí pro ekologii RMO dne 20.4.1994. Z tohoto období připomeneme nabídku muzea, ve které figurovaly často navštěvované expozice za účelem výuky a to expozice geologická „Neživá příroda“(1972-2002) a zoologická „Živočichové Ostravy“ (1989-2002). Dále krátkodobé výstavy („Příroda  v srdci Evropy CHKO Poodří“( 1994), putovní výstava „Léčivé rostliny“ (1994 ) nebo „Citrusy“( 1994). Výstavy splňovaly účel vzdělávání z regionální ekologie a obecné přírodovědy.

1995

V roce 1995 muzeum uskutečnilo nosné výstavy „Holotypy karbonské flóry a fauny“ a „Brouci a motýli ozdoba přírody“. V roce 1996 byla slavnostně otevřena stálá botanické expozice „Příroda pro život , s oddíly Les, Zelená lékárna a Školní kabinet, který umožňoval interaktivní hru se dřevinami a puzzle.

1997

V roce 1997 OM již cíleně připravilo ke Dni Země přednášky na téma „ Přírodní rezervace města Ostravy“, „Příroda okolí Ostravy“ a byly pořádány odborné vycházky z oborů regionální ekologie a botaniky do Přírodní rezervace Rezavka a  PR Štěpán. Vycházky od tohoto roku pořádá přírodovědné oddělení muzea jako svůj hlavní ekologický program dodnes. Z krátkodobých výstav připomeneme „Drahé kameny v pravěku Moravy a Slezska“ (1997) nebo z roku 1998 úspěšnou výstavu „Les očima fotografa“a  „Geologické sbírky Ostravského muzea“.

1998

Od roku 1998 se účastní muzeum rovněž projektu na Masarykově náměstí, pro který byl vyhotoven  panelový poutač na téma „Povodně v našem městě“. Vycházky pro základní a střední školy jsou vedeny do ostravských rezervací. Muzeum se také účastní schůzek  tzv. kulatých stolů pořádaných MMO, které jsou věnovány rozpracování  Koncepce ekologické výchovy v Ostravě, vzniká např. první adresář „Kdo je kdo v ostravské ekologické výchově“ a je připraven „Harmonogram akcí EV ostravských organizací pro rok 1999“.

1999

V rámci městských ekologických subjektů u příležitosti Dne Země roku 1999 na Jiráskově náměstí muzeum sestavilo naučný panel „Houby a odpady“ a přednáškový cyklus „Naše dřeviny hrou“, „Harmonie v zelené a modré“ o CHKO Poodří, „Můj život se zvířaty“ a „Plané rostliny v kuchyni“. Pro širší veřejnost jsou v průběhu roku představeny výstavy  „Houby ve fotografiích“ a  „Květena chráněných území Ostravska“. Rovněž proběhl první  ročník odborné výstava „ Houby – 1. mykologická výstava v Ostravě“ doplněná odbornou poradnou a přednáškovým cyklem. Mykologické výstavy pokračovaly čtyřmi ročníky do roku 2002, kdy byla hlavní budova muzea připravována k celkové rekonstrukci.

2000

Během roku 2000 se kolektivu pracovníků OM podařilo vydat populárně naučného průvodce „Průvodce starým Svinovem a přírodní rezervací Rezavkou“, který byl představen v rámci oslav Dne Země  na Masarykovu náměstí. Přírodovědci muzea tak populární formou zúročili dlouhodobý odborný výzkum v rezervaci. Průvodce posoužil v následujících letech pro výuku v terénu na trase Svinov nádraží, Dubí, Bečkárna, čtvrtohorní říční terasa řeky Odry, rezervace Rezavka. V roce 2000 připomeneme víceoborovou výstavu „Chráněná území Hlučínska“ a autorskou výstavu „Rostliny v hudbě“, která byla opakovaně instalována v muzeích v tuzemsku i v zahraničí (Trenčín, Košice, Miskolc) a putovala až do roku 2007.

2001

V roce 2001 jsou vedeny již tradičně v rámci Dne Země vycházky a přednášky na téma chráněných území a zvláště chráněných druhů na Ostravsku. Muzeum se účastní „Krajské konference k ekologické výchově v Moravskoslezském kraji“ pořádané Ostravskou univerzitou s tématem krátkodobých a putovních výstav, využití přírodovědných expozic s ukázkami a specifiky preparací sbírkového materiálu na jednotlivých pracovištích muzea.

2002

Od roku 2002 muzeum nabízí partnerům z muzeí a DMM putovní výstavu „Vzácné a chráněné druhy rostlin na SV Moravě a Slezsku“, která byla prezentována nakonec i v Polsku (Sosnowiec).V tomto roce dochází ke zrušení stálých expozic botaniky, geologie a zoologie Ostravského muzea z důvodu přípravy na celkovou rekonstrukci staré radnice, masných krámů a budovy na ul. Pivovarská. Pracoviště přírodovědy se sbírkovým materiálem je postupně stěhováno na detašované pracoviště v Ostravě Fifejdách.

2003

Den Země v roce 2003 se slaví projektem „Dopoledne v přírodě s Ostravským muzeem“ - přírodovědnými vycházkami ze Svinova do PR Rezavka se zastaveními a testy. Projektu se tenkrát zúčastnilo kolem 260 žáků základních a středních škol. V muzeu je na podzim nainstalována výstava Masožravé rostliny za použití živých rostlin od ostravských pěstitelů.

2004

Den Země v roce 2004 se odehrává na Černé louce. Stánek OM je věnovaný  hudebně výtvarnému odpoledni , které vzešlo ze spolupráce Ostravského muzea a střední umělecké školy AVE ART Ostrava. Na stanovišti se vyráběly jednoduché hudební nástroje z netradičních materiálů (tykví, vrbového proutí, stonků křídlatky apod.). Aktivita byla doplněna výstavou linorytů a keramiky na téma „Přírodniny jako inspirace v hudbě a výtvarném umění“. Dubnové přírodovědné vycházky s průvodcem pod názvem „Odpoledne v Přírodní památce Turkov“ byly zakončené testem z oborů botanika, geologie a archeologie (jantarová stezka). Probíhaly i přednášky ve školách na téma Výtrusné rostliny a jejich vývoj , Chráněná území na Ostravsku či Geologie Ostravska.V tomto roce přispělo přírodovědné oddělení podstatnou částí k napsání scénáře v sekci Příroda  a krajina a pak zejména svými bohatými sbírkami k realizaci celokrajského projektu “Poklady Moravskoslezského kraje, 190. let muzejnictví“. Výstava probíhala v Galerii výtvarného umění v Ostravě. Mezi dalšími spolupracovníky byli přírodovědci z muzeí ve Frýdku-Místku, Novémo Jičíně, Opavě a Bruntálu, dále pak pracovníci CHKO Beskydy, Jeseníky, Poodří a AOPK Ostrava. Značné pozornosti návštěvníků se těšila výstava Moravské vltavíny, zapůjčená z Muzea Vysočiny v Třebíči.

2005

Muzeum se poprvé účastní Dne Země na Alšově náměstí pořádané Stanicí mladých přírodovědců v Porubě v roce 2005.  Stánek se nese v duchu výroby drobných štěrkadel a poznávání netradičních druhů plodů vhodných k jejich výrobě např. palma vinná, křídlatka, kokosový ořech. Dále pořádá tradiční terénní exkurse pro střední školy do lokalit Meandry Lučiny, Landek, meandry Odry- PR Rezavka, Štramberk-Bílá hora, Pazderná, Žermanický lom apod.

2006

Následující rok se OM znovu zapojuje do programu, organizovaného SMPř v Porubě stánkem s interaktivními činnostmi s přírodními materiály a stylizovanými výrobky z plstě na témata rostlin a živočichů.Výuka v terénu byla vedena na trasách: PP Turkov, Třebovice, řeka Opavava, PR Rezavka, Pasíčky v Beskydách, NPR Landek, Hlučín-Bobrovnický les-Třebovice. Botanička a geoložka OM se podílely na přípravě textů a obrázků k naučné stezce v Šenově vedené z centra obce na Škrbeň do lesa Bobčok přes pískovnu ve Václavovicích a Volenské rybníky. Obci se podařilo vydat tyto texty i formou brožury „Průvodce naučnou stezkou města Šenova“. S nerostným bohatstvím evropských zemí se mohli návštěvníci muzea seznámit na výstavě Evropské minerály, zapůjčené Moravským zemským muzeem v Brně.

2007

Den Země 2007 pro centrum města se odvíjel na Slezskoostravském hradu. Muzeum připravilo fotografickou výstavu „Halda Dolu Trojice a halda Dolu Ida, součást přírodního prostředí Slezské Ostravy“. Ve stejném duchu byly vedeny vycházky na haldu dolu Trojice a Emu- Marii. Byly probírány znalosti z antropogenních změn krajiny vlivem hlubinného dolování u cca 200 dětí a studentů. V Ostravském muzeu probíhá výstava „Symbolika rostlin ve výtvarném umění“. Muzeum je stabilním členem širšího kruhu přispívatelů do Jitrocele Zpravodaje ekologické výchovy v Ostravě.

2008

Den Země 2008 je pro centrum uspořádáno v areálu hornického muzea pod Landekem. V řetízkové šatně muzeum instaluje fotografickou výstavu „Landek – vrch nad soutokem Odry s Ostravicí“.Ke Dni Země vydaná skládačku  Příroda a muzeum (ke stoletému výročí Přírodovědné společnosti) a na závěr roku skládačka Nejmenší přírodní památky (bludné balvany) - za finanční podpory MMO a ve spolupráci se Zpravodajem Jitrocel. Odborný doprovod v terénu je veden na trasách: PP Turkov, Naučná stezka v Šenově, cca 160 osob. Muzeu se daří otevřít stálou expozici „Regionální geologie“, seznamující s geologií Ostravska a blízkého okolí. Na podzim proběhl seminář pro učitele ekologické výchovy v terénu PR Rezavka, halda Ema, byly zopakovány znalosti z regionální ekologie a botaniky, mykologie, geologie a zoologie. Přednášky pro veřejnost: Vývoj rostlin od pravěku do dneška, O krajině Ostravska.

2009

V roce 2009 se muzeum zaměřilo na terénní výuku v projektu „ Poznej své okolí“, organizovanou  SMPř Korunka Ostrava-Mariánské Hory, v lokalita v PP Turkov, cyklus absolvovalo 98 dětí. Otevření přírodovědných expozic Příroda a krajina Ostravska, vzešlých z oborů mykologie, bryologie, botanika, entomologie a zoologie. Expozice neživé přírody byla doplněna o mineralogii a petrografii. Práce na výchovných popisných  tabulích k PP Turkov.

Ostravské muzeum se pravidelně účastní akcí ke Dni Země, zpravidla odborně zajišťuje přírodovědné vycházky do rezervací v Ostravě, rovněž na populární haldu Emu. Vycházky jsou zaměřeny na opakování znalostí z regionální ekologie a historie území.

2010

Terénní vycházky pro třídní kolektivy jsou v rámci projektu „Poznej svoje okolí“ 2010 vedeny do Přírodní památky Turkov a třebovického parku a dále na hladu Emu na Slezské Ostravě. Vycházky jsou vyhledávány zejména základními školami v období dubna až června, kdy se uskutečnilo 12 akcí, V terénu jsou aplikovány a prověřeny základní znalosti z oborů botaniky a geologie území. Třídami byly navštěvovány v rámci projektu i muzejní expozice živé a neživé přírody.V tomto roce se muzeum připojilo ke společným oslavám Dne Země v Ostravě Porubě na Alšově náměstí. Aktivita „Vypěstuj si rostlinu“ sestávala ze sázení předpěstovaných rostlin slunečnice, dýně, bazalky, hrachoru a dalších druhů rostlin a semen do hliněných květináčků a dále z ruční výroby ozdobných papírových popisek k rostlinám ve tvaru ptáčků. Projektu se zúčastnilo za velkého zájmu veřejnosti okolo 700 osob. Stánek Ostravského muzea touto akcí připomněl bohaté přírodovědné sbírky a společné pracoviště přírodovědců a konzervátorů na pobočce Ostravského muzea v Ostravě Fifejdách, kde byla v roce 2003 pobočka zřízena.

2011

Během měsíců duben až květen 2011 připravilo OM několik druhů školících programů pro školní mládež a veřejnost z oborů ekologie krajiny a botaniky, geologie a mineralogie, dále rukodělné programy s přírodninami.

Jako každý rok se muzeum připojuje k programu organizovanému Stanicí mladých přírodovědců v Ostravě Porubě Poznej svoje okolí. Muzeum zajišťuje v nabídce specifickou službu tj. ekologickou výuku v terénu s odborníkem pro danou problematiku. Letos pracovnice oddělení botaniky vedla výuku v Přírodní památce Turkov v O. Třebovicích, dále vycházky byly vedeny v Přírodní rezervaci Štěpán. Pro veřejnost byla vedena vycházka na haldu Emu. Celkem bylo z regionální botaniky a ekologie proškoleno 180 osob. Pracovnice oddělení geologie vedla vycházky na haldu Emu s tématikou regionální geologie a člověka jako geologického činitele. Programu se zúčastnili v počtu 108 osob.

V projektu Poznej svoje okolí byly využívány rovněž přírodovědné expozice živé a neživé přírody Ostravského muzea, této možnosti využilo 260 žáků.

K příležitosti oslav Dne Země konané v Ostravě Porubě dne 19. dubna byly připraveny programy Poznáváme dřeviny, Poznáváme horniny, dále tvorba medailonků z křišťálové pryskyřice. Stánkem Ostravského muzea prošlo kolem 300 dětí.

Dne 21. května v rámci Ostravské muzejní noci navštívilo stálé přírodovědné expozice zpestřené o výstavky a ruční práce s přírodninami rovněž přes 300 aktivních účastníků. Zájemci, většinou rodiny s dětmi zaujal interaktivní workshop, který nabízel zalívání přírodnin křišťálovou pryskyřicí pod vedením pracovnic z konzervátorského oddělení. Dále probíhaly naučné programy "Poznáváme semena a plody" s doplněním výstavy historických herbářů dřevin ze sbírek botanického pracoviště a rovněž  „Poznáváme minerály a zkameněliny pod lupou“, prohlídka na první pohled nenápadných minerálů a zkamenělin z Ostravy a jejího nejbližšího okolí za pomoci binokulární lupy

Různými programy připravených k ekologické výchově Ostravským muzeem v jarním období prošlo téměř 1200 účastníků a zájemců.

 

Zpracovaly Zdenka Prymusová, Eva Mertová


Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory: